De toekomstvaste zoetwatervoorraad

Voor spannende tijden, zoals de droogte van dit jaar, moet ons watersysteem bestendig zijn, vindt Jelle Hannema, directievoorzitter van Vitens.

De toekomstvaste zoetwatervoorraad

“De droogte dit jaar was de ernstigste sinds driehonderd jaar. Dat geeft te denken. Het is dan ook absoluut van belang dat we nu gezamenlijk de bakens verzetten om ons watersysteem nog verder te verduurzamen voor de toekomst”, zegt Jelle Hannema. “Dit betekent dat we de grote zoetwatervoorzieningen zo goed mogelijk vast moeten houden en dat we verstandiger met ons zoete water om moeten gaan. Denk hierbij aan maatregelen waarbij we het water zowel bewaren als beschermen en waarbij bedrijven en consumenten besparen op het gebruik van water. We willen naar een watersysteem waar de landbouw zijn voordeel mee doet, waarbij de continuïteit van het drinkwater gegarandeerd is én de natuur overeind blijft staan. Ik wil me daar hard voor maken en ik geloof dat het kan.”

‘We moeten anders naar ons watersysteem kijken in tijden van klimaatverandering’

Handen ineen

Hannema: “Zowel drinkwaterbedrijven, waterschappen, natuurorganisaties, provincies als de landbouw moeten de handen ineenslaan voor een toekomstvaster watersysteem. Wij werken hier zelf ook aan: kleine winningen aanpassen naar grotere winningen met minder impact op de omgeving. Dit plan vraagt een flinke investering en die investering gaan we dan ook doen. Maar we hebben onze partners in de omgeving erbij nodig.”

Water koesteren

“Het is mogelijk om samen met alle partners een pakket mét impact te realiseren. Zolang we gezamenlijk ons water koesteren en daarnaast ook gebieden voor de toekomstige drinkwatervraag reserveren, kunnen we de verduurzaming van het watersysteem in het licht van de klimaatverandering versneld uitvoeren. Wat mij betreft gaan we op basis van waarde van water het systeem inrichten. Het is écht een maatschappelijke kwestie die we de komende decennia met elkaar hebben op te lossen. Daarvoor moeten alle partijen over de eigen grenzen heen kijken, en verder samenwerken aan een klimaatbestendig integraal watersysteem. Het gaat hier tenslotte om ons water.”

Over Vitens

Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland en levert dagelijks aan 5,7 miljoen klanten, waaronder ruim 400.000 bedrijven. Vitens levert een actieve bijdrage aan de verduurzaming en de beschikbaarheid van schoon drinkwater. De drinkwaterleverancier innoveert voortdurend om de productie en infrastructuur te verduurzamen.

Recente stories