Digital marketing omvat hele klantreis

De grens tussen traditionele en online marketing vervaagt. Uiteindelijk wordt vrijwel alle marketing digitaal, aldus Wolter Tjeenk Willink, CEO van Traffic Builders. “Daarom blijven we onze dienstverlening steeds meer verbreden tot een echt ‘full funnel’ digitaalmarketingbureau.”

Digital marketing omvat hele klantreis

“Wij geloven dat je de juiste doelgroep op de juiste momenten met op elk moment precies de juiste boodschap moet bereiken voor maximaal resultaat. Dat kan alleen met een doordachte inzet van verschillende kanalen waarmee je vanuit één integrale strategie aansluiting vindt op de volledige customer journey”, zegt Tjeenk Willink, die het bureau leidt met Talitha Zwagers.

Traffic Builders gaat hierbij niet over één nacht ijs, want het hanteert al sinds 2007 het eigen REAN-model (Reach, Engage, Activate en Nurture), dat ook door andere bedrijven is omarmd. “Dit framework geeft een eenduidige invulling aan wat wij de ‘full funnel’-strategie noemen.”

Data-driven marketing

Overzicht is nodig, want Tjeenk Willink signaleert dat het klassieke ‘silodenken’ in de weg staat om succesvol te zijn met de door veel bedrijven beleden ambitie van digitale transformatie. “Als je echt data-driven wilt werken en daarbij de klantreis voorop wilt stellen, dient marketing een kernproces van je organisatie te zijn. Dat betekent dus niet dat je digital marketing louter moet zien als een saleskanaal. Marketing is in onze optiek méér: branding, sales én customerservice, ook online.”

‘Wie datagedreven wil werken, maakt marketing tot kernproces van de gehele organisatie’

Een specifieke trend waar Traffic Builders op inspeelt is de ontwikkeling dat bedrijven steeds meer expertise zelf in huis willen halen. “Veel bureaus zien dit als een bedreiging, maar wij zien het juist als een kans om meerwaarde te bieden”, zegt Tjeenk Willink. “Niet alleen omdat een beter geïnformeerde opdrachtgever betere keuzes maakt, maar ook omdat we hen juist helpen om die kennis inhouse te werven en te borgen met onze propositie Traffic Builders People.” Uit recent IAB-onderzoek blijkt dat CMO’s het werven van de juiste experts zien als hun belangrijkste uitdaging.

Nieuwe diensten

Daarnaast zet Tjeenk Willink in op Digital Marketing as a Service. “Dat is een agile manier van werken waardoor we flexibel de juiste expertise op het juiste moment kunnen inzetten op basis van sprintplanningen. Niet het begrote aantal uren is leidend, maar het overtreffen van de doelstellingen en verwachtingen van opdrachtgevers.”

De groei van het bureau zelf zet ondertussen ook door, met twee nieuwe labels. “Datahive 360 is een inhouse ontwikkeld datamanagementplatform, waarmee je gemakkelijk meerdere kanalen en bronnen aan elkaar koppelt om inzicht te krijgen in de customer lifetime value van je klanten. Het andere nieuwe label is Creative Geeks: onder het motto ‘design that works’ bieden wij creative development op basis van wetenschappelijk onderzoek en datagedreven best practices.”

Recente stories