De zelfredzame professional

Nieuwe technologieën stellen het beheren van informatie danig op de proef. BCT heeft een vernieuwend businessplatform ontwikkeld om professionals in hun netwerk de mogelijkheid te geven data en informatie te vertalen naar kennis. “We laten professionals excelleren.”

Nieuwe technologieën als big data en social media brengen kansen, maar ook complexe uitdagingen met zich mee. Ze dwingen organisaties om hun visie en bedrijfsprocessen te herijken. Op het vlak van informatiemanagement valt bijvoorbeeld veel vooruitgang te boeken. “Als je kritisch kijkt naar de manier waarop professionals bij overheid en bedrijfsleven worden gefaciliteerd, dan komt een substantieel deel van hen niet voldoende toe aan hun primaire taak”, stelt commercieel directeur Dimitri Palmen van BCT. “Ze voegen te weinig waarde toe, omdat ze te veel tijd kwijt zijn aan zaken als ICT en administratie. Op termijn gaat dit ten koste van de concurrentiekracht en het bestaansrecht van een organisatie. De enige manier om in de toekomst mee te kunnen in de netwerkeconomie is het gericht automatiseren van deze processen, zodat organisaties meer grip hebben op informatiebeheer.”

 

Businessplatform

Om de positie van organisaties in de netwerkeconomie te versterken, heeft BCT een nieuw businessplatform ontwikkeld. Dit businessplatform bestaat uit werkomgevingen die toegesneden zijn op specifieke gebruikersgroepen. Voor de zakelijke omgeving is er Elemenz eOffice, voor overheidsinstellingen Elemenz eGovernment. “Iedere professional logt binnen zijn eigen werkomgeving eenmalig in op het businessplatform”, vertelt Palmen. “Zo krijgt hij op het juiste moment de juiste informatie aangeboden. De gebruikservaring is uitstekend, mede omdat snelheid en gebruiksgemak zijn afgestemd op desktop, tablet én smartphone. Het unieke is dat alle werkomgevingen deel uitmaken van één platform. Hetzelfde brokje informatie is daarom beschikbaar voor alle professionals die het nodig hebben – hoe verschillend hun rollen ook zijn.”

 

Zelfredzame professional

Met het automatiseren van processen is een professional niet langer afhankelijk van anderen voor zijn functioneren. “Hij wordt zelfredzaam, zodat hij zich op zijn kerntaak kan focussen”, zegt Palmen. “Ons businessplatform houdt echter meer in dan alleen toegang hebben tot essentiële functionaliteiten. Het faciliteert de samenwerking met andere professionals in het netwerk en ondersteunt de verantwoording bij zaken als proces- en risicomanagement, maar ook bij wet- en regelgeving. Uiteindelijk werkt een zelfredzame professional met meer plezier – en is hij productiever.”

Een professional is productiever als hij zich op zijn kerntaken kan focussen

 

Minder overhead

Met het businessplatform van BCT kunnen bedrijven en instellingen flink op hun overhead besparen. “Zaken als ICT, personeelszaken en financiën zijn in veel organisaties via een eigen afdeling ingericht”, vertelt Palmen. “Dat is niet efficiënt. Via onze werkomgevingen kunnen we deze secundaire functies automatiseren en faciliteren. Het businessplatform bevindt zich in de cloud; je hoeft er zelf geen hele infrastructuur voor op te tuigen. Ondersteunende zaken als salarisinformatie bieden we aan via een app. Soms zie je in organisaties dat er nog een hele laag bestaat om bepaalde zaken te coördineren. In de nieuwe netwerkeconomie is deze functie overbodig, omdat de focus naar directe samenwerking tussen professionals is verschoven.”

Meerwaarde

BCT heeft in zijn nieuwe pand, The Black Box genoemd, een ruimte ingericht waar organisaties en professionals zelf het nieuwe businessplatform kunnen ervaren. Volgens Palmen zijn de mogelijkheden van automatisering veel verder dan de meesten van ons weten. Het enige wat hun implementatie in de weg staat, is de mens. “Mensen zijn gewoontedieren; ze veranderen niet graag. Ik wil er dan ook een lans voor breken dat technologie bedrijven niet onder druk zet, maar juist een bijdrage levert aan hun bestaansrecht. Ook wij zien ons door de techniek steeds voor nieuwe uitdagingen gesteld. Toch zijn we er de afgelopen dertig jaar steeds in geslaagd om nieuwe technologieën te vertalen naar de behoefte van de markt. Dat is onze meerwaarde, onze kracht.”

 

Co-creatie

BCT wil zijn informatiemanagement continu verbeteren. Klanten en partners spelen daarin volgens Palmen een cruciale rol. “Veel van onze producten zijn dankzij een intensieve samenwerking met hen tot stand gekomen. Ons nieuwe businessplatform komt dus niet zomaar uit de lucht vallen. Het is een voortzetting van eerdere oplossingen die we door de toepassing van moderne technologieën naar één platform evolueren. Onze huidige klanten hoeven geen compleet ander systeem aan te schaffen; ze zijn al een heel eind op weg naar ons nieuwe businessplatform. Nieuwe klanten gaan direct aan de slag op het nieuwe businessplatform. Door de professionals zelfredzaam te maken, verhogen ze het rendement van hun data, informatie en processen. Daarmee etaleren ze duidelijk hun meerwaarde binnen de netwerkeconomie. Nu en in de toekomst.”

De zelfredzame professional

Recente stories