De kracht van de Waalwijkse Haven

Het bedrijventerrein Haven is het grootste industrieterrein van de gemeente Waalwijk. Wat eind jaren vijftig begon met Haven 1 en 2 is inmiddels uitgebreid naar Haven 8. “Bij het ontwikkelen van bedrijventerreinen plannen we voldoende ruimte in, zodat bedrijven kunnen groeien.
De kracht van de Waalwijkse Haven

Haven ligt tussen de A59 en de Maas. “Oorspronkelijk was hier de schoenen- en leerindustrie sterk vertegenwoordigd”, zegt wethouder Economie Ronald Bakker. “Hiervan trok in de jaren zestig en zeventig een groot deel naar het buitenland. De gemeente heeft toen ingezet op het creëren van vervangende werkgelegenheid. Er kwam een grote verscheidenheid aan mkb-bedrijven die vooral actief zijn in de logistieke en (slimme) maakindustrie. Deze bedrijven hebben zich geleidelijk in ketens georganiseerd. Mede daardoor zijn enkele van hen uitgegroeid tot toppers in hun sector. In combinatie met een goede bereikbaarheid en de regionale aanwezigheid van gemotiveerde en gekwalificeerde werknemers is Haven dan ook een ideale locatie voor bedrijven met groeiambitie.”

‘Bedrijven hebben zich hier in ketens georganiseerd’

Vraaggericht ontwikkelen

“De gemeente merkte Haven puur als bedrijventerrein aan, dus zonder woonfunctie”, zegt Bakker. “We kunnen er alle soorten ondernemingen huisvesten en faciliteren, tot en met de zwaarste milieucategorie. Waalwijk was ook een van de eerste Brabantse gemeenten die zich bij het ontwikkelen van kavels liet leiden door de behoeften van bedrijven. Dat doen we nog steeds. Net als investeren in het optimaliseren van aanwezige infrastructuur. Aan de oostzijde van de geprojecteerde uitbreiding Haven wordt op termijn een nieuw klaverblad voor de A59 aangebracht. Ook gaan we aan de noordzijde van de Maas een bargeterminal voor de grootste categorie binnenschepen bouwen. Om het haventerrein zelf leggen we een brede randweg aan, zodat het gebied optimaal wordt ontsloten.”

Midpoint

Waalwijk werkt nauw samen met het onderwijs en ondernemers om de bedrijvigheid te versterken. Zoals in Midpoint, een regionale organisatie waarbij overheid, onderwijs en ondernemers op voet van gelijkwaardigheid samenwerken om kennis en vaardigheden te bundelen en innovatie en verduurzaming te versnellen. “Midpoint ondersteunt bedrijven onder andere bij digitalisering en automatisering”, zegt Bakker. “Mede door de kracht van dit regionale netwerk is Tilburg-Waalwijk door Logistiek.nl uitgeroepen tot Logistieke Hotspot. Voor de vierde keer op rij!”


Naschrift: Ronald Bakker heeft per 7 november onverwachts zijn ontslag ingediend. De gemeente Waalwijk onderschrijft de inhoud van het interview.

Recente stories