Data is het fundament

De vraag naar betrouwbare geodata waarmee belanghebbenden – consumenten, bedrijven, overheden – aan de slag kunnen, is groter dan ooit. Een duizelingwekkende en continu groeiende hoeveelheid data vormt het fundament voor alle dienstverlening. En die wordt steeds innovatiever.

Data is het fundament

Het Kadaster ontwikkelde zich naar een datagerichte organisatie en kent sinds vorig jaar onder andere een directie specifiek gericht op data governance. Het is een logisch gevolg van de bewustwording dat data het belangrijkste product van de organisatie is. “Onze organisatie en de ICT zijn gewijzigd vanuit dit perspectief om data zo efficiënt en accuraat mogelijk in te zetten. Het is het fundament vanwaaruit we allerlei vormen van informatieproducten genereren om heel toegesneden aan de vraag vanuit de markt te kunnen voldoen”, vertelt Bert Voorbraak, directeur Beheer en ontwikkeling Informatietechnologie.

‘Met ‘continuous delivery’ faciliteren we onze klanten, partners en organisatie maximaal’

Data ontsluiten

Boven de grond registreert het Kadaster gegevens van woningen, schepen, luchtvaartuigen, percelen en wegen. Onder de grond doet het dat voor netwerken van kabels en leidingen. Daarnaast beheert het Kadaster de Landelijke Voorzieningen, zoals onder andere de WOZ en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Voor het Kadaster is het een continu proces om data nog sneller, efficiënter en accurater te ontsluiten voor alle partijen en met de data te kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Richard Metz, Senior IT-manager: “We werken aan één geodataplatform voor iedereen. En daarbij is data de levensader.”

Dynamiek

“Om alle data te kunnen inwinnen, verwerken en ontsluiten testen we in ons Emerging Technology Center (ETC) de nieuwste technologieën op hun waarde voor het Kadaster”, vult Metz aan. “Zo hebben we samen met een aantal gemeenten een pilot voor een sensorenregister met blockchaintechnologie uitgezet.”

“Veranderende wetgeving én toenemende databehoefte zorgen voor dynamiek”, vertelt Voorbraak. “Activiteiten en technologieën zijn in hoge mate gestandaardiseerd, met als resultaat één IT-ecosysteem waarbinnen met leveranciers en andere partijen wordt samengewerkt. We optimaliseren continu de integrale informatievoorziening en werken agile in multidisciplinaire teams zodat we ‘anytime, anyplace, anywhere’ naar productie kunnen gaan. Met deze ‘continuous delivery’ faciliteren we onze klanten, partners en organisatie zo optimaal mogelijk.”

toekomstplannen Nederland vragen om een integraal beeld van de ruimte

Recente stories