De duurzame missie van Vesteda

Bij Vesteda heerst de overtuiging dat duurzaamheid en betaalbaarheid hand in hand gaan. En dat betekent grote, ambitieuze renovatieprojecten voor deze woningbelegger. De ambitie om de beste verhuurder van Nederland te zijn blijft daarbij recht overeind staan.

De duurzame missie van Vesteda

“Afgelopen jaar hebben we als pilot in een aantal Amsterdamse buurten vierduizend zonnepanelen laten plaatsen. Gratis voor bewoners. Het was een groot succes, dus daar gaan we de komende jaren mee door.” Stephan de Bie, programmamanager duurzaamheid bij woningbelegger en -verhuurder Vesteda, vertelt het met trots. “Maar”, zegt hij, “bij dit project kregen we onverwacht met weerstand te maken. Verschillende bewoners konden niet geloven dat de zonnepanelen gratis werden geplaatst en dat zij zelf ook nog eens zouden profiteren van de energiebesparing. Uiteindelijk hebben we ze kunnen overtuigen dat we dit alleen uit duurzaamheidsoverwegingen deden. Maar dat kostte wel wat moeite.”

Mores

De corebusiness van Vesteda is, zo wil De Bie maar zeggen, communicatie. “Wat voor mooie plannen wij ook bedenken: als we onze huurders niet meekrijgen, kunnen wij die plannen niet realiseren.”

“Vandaar ook”, vult chief operating officer Astrid Schlüter aan, “dat wij de verhuur en het beheer en onderhoud van onze woningen volledig in eigen hand houden. In het contact met onze huurders en in ons streven om die relatie op een goede manier vorm te geven, ligt misschien wel onze grootste waarde. Daar komt ook onze ambitie vandaan om de beste verhuurder van Nederland te zijn.”

Ze vertellen hun verhaal vanuit een informeel ingerichte ‘woonkamer’, op de eerste verdieping van een gerenoveerde galerijflat aan De Boelelaan in Amsterdam. Aan de voorkant kijkt dit hoofdkantoor uit op de Zuidas met zijn financiële instellingen: een link naar de beleggerskant van Vesteda. Aan de achterkant is er zicht op een naoorlogse woonwijk – onder andere het soort woningen dat Vesteda als verhuurder in portefeuille heeft.

“De mores in de vastgoedwereld is dat de verhuur en het beheer en onderhoud van woningen worden uitbesteed aan derden”, vertelt Schlüter verder. “Mijns inziens geeft dat de indruk dat je als belegger niets met de bewoners van je woningen te maken wilt hebben. Maar onze huurders zijn onze klanten, van wie we kunnen leren. We monitoren dan ook continu onze huurderstevredenheid.”

‘Onze huurders zijn klanten, van wie we kunnen leren’

Verduurzaming

Dat monitoren heeft bijvoorbeeld geleid tot een online huurdersportaal, waarvoor ondertussen zo’n 80% van de huurders zich heeft aangemeld. “Bijna alle reparatieverzoeken – het zijn er zo’n 50.000 per jaar – kunnen hierdoor volledig online worden geregeld. Via het portaal worden huurders vrijwel automatisch gekoppeld aan de juiste aannemer voor de noodzakelijke reparatie. Met die aannemers hebben wij service level agreements voor het tijdig en kwalitatief goed uitvoeren van de reparaties”, aldus Schlüter. “Overigens: voor huurders die ‘digitaal’ lastig vinden zijn we gewoon nog telefonisch bereikbaar.”

Belangrijk voor een goede huurderstevredenheid is natuurlijk ook de huurprijs van de woningen. Vesteda verhuurt in het middensegment met een maandhuur tussen 750 en 1250 euro. “Een maatschappelijk belangrijk segment waar een enorme vraag naar is”, vertelt Schlüter.

“Naast het toevoegen van nieuwbouwwoningen in dit segment werken we hard aan het verduurzamen van onze oudere woningen”, zegt De Bie. “Dat zorgt voor minder energieverbruik, waardoor wonen betaalbaar kan blijven. En het beantwoordt meteen ook aan onze maatschappelijke duurzaamheidsopdracht. Ons doel is om de CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 met 55% (in 2030) te verminderen en in 2050 met 95%.” Vesteda heeft hiervoor een routekaart opgesteld.

Sociale dimensie

Er worden niet alleen CO2-besparende maatregelen genomen, maar er wordt ook samengewerkt met lokale circulaire ondernemers voor het opnieuw gebruiken van bouwmaterialen. Met stichting Struikroven is een samenwerking gestart, zodat bij renovaties planten en struiken kunnen worden gered. En op advies van Vogelbescherming Nederland worden bij nieuwbouw- en renovatieprojecten nestkasten voor vogels en vleermuizen geplaatst. “Duurzaamheid is veel meer dan het terugdringen van de CO2-uitstoot”, zegt De Bie daarover. “We werken zo veel mogelijk samen met bewoners en proberen hen bij onze doelstellingen te betrekken. Dat geeft onze duurzaamheidsinspanningen meteen een mooie sociale dimensie.”

Om huurSders te stimuleren in het verlagen van hun energieverbruik, startte Vesteda in 2021 een pilot met de SlimWonen-app. “We gebruiken technologie om alles wat je van ons mag verwachten zo soepel mogelijk te laten verlopen”, zegt Astrid Schlüter. “Maar wat uiteindelijk telt, is de menselijke maat. En dat is communicatie, goed luisteren en huurders laten weten dat we ze serieus nemen.”

Beste woningen voor in de toekomst

Duurzaamheid is meer dan alleen CO2-uitstoot

Recente stories