De meerwaarde van schoonmaak

Gom heeft een reputatie als goed werkgever. Het familiebedrijf is uitgegroeid tot een top 3-speler met ruim achtduizend medewerkers, maar blijft geloven in de kracht van het individu. Met meerwaarde voor mensen én sectoren maakt Gom het verschil.

De meerwaarde van schoonmaak

“Schoonmaken is onze kernactiviteit. Maar het gaat natuurlijk om de meerwaarde die dit je klanten oplevert.” Dat zegt Olivier Laméris, algemeen directeur van Gom. “Die meerwaarde is de bijdrage die we leveren aan een prettige werk- en leefomgeving.”

Laméris wil de succesvolle koers van Gom voortzetten en benoemt twee speerpunten: kwaliteitsborging en sociale duurzaamheid. “Goed werkgeverschap zit in ons DNA; we willen blijven investeren in de kracht van mensen. Voor jong en oud, hoger of lager opgeleid. Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt willen we de kans bieden om zich bij ons te ontwikkelen. Dat we op de goede weg zijn, bewijst het behalen van Trede 3 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen.”

Meerwaarde voor sectoren

De mensen van Gom werken volgens een sectorspecifieke aanpak die meerwaarde oplevert. Laméris: “Zoals taakdifferentiatie in de zorg: daar heerst arbeidsmarktkrapte en werkdruk bij het zorgpersoneel. De niet aan zorg gerelateerde taken kunnen wij overnemen; die zijn voor onze collega een welkome afwisseling. Het resultaat: méér aandacht voor de zorgbehoevende en minder werkdruk bij zorgpersoneel, wat kosten kan besparen.”

‘Goed werkgeverschap zit in ons DNA: we blijven investeren in de kracht van mensen’

Door de sectorspecifieke focus kan het bedrijf schoonmaakkennis en sectorkennis uitstekend combineren. “Met onze FLEX aanpak beantwoorden wij aan de veranderende schoonmaakbehoefte. De wens is universeel; wij brengen er sectorspecifiek verdieping in aan.”

Integrale kwaliteitsvisie

Goede mensen en op maat gesneden diensten zijn dus de basis voor kwaliteit. Laméris beseft dat die kwaliteitseis per sector kan verschillen. “Goede systemen als VSR meten slechts een deel van de kwaliteit. Belevingsmetingen of hygiënemetingen zijn ook belangrijk. Die laatste past Gom toe in de zorg en daarmee dragen we bij aan infectiepreventie.”

Waarde van robots

Gom heeft inmiddels ook operationele ervaring met robotisering. Laméris benadrukt echter dat mensen het hart blijven van het bedrijf. “Robots zijn er alleen om hun werk te ondersteunen en verlichten. Door die ondersteuning kunnen schoonmakers hun aandacht verleggen naar het werk waar juist hun meerwaarde het verschil maakt. Waar we hen kunnen helpen om de kwaliteit te verhogen, gebruiken we robots. En blijven we doorontwikkelen.”

Recente stories