De hoogste kwaliteit als ondergrens

Adviseren, meedenken en uitvoeren op het hoogste kwaliteitsniveau zijn de drie taken die EclipseIT zich heeft opgelegd. En dit alles op de expertisegebieden: software testen, business intelligence en het verbeteren van bedrijfsprocessen. Het uiteindelijke doel is de klant succesvoller te maken.

Quality consulting is de term die op alle communicatie-uitingen van EclipseIT te lezen is. Het staat er niet voor niets. Kwaliteit van de dienstverlening en de inzet van consultants van senior niveau hebben ervoor gezorgd dat het bedrijf alom gewaardeerd wordt in de markt en nog steeds groeit. “Wij weigeren hier concessies aan te doen”, zegt medeoprichter en directeur Kue-Hang Cheong. “We willen vervelende gesprekken met een klant achteraf voorkomen. We onderzoeken vooraf bij elke opdracht of we die wel tot volle tevredenheid van de klant – en van onszelf – kunnen uitvoeren. Alleen op die manier kun je klanten oprecht van dienst zijn. Het gaat ons om kwaliteit, professionaliteit, openheid en integriteit. Die houding van onze consultants, hun kennis en het streven naar de hoogste kwaliteit zorgen voor de extra toegevoegde waarde die heel onze organisatie levert aan onze klanten. Onze expertrol wordt benadrukt op het gebied van software testing door te excelleren in het testen van SAP, test tooling en gate keeping. Wat betreft business intelligence (BI) is onze visie uniek op het testen van BI-systemen, requirements management en modulaire architectuur. Deze ‘fields of expertise’ van onze consultants maken ons bedrijf en onze werkwijze onderscheidend in de markt.”

Bruggenbouwer

EclipseIT is opgericht in 2005 en is begonnen als dienstverlener op het vlak van software testing. In 2008 werd business intelligence formeel als tweede tak van dienstverlening in het bedrijf opgenomen. Jan-Paul Meijer is managing director van de BI-businessunit. “Ook wat betreft business intelligence is het onze ambitie om de beste dienstverlener te zijn”, vertelt hij. “Onze klanten bevinden zich in de top honderd van nederland. Die positie van gewaardeerde partner hebben wij bereikt door onze kennis met onze klanten te delen, steevast goede resultaten bij projecten te behalen en ook eigen initiatief te tonen. Dat laatste wordt zeer op prijs gesteld. Het gaat EclipseIT niet alleen om het op orde krijgen van de techniek, maar juist ook om de ondersteuning bij het verbeteren van bedrijfsprocessen in organisaties. Ik kan niet genoeg benadrukken dat ICT ten dienste moet staan van de businessprocessen. De processen zijn cruciaal, niet de IT, al is deze in bijna alle gevallen zo ver geïntegreerd in het bedrijfsproces dat vaak moeilijk een strikte grens is te trekken. Waar bedrijven en instellingen steeds meer behoefte aan hebben is een bruggenbouwer die deze twee werelden naadloos met elkaar verbindt. EclipseIT voorziet hierin.”

Kwaliteitscheck

Het testen van software in de breedste zin van het woord is de oorspronkelijke dienstverlening van EclipseIT. Ook hier gaat het niet alleen om het geven van advies, maar ook om het daadwerkelijke uitvoeren van de werkzaamheden. “Ik noem onze testdienstverlening een kwaliteitscheck voor onze klant”, maakt Cheong duidelijk. “We voeren zowel technische als functionele testen uit. Bij onze functionele testen worden altijd de eindgebruikers betrokken; zij zijn immers degenen die met de software moeten werken. Wij gebruiken voor onze testen uiteraard gespecialiseerde methodieken zoals het bekende T-Map, dat is bijna standaardgebruik in nederland, maar we hanteren vanzelfsprekend ook andere technologieën indien nodig. Al onze consultants zijn gecertificeerd, dat achten we noodzakelijk, maar de servicegerichte houding ten opzichte van de klanten is eigenlijk wat hen nog meer onderscheidt. Dat zit in hun DNA.” De toegevoegde waarde van de consultants van EclipseIT schuilt erin dat zij niet alleen worden ingezet voor het technische handwerk, maar juist ook omdat zij hun kennis en kunde adequaat kunnen overdragen. “Iedere klant en elke opdracht is weer anders”, vult Meijer zijn collega Cheong aan. “Als adviseur moet je kunnen meebewegen met de organisatie waar je werkt en flexibel op uitdagingen kunnen reageren. Je moet anticiperen op mogelijkheden en je moet drempels zo veel mogelijk uit de weg ruimen. Pas dan ben je in onze ogen als consultant ook een echte gesprekspartner van de klant.”

Partners

EclipseIT streeft er niet naar de grootste adviesorganisatie van nederland te worden. Wel de beste, dat mag blijken uit de houding van het management en de medewerkers. Dat streven om de beste te willen zijn, wordt ook geborgd door de partnerschappen die het bedrijf heeft met verscheidene IT-leveranciers. “Daarom hebben wij samenwerkingsovereenkomsten met onder andere SAP, Hewlett-Packard en Informatica. Als je klanten wilt helpen met het verbeteren van hun bedrijfsprocessen en hun ErP-, BI- en data-integratiesystemen wilt testen, zul je de applicaties en de tools door en door moeten kennen”, benadrukt Cheong. “Om die reden zijn deze partners belangrijk voor ons. Zij geven ons kennis uit de eerste hand, zodat wij die kunnen doorgeven aan onze klanten. Onze klanten zijn immers de personen met wie wij hechte partnerschappen aangaan om hen te kunnen ondersteunen bij het bereiken van hun zakelijke doelen.”

De hoogste kwaliteit als ondergrens

Recente stories