Crisis? Logica stimuleert tot innovatie!

In economisch zwaardere tijden kennen veel organisaties maar één reflex: bezuinigen. Wilbert Kieboom, sinds dit jaar CEO van Logica in de Benelux, stelt een meer toekomstgerichte strategie voor: innovatie. “Dat verbetert de concurrentiepositie”, zegt hij.

“Kosten verlagen is vaak de reflex als organisaties in zwaar weer terecht zijn gekomen”, begint Wilbert Kieboom, sinds begin dit jaar CEO bij Logica voor de Benelux. “Het klinkt logisch om vraaguitval en omzetverlies zo mogelijk te willen compenseren door in de kosten te snijden.” Maar volgens Kieboom is er naast deze defensieve strategie een meer offensieve, toekomstgerichte strategie mogelijk: innoveren.

 

Concurrentiepositie 

Hoewel Kiebooms opvatting tegendraads lijkt, heeft hij sterke argumenten. Zo wijst hij op de levenscyclus van hard- en software. “Veel organisaties vernieuwden hun infrastructuur rond de millenniumwisseling”, aldus Kieboom. “Na de vervangingsgolf van 2004 staan we op dit moment opnieuw voor een vervangingsgolf. Uitstel kan, maar op termijn zijn investeringen onvermijdbaar. Wie niet uitstelt, kan eerder profiteren van de verbeterde concurrentiepositie die innovatie met zich meebrengt.” Bovendien zijn er verschillende mogelijkheden om juist door herinrichting en innovatie de kosten terug te dringen. “Denk bijvoorbeeld aan het consolideren van het aantal applicaties. Onze consultants kunnen daar concrete voorstellen voor doen; onze systems integrators kunnen dergelijke plannen uitvoeren.”

 

 

Outsourcing

Organisaties kunnen er ook toe besluiten om delen van hun infrastructuur uit te besteden. “De afgelopen jaren hebben we van veel organisaties diverse bedrijfsprocessen overgenomen”, bevestigt Kieboom. “Maar met name de overheid en de financiële wereld waren op dat gebied lange tijd terughoudend. Daar zie ik nu een kentering, mede dankzij de verbeterde technologie, bijvoorbeeld op het gebied van remote management.” Dat overheden inmiddels outsourcing overwegen, is goed nieuws voor Logica. “We zijn marktleider bij de overheid”, aldus Kieboom. “Omdat we onze waarde bij veel overheden al hebben bewezen, verwacht ik in die sector ook met outsourcing goed te kunnen scoren. Ik ben er bovendien van overtuigd dat outsourcen van zogenaamde commodities voor veel organisaties onmiddellijk scheelt in de kosten.” Met andere woorden, Kieboom garandeert dat de dienstverlening van Logica waardevol is.

 

Kieboom heeft het veel over de waarde van de dienstverlening van zijn organisatie. “Van waarde zijn voor klanten is essentieel voor Logica. Dat is ook het motief voor de inrichting van onze organisatie”, zegt hij. “Horizontaal staan de domeinen waarin we al jaren actief zijn, zoals overheid, transport, utilities, enzovoort. Verticaal onderscheiden we de drie hoofdstromen van onze dienstverlening: consulting, systems integration en outsourcing.” De nieuwe structuur die zo ontstaat, garandeert echter alleen optimale resultaten als de onderlinge samenwerking goed is. “Dat zit bij ons wel goed”, verzekert Kieboom ons. “Klanten kunnen via elk van de hoofdstromen bij ons binnenkomen. Zodra de behoefte er is, springen de anderen bij.” Ook tussen de verschillende domeinen wordt volop kennis en informatie uitgewisseld. “Van een billingstraat die we voor een telecomorganisatie hebben ingericht is veel herbruikbaar voor bijvoorbeeld een energieleverancier”, legt Kieboom uit. Volgens hem garandeert deze werkwijze optimale kwaliteit, want dankzij meer gebruikers en meer feedback worden ook de kleinste softwarefouten gesignaleerd en gecorrigeerd.

 

Hoe belangrijk Kieboom het vindt dat zijn organisatie werkelijk van waarde is voor klanten, blijkt uit de beslissing die hij kort na zijn benoeming nam. “Om te waarborgen dat we die waarde ook inderdaad brengen, hebben we riskmanagement binnen onze organisatie een belangrijkere positie gegeven.” De eigen afdeling riskmanagement fungeert als een interne auditor die de voortgang en de kwaliteit van projecten bewaakt. Kieboom vindt dat zo belangrijk dat de afdeling sinds kort prominenter vertegenwoordigd is in het managementteam.

 

Eigen innovatieteams

Een andere belangrijke manier om van waarde te zijn voor klanten, is Logica's aandacht voor innovatie. Het is veelzeggend dat de organisatie in een groot aantal landen een eigen directeur Innovatie heeft, die leiding geeft aan een team van innovatiespecialisten. “Hun aanpak is bijzonder”, vertelt Kieboom. “Want nadrukkelijk zoeken onze innovatieteams samenwerking met andere organisaties. Wij noemen dat Open Innovatie; samen nieuwe producten en diensten ontwikkelen en vervolgens op de markt brengen.” Zo onderzocht Logica samen met supermarkt C1000 en de Rabobank de mogelijkheden van betalen via de mobiele telefoon. Ook samen met de Rabobank werkt Logica aan toepassingen van MS Surface, de touchscreen-tafel waarmee met simpele handbewegingen belangrijke documenten zichtbaar gemaakt kunnen worden. “Handig bij een hypotheekgesprek”, merkt Kieboom op. “Alle relevante documenten letterlijk bij de hand; bovendien kun je ze zo nodig meteen aanpassen.”

 

Hoge scores

Kieboom beseft dat niet iedere organisatie op dit moment bereid zal zijn om in dergelijke geavanceerde technologie te investeren. Toch tast dat zijn optimisme niet aan. “Vroeger of later willen organisaties hun dienstverlening toch vernieuwen of verbeteren. Dan komen we toch weer in beeld.” Waarom hij daar zo zeker van is? “Omdat de klanttevredenheid onveranderd groot blijft”, legt hij uit. “Logica-medewerkers scoren bij klanten hoog op betrouwbaarheid, flexibiliteit en doorzettingsvermogen. En op innovatiekracht. Dat is precies wat we nodig hebben in economisch moeilijke tijden.”

Crisis? Logica stimuleert tot innovatie!

Recente stories