Dienstverlening gaat veel verder dan alleen detachering

ICT-specialisten van Brunel IT worden ingezet op het gebied van organisatie, infrastructuur of toepassingen. De dienstverlening behelst meer dan de standaarddetacheringsoplossingen. “Jaarlijks bemiddelen wij niet alleen honderden ICT-specialisten, maar voltooien wij ook vele ICT-projecten en adviesopdrachten. Dit gebeurt samen met opdrachtgevers in heel uiteenlopende branches”, aldus Arjan de Vries van Brunel IT.

“Brunel International is een Nederlandse beursgenoteerde onderneming. In 1975 in Nederland gestart en inmiddels wereldwijd actief in meer dan vijftig landen, gespecialiseerd in detachering van professionals, met een omzet van zevenhonderd miljoen euro”, schetst directeur Brunel IT Arjan de Vries in grote lijnen de opzet van het bedrijf. “Wij zijn een allround detacheerder met de focus op de specialismen ICT-management, applicatieontwikkeling en -onderhoud én inrichting, beheer en onderhoud van ICT-infrastructuren. Met het ontwikkelen van nieuwe diensten ondersteunen we onze klanten in het optimaliseren van hun eigen dienstverlening. Wij zijn actief binnen verschillende sectoren, zoals de zorg, telecom, financiële dienstverlening, het onderwijs en overheidsinstellingen.” “Als de klant meer wil dan een basisdetacheringsdienst, is er sprake van een bepaalde mate van regie vanuit Brunel, en daar maken we afspraken over”, licht directeur Projects & Consultancy Ian Ramsey toe. “Bij applicatieontwikkeling gaat die regie heel ver: we bouwen het systeem volgens de overeengekomen specificaties en maken afspraken over de oplevering. Bij projecten op het gebied van infrastructuur doen wij onder meer migraties. Deze doen we altijd samen met de klant, dus met een gedeelde regie.”

Co-sourcing

Ramsey vervolgt: “Wij detacheren al jaren specialisten en vaak ook meerdere specialisten van gelijke signatuur bij dezelfde klant. We willen onze klanten iets extra’s kunnen bieden. De dienstverlening co-sourcing die wij nu aanbieden houdt in dat we veel verder gaan dan alleen detachering. Wij ontzorgen de managers rond de externe bemensing van hun afdeling, maar ze houden zelf de regie. We denken mee op het gebied van trainingen, verzorgen de trainingen voor interne en externe medewerkers en we geven, gevraagd en ongevraagd, advies. Alles is erop gericht dat managers zich kunnen focussen op de aansturing van de afdeling zonder dat zij zich druk hoeven te maken over de inzet van externe medewerkers. Een onderdeel van het succes van onze aanpak is dat de klant ons exclusiviteit biedt bij het invullen van de resources. Dit houdt in dat de ingehuurde mensen van Brunel zijn en dat wij kunnen waarborgen dat de inzet en beschikbaarheid aansluiten bij de interne dienstverlening van de klant.” Hij vervolgt: “De dienst co-sourcing loopt goed. Bij meerdere bedrijven hebben we deze inmiddels ingericht op het gebied van de Servicedesk. Klanten krijgen precies wat ze verwachten en zijn er erg tevreden over. Binnen deze projecten hebben we ook vaardigheidstrainingen verzorgd op het gebied van communicatie, e-mailgebruik en andere zaken die belangrijk zijn op een Servicedesk. Bij de begeleiding en training van onze mensen stellen we de KPI’s die de klant hanteert voor zijn dienstverlening centraal. Dit lijkt wellicht een nuance, maar het blijkt een groot goed. Hiermee komt het belang van de klant centraal te staan, ook in situaties waarin het aantal ingezette professionals klein is.” “Qua positionering zien wij een heel grote markt”, vult De Vries aan. “Outsourcing is een mooi concept, maar in de praktijk blijkt dat toch ingewikkelder te zijn dan het lijkt. Bepaalde applicaties zijn bijvoorbeeld kleinschaliger, waardoor meer maatwerk nodig is. Met onze co-sourcingdienstverlening positioneren wij ons eigenlijk in dat tussensegment.”

Klant als uitgangspunt

Zowel Ramsey als De Vries benadrukt dat deze nieuwe vorm van dienstverlening aanvullend is op de overige dienstverlening van Brunel IT, maar dat het buitengewoon interessant kan zijn voor veel organisaties. Het is een van de speerpunten van Brunel IT. “Wij kiezen ervoor om de specifieke wensen en situatie van onze klant als uitgangspunt te nemen voor het invullen en op maat maken van de dienstverlening”, vervolgt Ramsey. Hoe dit in de praktijk werkt, hangt vooral af van de relatie met de klant. Ramsey geeft enkele voorbeelden: “De klant vraagt bijvoorbeeld de bestaande dienstverlening uit te breiden, door een deel van de regie over te dragen aan Brunel. We gaan dan met hem in gesprek om te bepalen hoe we dit gezamenlijk vorm kunnen geven. We leveren de dienst co-sourcing nu bij meerdere bedrijven van verschillende omvang, onder andere bij Achmea en KPN. We zetten daarbij alle sterke punten van Brunel IT in. Zo kunnen we regionaal gebruikmaken van beschikbare medewerkers en kunnen onze zes vestigingen ons van nieuwe medewerkers voorzien. We zijn hierdoor altijd in staat om te leveren. Vanuit de drie eerdergenoemde specialismen maken we hierbij naar behoefte gebruik: adviseurs en trainers voor het organisatorische deel en vanuit infrastructuur en applicatieontwikkeling allerlei andersoortige voorzieningen. Daardoor kunnen we altijd heel snel schakelen.”

Dienstverlening gaat veel verder dan alleen detachering

Recente stories