Datagericht, maatschappelijk en gedreven

Het Kadaster is een uniek publiek lichaam, want enig in zijn soort. Ook uniek omdat het Kadaster in het MT500-onderzoek tot de top zbo-werkgevers behoort. Frank Tierolff, voorzitter raad van bestuur, en Marjolein Jansen, raad van bestuur, leggen uit hoe met gedreven werknemers verder wordt gebouwd aan een datagerichte, maatschappelijk betrokken organisatie.

Datagericht, maatschappelijk en gedreven

Tierolff: “Het Kadaster is bij het grote publiek vooral bekend van de landmeters, maar we voeren ook vele andere wettelijke taken op geoterrein uit. Sinds 1994 zijn we een zbo, een zelfstandig bestuursorgaan met een eigen cao en tariefgefinancierd. Best bijzonder voor een overheidsinstelling. Je zou zelfs kunnen zeggen dat wij georganiseerd zijn als een groot overheidsbedrijf. Ook omdat we, naast de raad van bestuur, ook een raad van toezicht en een gebruikersraad hebben. Met daarin vertegenwoordigers van onze belangrijkste partners, zoals het notariaat, vastgoed, consumenten en gemeenten. We beheren ook veel datasets van en voor hen, werken nauw samen en laten ze in onze governance participeren. Ze adviseren bijvoorbeeld over ons meerjarenbeleidsplan en onze tarieven.”

Rode draad

Van huis uit jurist Tierolff werkt al geruime tijd bij de organisatie. In 2014 werd hij lid van de raad van bestuur en per 1 januari 2020 voorzitter van deze tweehoofdige, collegiale raad van bestuur. Jansen komt oorspronkelijk uit het publieke domein van duurzaamheid en onderwijs, laatstelijk als bestuurder bij de Vrije Universiteit. In 2019 is ze overgestapt naar het Kadaster: “Ik kijk graag vooruit, ben geen type om op de winkel te passen. Het gaat heel goed met het Kadaster, maar er is ruimte en noodzaak voor verbetering en innovatie om de koppositie te behouden.”

‘Wij werken hier met zeer bevlogen professionals’

Daarbij helpt dat personeel, klanten en andere stakeholders het Kadaster hoog inschatten, getuige de toppositie in de MT500-ranking aangaande zbo’s. Jansen: “Wij werken hier met zeer bevlogen professionals. Er is veel drive om het in het publieke belang goed te willen doen. Deze rode draad zie ik bij alle medewerkers. Wij geven ze de vrijheid en autonomie om hun werk binnen de kaders van kwaliteit en productiviteit in te richten. Daarbij wordt in zeer divers samengestelde teams – verschillende invalshoeken zijn goed voor onze innovatiekracht – intensief samengewerkt, waarbij het voor iedereen heel duidelijk is waar je bij het Kadaster voor bent. Een prachtige combinatie van betrokkenheid, diversiteit, autonomie en deskundigheid.”

Virtueel koffiedrinken

Genoemde combinatie heeft in coronatijd sterk bijgedragen aan het naadloos blijven functioneren van de organisatie. Van de ene op de andere dag moest het overgrote deel van het personeel (1750 fte plus een flexibele schil) thuiswerken. Tierolff: “Eigenlijk zijn we van acht kantoren plotsklaps naar 2200 kantoren gegaan; daar kwam het wel op neer. Dat ging probleemloos, want we hebben een centrale productiesturing en onze IT kon deze overgang moeiteloos accommoderen. Via Microsoft Teams kunnen we efficiënt en veilig vergaderen. Door onze jarenlange ervaring met digitalisatie – aan onze primaire processen komt ingaand en uitgaand geen papier meer te pas en onze belangrijkste partners werken ook geheel digitaal – is security altijd bijzonder belangrijk.”

Tierolff vervolgt: “Ondertussen is, onder andere door de lage rentestand, ons werkaanbod een stuk groter geworden vergeleken met vorig jaar. Maar ook dat kunnen we met dezelfde kwaliteitsnormen en levertijden vanuit huis regelen.”

Jansen vult aan: “Met thuiswerken moeten we wel extra aandacht hebben voor het sociale aspect. Het op afstand werken is effectief, maar minder persoonlijk. Leidinggevenden vervullen hierin een sleutelrol. Zo drinken zij regelmatig een virtueel kopje koffie met medewerkers om te zien hoe het met hen gaat en organiseren we geregeld een digitale activiteit. Zo behouden we het sociale contact dat anders op kantoor plaatsvindt.”

Dak repareren

Data is voor het Kadaster een levensvoorwaardelijke-grondstof. Tierolff: “Wij zien onszelf als een datagerichte organisatie. Het leveren van betrouwbare data is een doel. Wij winnen in, valideren, registreren, beheren en ontsluiten data. Vele petabytes. En daar maken wij ook producten van. Voor steeds meer afnemers en tegen een maatschappelijk verantwoorde prijs. Onder de motorkap zijn we inderdaad een databedrijf, maar in de hele dataketen doen wij ontzettend veel dingen voor anderen. Hier willen we meer synergie: kruisen en koppelen van datasets in tijd, geometrie en ligging. Daarmee kunnen we bijvoorbeeld een integraler en dus beter beeld van een object geven. En een geïntegreerde kaart is ook goedkoper dan zes losse kaarten, zowel voor de klant als voor onze bedrijfsprocessen. Voorts hebben we in onze koers drie ambities: zekerheid bieden rond vastgoed en ruimte, partner zijn bij maatschappelijke vraagstukken zoals de stikstofproblematiek, en voorzien in een platform voor iedereen die met geodata aan de slag wil. Wij willen tijdig op voorzienbare ontwikkelingen kunnen inspelen; je moet het dak repareren als de zon schijnt.”

Datagericht voor de toekomst

Betekenisvol werk

Maatschappelijke meerwaarde

Recente stories