De pensioenverzekeraar van Nederland

Het lijkt alsof consumenten zich pas echt in pensioenen gaan verdiepen als er een acute aanleiding of dreiging is. Pas dan tonen zij belangstelling voor de complexe materie. Nationale-Nederlanden pleit voor een vereenvoudiging van de pensioenregelingen en voor heldere communicatie daarover.

Pensioenen zijn per definitie ingewikkeld. Om aan ondernemers, CFO’s en HR-managers uit te leggen hoe deze in elkaar steken is geen eenvoudige zaak. Om aan werknemers te vertellen hoe hun pensioen is geregeld, vergt nog veel meer uitleg. “Je wilt en moet hen niet lastigvallen met de complexe rekenmodellen en risicoanalyses die ten grondslag liggen aan pensioenregelingen en pensioenverzekeringen”, zegt Henri den Boer, directeur van Nationale-Nederlanden Corporate Clients. “Zo diep op de onderliggende materie ingaan is ook helemaal niet nodig, maar het gaat wel om hun geld, dus is een begrijpelijke uitleg gewenst en noodzakelijk. Bovendien zorgen de recente aanpassingen aan het pensioenstelsel als gevolg van het Pensioenakkoord van 2010 voor de nodige vragen. Vragen waar onze communicatiespecialisten antwoorden op maken. Dit doen we via diverse communicatietrajecten waarmee wij de mensen inzicht geven in wat zij kunnen verwachten, en welke mogelijkheden zij hebben ten aanzien van hun pensioenregeling. Het een en ander is uiteraard nog wel afhankelijk van wat de Tweede Kamer beslist als zij hierover na het zomerreces in debat gaat.”

Pensioenbewustzijn

De 43-jarige Henri den Boer is bij uitstek de geschikte persoon om leiding te geven aan die pensioencommunicatie. Na een studie econometrie startte hij in 1992 zijn carrière bij de ING en Nationale-Nederlanden. Hij heeft diverse functies bekleed in de bijna twintig jaar dat hij nu werkzaam is voor het concern, waarvan ruim dertien jaar bij het pensioenbedrijf. Na verschillende commerciële posities, zoals manager Corporate Account bij Nationale-Nederlanden, verkoopdirecteur bij RVS en directeur commerciële zaken Corporate Clients, is hij per 1 januari 2011 benoemd tot directeur Corporate Clients bij Nationale-Nederlanden. “Er is een grote behoefte aan duidelijkheid en begrip”, vertelt Den Boer. “Het pensioenbewustzijn van de gemiddelde Nederlander, de groeiende aandacht voor het eigen pensioen, is enorm toegenomen in de afgelopen jaren. Dat is een duidelijk zichtbare trend. De crisis op de financiële markten en de berichtgeving over de te lage dekkingsgraden van pensioenfondsen hebben ervoor gezorgd dat de belangstelling voor het pensioen in een stroomversnelling is geraakt. Het lijkt alsof consumenten zich pas echt in pensioenen gaan verdiepen als er een acute aanleiding of dreiging is. Niet zo gek, want pensioenen zijn voor veel consumenten veel te ingewikkeld.”

Pensioenakkoord

Als antwoord op die stijgende belangstelling pleit Nationale-Nederlanden voor zowel een vereenvoudiging van de pensioenregelingen als een heldere communicatie, zodat pensioenen uitvoerbaar zijn en simpel uit te leggen. De pensioenverzekeraar draagt bij aan die vereenvoudiging en verheldering door onder andere de premiepensioeninstelling (PPI) te introduceren, een nieuw werknemersportaal in gebruik te nemen, Blik op Pensioen-avonden te organiseren en met de pensioenbus door Nederland te rijden. “Wij maken ons wel zorgen om de impact die de uitwerking van het pensioenakkoord heeft op de uitvoerbaarheid en communiceerbaarheid van het pensioen”, zegt Den Boer met nadruk. “Per bedrijf of pensioenfonds moet namelijk beslist worden of en op welke manier de risico’s van langer leven en die van de financiële markten bij de werknemers worden gelegd. Algemene voorlichting over het pensioenstelsel wordt daardoor vrijwel onmogelijk. Door de grote verschillen die tussen bedrijven en sectoren kunnen ontstaan, zal het voor werknemers nog moeilijker te begrijpen zijn hoe hun pensioen in elkaar steekt en wat de verschillen zijn met regelingen bij andere werkgevers. Individuele pensioencommunicatie wordt hierdoor heel ingewikkeld, zo niet onmogelijk. Per sector of bedrijf kan het tot totaal verschillende invullingen van het nieuwe pensioencontract komen. Ondernemingspensioenfondsen en bedrijven zullen van Nationale-Nederlanden en andere verzekeraars producten verlangen die daarbij passen. Hierdoor komt er van standaardisatie, die nodig is om kosten te drukken, weinig terecht. De uitvoeringskosten zullen juist verder stijgen, en dat kan toch niet de bedoeling zijn van het akkoord.”

Keuze

Een tweede trend is dat werkgevers steeds bewuster kiezen voor een type pensioenregeling dat past bij hun bedrijf. Ze kiezen ofwel voor een gedegen en duidelijk basisproduct waarbij de werknemer deelt in het risico, of ze opteren voor een uitgebreide regeling met zekerheden voor de werknemer. “Werkgevers moeten op de centen letten”, maakt Den Boer duidelijk. “Ze hebben immers het hoofd te bieden aan de financiële crisis en een tegenvallende economie. Het relatieve aandeel van het pensioen in de totale personeelskosten, dat gemiddeld twintig procent beslaat, mag daarom niet verder groeien. Daarom hebben wij een PPI ontwikkeld die inspeelt op de behoefte aan een pensioenproduct zonder toeters en bellen.”

Nationale-Nederlanden verzorgt de pensioenregelingen van ruim 110 ondernemingspensioenfondsen, van meer dan 140 grote ondernemingen en ruim 7600 mkb-bedrijven, verspreid over diverse sectoren van het bedrijfsleven. In totaal gaat het om de pensioenregelingen van ruim 800.000 actieve en gepensioneerde werknemers. Nationale-Nederlanden doet dat niet alleen als verzekeraar, maar ook als vermogensbeheerder en adviseur voor pensioenfondsbesturen en directies van bedrijven over wetgeving, actuariële zaken en communicatie.

De pensioenverzekeraar van Nederland

Recente stories