De innovatie één stap voor blijven

Rijkswaterstaat – de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Informatievoorziening is voor de organisatie een tamelijk nieuwe discipline, maar speelt een steeds belangrijkere rol.

De innovatie één stap voor blijven

“ICT-techniek is dankzij de digitale transformatie in de primaire processen van Rijkswaterstaat terechtgekomen”, stelt Perry van der Weyden, Hoofdingenieur-Directeur van de Centrale Informatievoorziening, CIO Rijkswaterstaat en bestuurslid. “Van het verkrijgen van data tot monitoring, van hardware tot applicatieontwikkeling: wij moeten voor een betrouwbare IT zorgen. Actuele informatie is essentieel bij efficiënt watermanagement, verkeersmanagement, assetmanagement en beheer. Innovatieve toepassingen van nieuwe ICT-technieken kunnen daarbij een rol spelen en kostenbesparing opleveren. Intussen werkt een kleine duizend IV’ers bij ons en hebben we voor de discipline Informatievoorziening (IV) zowel een i-Strategie als een i-Visie ontwikkeld. Qua i-Strategie (met een looptijd van vijf jaar) zitten we nu in het derde jaar. Inmiddels hebben we een eigen cyber security center opgericht en werken we hard aan de verdere industriële automatisering, oftewel ‘pratende objecten’. Daar willen we naartoe, met als doel om nog meer betrouwbaarheid en voorspelbaarheid te realiseren. Sensoring en smart camera’s helpen ons hierbij.”

‘Digitale transformatie raakt iedereen’

Innovatie voor zijn

Van der Weyden: “De vraag ‘Wat is er allemaal mogelijk met de nieuwe technieken en hoe kunnen we deze implementeren?’ beantwoorden we in onze i-Visie.

Deze strategie loopt tot het jaar 2025. Hiervoor is voortdurend overleg met onze mensen van de primaire processen (onder andere watermanagement, verkeersmanagement en beheer). Digitale transformatie raakt iedereen. We hebben hier allemaal kennis over te ontwikkelen om vervolgens een bepaalde wendbaarheid in de organisatie in te bedden. Het draait echt om de adaptatie van de nieuwe technologieën. Hoe gaan we om met IoT, robotisering en artificial intelligence? We willen de innovatie het liefste één stap voor blijven. Zo zijn we momenteel druk met het effect van zelfrijdende auto’s en zelfvarende schepen. Een andere ontwikkeling is die van intelligente camera’s die objecten observeren. Uiteraard doen we alles met optimale aandacht voor cyberdreiging en veiligheid.”

Diversiteit in teams

“Rijkswaterstaat is zoals wij dat noemen een laagdrempelige werkgever. Voor de balans in de teams zijn we altijd op zoek naar diversiteit. Ervaren mensen werken samen met jong talent. Wajongers kunnen hun specialisatie bij ons kwijt; het matcht met ons werk. En stagiaires brengen ons de belangrijke verbinding met universiteiten en andere opleidingsinstituten. Er is een grote loyaliteit naar medewerkers. Iedereen kan bij ons zijn eigen kwaliteit en talent kwijt!”

Recente stories