De energietransitie slaagt als we denken én doen

De gemiddelde Nederlander betaalt ongeveer een nettomaandsalaris aan elektriciteit en gas, waarvan een groot deel belasting is. Dat is op termijn onhoudbaar en bovendien onverstandig voor het slagen van de energietransitie als je mensen óók vraagt om flink te investeren in verduurzaming.

De energietransitie slaagt als we denken én doen

“De klimaatdiscussie moet uitgaan van het creëren van draagvlak onder Nederlanders door ze actief te laten meedoen aan de energietransitie. Daarbij moeten we technologische en economische ontwikkelingen nadrukkelijk in het vizier hebben”, luidt de visie van Patrick Lammers, CEO van Essent.

Het Klimaatakkoord van Parijs gaat uit van 49% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990. Nederland loopt ver achter met duurzame energie. Volgens Eurostat behoren we tot de drie slechtst presterende landen van Europa. De Europese doelstelling voor Nederland is 14% duurzame energie in 2020. Nederland haalde in 2017 slechts 6,6% van de energie uit hernieuwbare bronnen. Lammers, die meedenkt met overheden en marktpartijen, over de CO2-problematiek: “De noodzaak is groot. Alle partijen moeten rap met elkaar aan de slag. Maar zolang de overheid denkt vanuit de huidige economie realiseren we de klimaatdoelen nooit. De wereld verandert immers razendsnel en daarmee onze economie. Nieuwe technologische ontwikkelingen maken straks heel nieuwe oplossingen mogelijk, van massaal elektrisch rijden tot actieve consumenten op de energiemarkt via lokale energieopwekking.” Recent onderzoek van Berenschot ondersteunt zijn zienswijze.

 

Activeren burgers

De lasten voor burgers moeten volgens Lammers omlaag. “De energietransitie gaat de overheid geld kosten. Zij mag de rekening niet eenzijdig bij de consument blijven leggen. Feit is dat burgers 22 keer zoveel aan energiebelasting betalen als bedrijven, terwijl bedrijven verreweg het grootste aandeel hebben in de CO2-uitstoot.” Hij ziet een oplossing in een eerlijke lastenverdeling tussen consumenten en bedrijven, zodat de industrie geprikkeld wordt tot innovatie en duurzaamheid. En de burger kan geld investeren in zijn persoonlijke energietransitie. “De overheid ziet de energietransitie te veel als een technisch verhaal, maar moet zich veel meer richten op de sociaal-economische component. Ik verwacht een aanzienlijke CO2-reductie door de groei van de duurzame industrie. Zo ook door de invloed van consumenten die actief worden op de energiemarkt dankzij decentrale energieopwekking.”

 

Decentrale oplossingen

De CEO is fervent voorstander van decentrale energieopwekking. “De politiek is te veel bezig met een grote centrale oplossing voor de reductie van CO2-uitstoot. Maar meerdere oplossingen zijn bittere noodzaak. Lokaal verbruik verminderen en decentrale energieopwekking stimuleren met bijvoorbeeld zonnepanelen werpt daadwerkelijk vruchten af. De potentie is enorm. Voorwaarde is dat de overheid zorgt voor kaders, duidelijkheid en een betere balans tussen lusten en lasten. Zo kan iedereen meedoen aan en profiteren van de energietransitie. Ook het vereenvoudigen van omslachtige (subsidie)procedures voor bijvoorbeeld warmtepompen, zonnepanelen en isolatie verlaagt de drempel. Want pas als Nederlanders op een eenvoudige wijze geld kunnen besparen, komen ze in actie.”

 

 

Nieuwe energie

Essent wil een voorname rol spelen in de CO2-reductie. Het bedrijf, met een historie van ruim honderd jaar, heeft zich toegelegd op groene energie. Lammers: “Onze strategie is koploper in nieuwe energie zijn. Dit betekent dat wij continu initiatieven ontplooien, zodat voor consumenten en bedrijven de weg vrijkomt voor een slimme en duurzame energievoorziening.”

Een van de pijlers van Essent is Energie+, waarbij het bedrijf samen met servicepartners klanten helpt bij de fysieke realisatie van energiebesparende producten. “We groeien enorm snel in deze aanvullende diensten. Denk bijvoorbeeld aan het goed isoleren van gebouwen. Dat moet de eerste stap zijn. Nederland heeft enorm veel oude woningen zonder isolatie. Daar is veel energiebesparing mogelijk”, overtuigt Lammers. Ook helpt Essent bij het installeren van zonnepanelen, warmtepompen en energiezuinige verwarming. Slimme thermostaten, ledverlichting, rookmelders en beveiliging – via onder andere smartphone en tablet – resulteren daarnaast in extra energiebesparing en comfort.

‘De energietransitie moet iedere burger activeren én voordeel opleveren’

Innovatie

Een van Essents nieuwste duurzaamheidsinitiatieven is Dakvrienden. Onder die noemer helpt het energiebedrijf maar liefst 150.000 m² asbesthoudende daken van agrariërs te vervangen. “Wij financieren en regelen een nieuw dak. In ruil daarvoor mogen wij het dak twintig jaar gebruiken om groene stroom op te wekken met zonnepanelen. Daarna zijn de zonnepanelen van de boer. Iedereen profiteert: het bedrijf krijgt een asbestvrij dak, wij de ruimte om groene stroom op te wekken en Nederland krijgt meer lokaal opgewekte, duurzame energie.”

De ambitie van Essent is om in 2025 de omzet te verdubbelen door twee keer zo veel particuliere en zakelijke klanten te helpen en tegelijkertijd hun CO2-uitstoot te verminderen. “Essent is elke dag bewust bezig met vooruitgang. Van alle partijen leveren wij als marktleider in nieuwe energie het meest complete aanbod van energiebesparende services. En daarom kunnen wij iedereen laten participeren in de energietransitie én er zelfs van laten profiteren!”, besluit de CEO geïnspireerd.

Recente stories