Denken in mogelijkheden

Qurius werkt vol vertrouwen aan het realiseren van zijn ambitieuze visie. De grootste Microsoft Dynamics-partner van Nederland windt er geen doekjes om: het bedrijf wil winst maken met oog voor mens en milieu. In zijn nieuwe Inspirience Center inspireert Qurius zijn relaties om krachtig te innoveren.

Lef kan Qurius niet ontzegd worden. Nota bene tijdens de economische crisis verlegde het ICT-bedrijf zijn koers om een nieuwe missie te realiseren: blijvend succes behalen door de wereld slimme oplossingen te bieden. “Innovatie, duurzaamheid en Het Nieuwe Werken vormen de pijlers van onze nieuwe visie”, verklaart chief brand officer Geerd Schlangen. “Ook de cultuuromslag die binnen onze organisatie heeft plaatsgevonden, speelt een belangrijke rol. We kijken bij technische ontwikkelingen niet langer waar de beren op de weg staan, maar denken juist in mogelijkheden. Met onze visie als leidraad benutten we zo kansen die we anders over het hoofd gezien zouden hebben.” Opvallend genoeg heeft het beursgenoteerde Qurius zijn visie openbaar gemaakt op de eigen website. Iedereen kan het lezen. “We hopen zo te appelleren aan de vragen die ondernemers en ICT’ers zich stellen over de rol van ICT binnen hun bedrijf”, verklaart Schlangen. “Geïnteresseerden zijn dan ook uitgenodigd om ons recent geopende Inspirience Center te bezoeken. In deze inspirerende multimediale omgeving willen we onze ideeën visualiseren en er met bezoekers de dialoog over aangaan. Nog niet iedere ondernemer weet bijvoorbeeld wat Het Nieuwe Werken specifiek voor zijn bedrijf betekent. In het Inspirience Center tonen we graag de voordelen die software als het Office Communication System (OCS) biedt.”

Expertise

Qurius werkt momenteel hard aan de vertaling van zijn visie naar de zakelijke praktijk. Het bedrijf levert tenslotte geen dromen, benadrukt algemeen directeur Qurius Nederland Peter van Haasteren. “We zijn specialist in hoogstaande ERP-oplossingen en slimme aanvullende tools als CRM, BI en .net. Daarnaast voorzien we in consultancy aan middelgrote Europese organisaties met tweehonderd tot drieduizend werkplekken, waarbij onze consultants beschikken over een hoge mate van branchespecifieke kennis.” De technologische mogelijkheden van Microsoft bieden Qurius een goed perspectief om ook op de lange termijn zijn visie vorm te geven. Het bedrijf zal zelf applicaties blijven ontwikkelen, maar zoekt ook steeds vaker samenwerking met specialistische partners. “Zo zijn we de Europese bètatester voor een Amerikaanse start-up die een dashboard met duurzaamheidsgegevens ontwikkelt”, vertelt Van Haasteren. “Soms nemen we activiteiten over, zoals recentelijk de consultancytak van Evidanza, een Duitse specialist in BI-applicaties die zijn expertise nu voor ons op Europese schaal inzet. Als een van de grootste Microsoft-partners ter wereld zijn we het aan onze klanten verplicht om de beste ICT-oplossingen te blijven regisseren.”

Tweede automatiseringsgolf

De nieuwe visie van Qurius komt geen moment te vroeg. Volgens Van Haasteren staat het bedrijfsleven immers aan de vooravond van een tweede automatiseringsgolf. “De traditionele pc-kasten verliezen terrein aan mobiele apparaten als smartphones, notebooks en iPads”, weet hij. “ERP heeft slechts twintig procent van een bedrijf geautomatiseerd, voornamelijk de backoffice. Nu zijn de mensen in het veld aan de beurt. Verkopers, consultants of vrachtwagenchauffeurs worden meer en meer met mobiele apparaten op pad gestuurd. Met onze innovaties spelen wij in op de eis dat zij via een portal direct over relevante gegevens moeten beschikken om deze na een eventuele bewerking ook weer op te kunnen slaan.” “Het belang van ICT zal in veel sectoren sterk toenemen”, vervolgt Van Haasteren. “Kijk bijvoorbeeld naar de thuiszorg, waar de wijkverpleegkundige van cliënt naar cliënt rijdt. De hulpverlening in deze branche is versnipperd, traag en duur. Als een verpleegkundige echter via een mobiel apparaat voor iedere cliënt de juiste gegevens bij de hand heeft, kan ze indien nodig sneller tot de juiste actie overgaan dan wanneer er eerst een halfuur naar verschillende instanties gebeld moet worden. Dankzij innovatieve ICT behaal je zo een geweldige efficiencywinst.”

Opinieleider

In 2014 wil Qurius voor honderd procent milieuvriendelijk functioneren. Een moedige ambitie, waarover nog menig wenkbrauw zal worden opgetrokken, beaamt Schlangen. “We werken er in ieder geval keihard aan. In onze datacenters gebruiken we de meest energiezuinige servers. Ook ontwikkelen we applicaties waardoor bedrijven groener met hun middelen om kunnen gaan. Zo nemen we in de optimalisatie van bedrijfsprocessen nu al de CO2-component mee. En in de toekomst gaan we wellicht tijdens de fabricage ieder onderdeel van bijvoorbeeld een auto via een chip registreren, zodat een afvalverwerker de demontage beter kan managen.” Via diverse werkgroepen timmert Qurius ook sociaal nadrukkelijk aan de weg. Het betrekt hierbij verschillende stakeholders, zoals maatschappelijke organisaties, om bijvoorbeeld vrouwen en allochtonen voor zijn organisatie te werven. “De traditionele werknemer in de ICT is toch een autochtone man”, ziet Van Haasteren. “Meer diversiteit in onze organisatie zou een betere afspiegeling van de maatschappij geven. Het mes snijdt straks aan twee kanten: na de crisis zal het tekort aan vakkundig personeel in de IT-sector weer opsteken. Door nu alvast onze basis te verbreden, kunnen we onze kansen duurzaam benutten. Ja, het realiseren van onze visie is een lang proces, maar over een jaar of drie moeten we een sterk positieve balans op kunnen maken. Dat we ondertussen steeds meer als opinieleider gezien worden, beschouwen we als een mooie tussenstand.”

Denken in mogelijkheden

Recente stories