De toekomst van wereldleider Westland

Dat Westland goed is in tuinbouw leren we allemaal op school. Wat daarbij vaak wordt vergeten, is dat dit gebied ook een economische motor vanjewelste is. Om dat ook in 2050 zo te houden, heeft de gemeente Westland een ambitieus plan opgesteld. “Wij kijken niet op van vierduizend vrachtladingen per dag.”

De toekomst van wereldleider Westland

De cijfers zijn indrukwekkend. De fusiegemeente Westland is tegenwoordig een stad van ruim 110.000 inwoners, met 65.000 banen en 11.000 bedrijven. Als internationaal centrum van de glastuinbouw, met bijna 2500 hectare aan kassen, is deze ‘glazen stad’ inmiddels de grootste Greenport van Nederland en jaarlijks goed voor zo’n 7 miljard euro aan productie, import en export.

‘We ontwikkelen een gebied van bijna 90 hectare; voor Randstadbegrippen is dat enorm’

Bouke Arends, burgemeester van Westland, schudt de cijfers zo uit zijn mouw. “Delegaties komen vanuit de hele wereld kijken hoe we hier omgaan met voedselteelt, gezondheid en duurzaam gebruik van CO2, aardwarmte, water en energie. Onze hightech, duurzame teelt van ‘food en flowers’ heeft zo wereldwijde impact; steeds meer van onze kastechnologie wordt geëxporteerd. Het is hier dan ook een drukte van belang. Ooit is berekend dat een op de negen vrachtwagens in Nederland bloemen of planten vervoert – en inderdaad: wij kijken hier niet op van vierduizend vrachtladingen per dag.”

Veiling steeds compacter

Die drukte brengt wel wat uitdagingen met zich mee. Allereerst in verkeerstechnisch opzicht: de vele verplaatsingen van mensen en goederen stellen hoge eisen aan de bereikbaarheid. Nu is die in de driehoek tussen Den Haag, Rotterdam en Delft prima voor elkaar voor wie met de auto reist, maar de ontsluiting door het openbaar vervoer kan beter. De gemeente zet daarom in op lightrailverbindingen met de omliggende steden, die bijvoorbeeld kunnen aansluiten op de Hoekse lijn bij Maassluis en op de Leyenburgcorridor bij Den Haag. Die verbindingen zullen ook nodig zijn, want de openstelling van een deel van het omvangrijke Royal Flora Holland-terrein biedt plaats aan nieuwe bedrijvigheid en woningbouw.

Arends: “De handel op de veiling vindt steeds meer online plaats, wat betekent dat veel producten niet meer naar de veilingvloer hoeven te komen. En als de veiling compacter kan worden gehuisvest, ontstaat ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. We spreken over een gebied van bijna 90 hectare; voor Randstadbegrippen is dat enorm. We zijn bezig om dat gebied slim in te vullen.”

Green Horti Campus

Een belangrijke pijler onder het nieuwe plan is de vestiging van een Green Horti Campus, die aansluit bij het Wereld Horti Center, dat enkele jaren geleden is gebouwd naast de veiling.

De Green Horti Campus is een business-driven campus. Innovatieve bedrijven, van start-ups tot grown-ups, vormen de kern, met onderwijsinstellingen in de nabijheid voor samenwerking en nader onderzoek op het gebied van e-health en gezonde voeding, en robotisering en automatisering. Er wordt bijvoorbeeld al onderzoek gedaan naar de kas als apotheek – medicijnen op basis van planten – en er wordt gewerkt aan een expertisecentrum op het gebied van ‘vertical pharming’ inclusief robotisering. “Zo bieden we het bedrijfsleven in Westland de mogelijkheid om onderzoeksvragen aan te leveren, van wetenschappelijk niveau tot praktijkgerelateerd”, aldus Arends. “We proberen hiermee een zwaan-kleef-aaneffect te bereiken. Momenteel hebben zich reeds een vijftal bedrijven met zo’n 75 medewerkers gemeld.”

Werknemers en studenten kunnen op de campus gebruikmaken van allerlei gezamenlijke voorzieningen. Ook is er ruimte voor woningbouw, van diverse typen studentenhuisvesting tot appartementencomplexen voor ouderen, starters en arbeidsmigranten. Arends: “Vergeet niet dat er jaarlijks zo’n 12.000 arbeidsmigranten in Westland werken. Die zorgen voor extra druk op de toch al overspannen regionale woningmarkt.”

Betere beveiliging

Als economisch en agrarisch centrum vol bedrijvigheid, internationale handel en transport kampt Westland met toenemende ondermijnende criminaliteit. Het fijnmazige netwerk van de sector maakt de bloemenhandel een geliefd doelwit voor smokkel van drugs en zelfs wapens. “Op de veiling rijden de vrachtwagens af en aan,” vertelt Arends, “maar er is nauwelijks politie aanwezig. Op het veilingterrein in Honselersdijk hebben we welgeteld één agent beschikbaar.”

Bouke Arends is daarom, als burgemeester van Westland, voorzitter van het platform Weerbare Sierteeltsector, een samenwerkingsverband met onder meer de gemeenten Katwijk en Aalsmeer, de politie, Royal Flora Holland, het openbaar ministerie en de douane. Samen proberen ze de ondermijning in de keten beter in kaart te brengen en in samenwerking met het ministerie van Justitie beleid te maken om de sierteeltsector beter te beveiligen. “Voor drugshandel geldt: als het hier lekt, dan regent het in de rest van Europa. We willen daarom maximaal inzetten op preventie en beveiliging; onze bloemenhandel heeft internationaal een uitstekende reputatie. We zullen alles doen om die te beschermen.”

Recente stories