Continuïteit én innovatie

Als ondernemingen een stap vooruit willen zetten in hun digitale dienstverlening, dan zijn behoud van zekerheid en stabiliteit belangrijke aandachtspunten, weet Sebastiaan Terlouw van Indivirtual. Zijn bedrijf zoekt in projecten voor opdrachtgevers steeds de juiste balans tussen innovatie en zekerheid.

Continuïteit én innovatie

“De transitie naar de cloud hangt boven de markt”, ziet Sebastiaan Terlouw, Managing Director van Indivirtual. Als technisch partner in digitale dienstverlening werkt zijn bedrijf aan vooruitstrevende online toepassingen voor uiteenlopende opdrachtgevers. “De cloud lijkt soms net een toverwoord,” vervolgt hij, “maar het gaat erom per project te beoordelen of het voor de opdrachtgever voordelen heeft en, zo ja, welke. De kernvraag is steeds: hoe kun je zo innoveren, dat de klant daar profijt van heeft? Je kunt dat op verschillende manieren uitleggen. Het kan gaan over sneller ontwikkelen, verkorte time-to-market, nieuwe mogelijkheden, dalende kosten of beter beheersbare complexiteit van het systeem.” In veel gevallen is de conclusie dat de cloud grote voordelen biedt, maar er gaat altijd een grondige analyse aan vooraf.

Flexibiliteit, snelheid en schaalbaarheid zijn in het algemeen voordelen van de cloud. Liefst samen met efficiency in tijd of kosten, zegt Terlouw. Als voorbeeld geeft hij een zorgverzekeraar die op zijn website de optie biedt om een verzekering af te sluiten. De vraag naar die functionaliteit concentreert zich in de laatste dagen van het jaar: mensen die willen overstappen wachten tot het allerlaatste moment. “Rond kerst begint het aantal bezoekers toe te nemen, maar de echte piek is op 31 december. Op 1 januari komt er niemand meer; dat blijft zo tot half november, wanneer zorgverzekeraars de nieuwe premies bekendmaken. Tien of elf maanden per jaar is er amper bezoek. In de traditionele wereld moet je anticiperen op die maximale belasting voor de applicatie, de databases en servercapaciteit. Met een cloud-native-applicatie kun je capaciteit automatisch laten schalen als dat nodig is. Dat heeft in dit geval, in positieve zin, behoorlijk impact op de kosten.”

‘Ook bij innovatieve oplossingen moet de continuïteit geborgd blijven’

Balans

“Als je ontwerpt voor de cloud, knip je applicaties als het ware op in logische functionele elementen. Microservices die zo ontstaan maken je architectuur flexibel. Je kunt ze onderling koppelen, ze zijn uitwisselbaar én je zit niet vast aan één specifieke technologie. Bij één grote applicatie kies je vooraf of je die bouwt in Java of .NET. In de cloud, met microservices, kan elke service in een andere taal zijn geprogrammeerd. Dankzij standaardprotocollen kunnen die services probleemloos met elkaar communiceren. Dat biedt meteen grote flexibiliteit: je kunt (standaard)diensten van de cloudproviders, van derden of zelf ontwikkelde combineren tot één stabiel en efficiënt geheel, net wat het best past bij de klant en zijn vraagstuk.”

Indivirtual begeleidt opdrachtgevers bij het maken van de juiste keuzes voor hun digitale dienstverlening. Een belangrijk aandachtspunt is het vinden van een balans tussen zekerheid en innovatie, twee kernwoorden in de dienstverlening. “Bij het ontwikkelen van innovatieve oplossingen moet je tegelijkertijd zekerheid en stabiliteit borgen”, aldus Terlouw. Bij opdrachtgevers bestaat vaak een spanningsveld tussen de wens naar snelheid en innovatie bij marketing en de focus van IT op continuïteit en veiligheid. “Natuurlijk, IT is verantwoordelijk voor zaken als uptime, security en performance. Dat zijn harde, meetbare gegevens. Maar marketingmanagers willen ideeën liefst snel kunnen uitrollen, bijvoorbeeld om in te spelen op actuele ontwikkelingen. Je ziet hier binnen organisaties tegengestelde belangen en verantwoordelijkheden. Dat geeft weleens spanning.”

Ontzorgen

“Wat we graag doen, is het ontzorgen van beide afdelingen: enerzijds borgen we de verantwoordelijkheden van de IT-afdeling, anderzijds helpen we marketeers die snel een campagne willen lanceren.” Indivirtual doet dat tegenwoordig met zo’n vijftig medewerkers, een aantal dat elk jaar organisch groeit. Hoewel de markt en ook Terlouw soms harder willen, waakt Indivirtual voor de kwaliteit, de derde kernwaarde. Opdrachtgevers herkennen die kwaliteit: een grote groep is al heel erg lang klant, sommige meer dan tien jaar. Die kennen Indivirtual overigens vooral als implementatiepartij van verschillende contentmanagementsystemen. “Het zijn werelden die nu logisch bij elkaar komen; ook in een cloud-native-omgeving is regelmatig een contentcomponent gevraagd.”

Terug naar het ontzorgen: de cloud biedt hiervoor een uitstekende basis. Denk aan eerdergenoemde voordelen als flexibiliteit en schaalbaarheid. “Als applicaties echt cloud native zijn ontworpen, dus op basis van microservices, dan is het mogelijk om één logisch element te vervangen. Dat hebben we laten zien bij een startende retailer. De applicatie was aanvankelijk klein, maar schaalbaar, opgezet om de start-up niet onnodig op kosten te jagen. Toen het businessmodel aansloeg zijn individuele services uitgewisseld zonder de continuïteit van de business in gevaar te brengen. Zo groeit de digitale dienstverlening mee met de ontwikkeling van de onderneming.”

Terlouw waakt er wel voor om de cloud te zien als een wondermiddel. Het vraagt van opdrachtgevers namelijk ook visie en betrokkenheid. Uiteraard helpt Indivirtual om juist dat scherp te krijgen, benadrukt hij. Graag zelfs. “Indivirtual werkt sowieso liever als partner dan als leverancier. Zo kunnen we kritisch meedenken en komen we samen tot oplossingen die werken. Oplossingen waar niet alleen wij, maar vooral ook onze klanten trots op kunnen zijn.”

Recente stories