De kaasschaaf voorbij

“Bezuinigen met de kaasschaaf levert geen structureel betere bedrijfsvoering op”, betogen Marc Schuuring en Ernst-Jan Bergman van Accenture. Daarom streeft het bedrijf samen met zijn klanten naar High Performance IT. Doel is organisaties voor te bereiden op de periode ná de recessie.

“Bij het heroverwegen van de huidige IT-organisatie en het voorbereiden daarvan op de toekomst kan worden gedacht aan agendapunten als Sustainable IT Cost Reduction, IT Simplification, Elastic IT en Operational Excellence, maar ook aan Enterprise Risk”, zegt Marc Schuuring. Schuuring is Executive Partner en werkt inmiddels achttien jaar bij Accenture. Hij houdt zich bezig met het maken van concrete IT-strategieën, de inrichting van IT-functies, keuzes voor het al dan niet zelf uitvoeren van die functies en de organisatie daarvan. “Primair is een betere informatievoorziening noodzakelijk, wat blijkt uit het gegeven dat op dit moment slechts dertig tot veertig procent van de medewerkers toegang heeft tot de juiste informatie. Dit is grotendeels te wijten aan het niet goed functioneren van de IT-infrastructuur”, aldus Marc Schuuring. “Dus is het maken van een langetermijnvisie rond het applicatieportfolio en rond de aspecten van de IT-infrastructuur van belang”, vervolgt Schuuring. “Accenture onderscheidt zich van de meeste concurrenten door behalve op de kosten de nadruk te leggen op de opbrengst van de IT-bestedingen. Ons onderzoek wijst uit dat organisaties die al twee of drie jaar geleden begonnen zijn met het streven naar High Performance IT, juist nu de best presterende organisaties blijken te zijn.”

Businessgedreven

Veel organisaties zijn onder invloed van de recessie aan het bezuinigen op de IT-budgetten. Waarom werkt het bezuinigen met de kaasschaaf niet? “Wanneer inspanningen rond bijvoorbeeld applicatierationalisatie worden gebudgetteerd aan de hand van het streven naar kostenbesparingen op het applicatielandschap zelf, zijn deze volkomen zinloos”, stelt Ernst-Jan Bergman, Managing Partner en nu ruim twintig jaar bij Accenture. Bij Accenture Nederland is Bergman verantwoordelijk voor alle dienstverlening op het gebied van IT, inclusief de vraagstukken rondom ‘strategic sourcing’. “Als je de inspanningen rondom applicatierationalisatie niet kunt koppelen aan een structurele impact op je bedrijfsvoering, zoals honderd procent juiste informatievoorziening voor de juiste medewerkers, en aan groei, dan sterft een dergelijke businesscase in schoonheid”, is de stellige overtuiging van Bergman. “De rationalisatie werkt alleen als deze vanuit de business wordt gedreven.” Bergman vervolgt: “Een goede infrastructuur is de essentiële basis voor informatievoorziening. Accenture helpt organisaties dan ook zich beleidsmatig te richten op infrastructuuroptimalisatie. Dat kan inhouden dat ervoor gekozen moet worden om een nieuwe infrastructuur naast de bestaande oplossing te zetten. Omdat nieuwe dienstverlening vaak wordt afgenomen op basis van een goedkoop abonnement of men alleen per gebruik betaalt, is dat geen extra investering. Accenture helpt klanten deze oplossingen in te zetten om structurele efficiencyverbetering en winstoptimalisatie te bereiken. Als specialist in managed infrastructure services helpen we organisaties juist nu hun IT-infrastructuur te verbeteren, zodat zij volledig zijn voorbereid wanneer de economie weer aantrekt.”

Professionals

Marc Schuuring: “Die belofte kun je uiteraard alleen maar waarmaken als je de beschikking hebt over professionals die zich daar met hart en ziel voor inzetten. Daarom bieden wij onze mensen een omgeving waarin ze samen met de klant binnen een duidelijk gedefinieerde rolverdeling aan duidelijk gedefinieerde resultaten kunnen werken. Uit de positieve reacties die onze professionals elke keer weer in de jaarlijks terugkerende medewerkerstevredenheidsonderzoeken laten zien, valt op te maken dat ze die omgeving bijzonder waarderen. Een van die reacties is bijvoorbeeld: ik begrijp hoe mijn bijdrage in het grote geheel past en hoe ik de klant daarmee daadwerkelijk help. Voor wat betreft het werven van jonge professionals besteden we extra aandacht aan de Millennials. Deze multitaskende jongeren veroveren binnen afzienbare tijd de werkplekken en dat zal verstrekkende gevolgen hebben voor leidinggevenden. Een recent onderzoek van Accenture maakt duidelijk dat senior executives hun denkpatroon ten aanzien van communicatie- en samenwerkingsvormen en informatiebeveiliging grondig zullen moeten herzien. Wij zijn zelf inmiddels op deze gang van zaken voorbereid. We bieden de nieuwe generatie alle technische mogelijkheden die ze vanuit hun eigen omgeving gewend zijn. Vanuit onze visie en ervaring kunnen we ook onze klanten voorbereiden op de komst van de nieuwe generatie kenniswerkers, zodat ze in plaats van een potentiële bedreiging juist een belangrijke aanvulling kunnen vormen voor de organisatie.”

De kaasschaaf voorbij

Recente stories