Concurrerend met kennis

BCT is een internationale leverancier van Enterprise Information Management (EIM). Met zijn software, diensten en gecommitteerde professionals optimaliseert BCT de kennisexploitatie binnen organisaties. “Informatie is de sleutel naar een succesvolle toekomst”, vertelt commercieel directeur Palmen.

Voor organisaties is professioneel informatiemanagement een steeds belangrijkere voorwaarde. Een organisatie die haar data en documenten niet op orde heeft, verliest aan onderscheidend vermogen en – uiteindelijk – haar bestaansrecht. “In veel organisaties functioneren de corebusiness en ICT als twee gescheiden werelden”, vertelt commercieel directeur Dimitri Palmen van BCT. “Hun knowhow en creativiteit komen daardoor onvoldoende uit de verf. Met onze dienstverlening sla je alsnog een brug tussen deze twee werelden. Zo benutten organisaties hun volledige potentieel aan kennis, zodat ze een concurrerende voorsprong creëren en behouden.”

EIM

Met meer dan tweehonderd gecommitteerde medewerkers zet BCT zich dagelijks in om ruim achthonderd organisaties te ondersteunen bij het managen van hun informatiestromen en bedrijfsprocessen. Het bedrijf kan daarbij terugvallen op bijna dertig jaar ervaring. “We zijn in 1985 gestart met het ontwikkelen van documentbeheer”, vertelt operationeel directeur Jos Bischoff. “Al snel hebben we onze dienstverlening uitgebreid naar een compleet productportfolio op het gebied van Enterprise Content Management (ECM). Met ons ECM krijgen bedrijven grip op hun processen door het organisatiebreed beheren van diverse vormen van content. Op verzoek van verschillende klanten zijn we er na enige tijd ook mee gestart om meer de kern van hun bedrijfsvoering te ondersteunen. Om dit proces verder te optimaliseren, hebben we – met als basis ons ECM – slimme Enterprise Information Management-(EIM)-oplossingen ontwikkeld.”

Volgens Bischoff heeft dit nieuwe EIM zich al in de praktijk bewezen. “Onze EIM-oplossingen garanderen de kwaliteit van gegevens, zodat organisaties voordeel uit hun datastromen halen. Door die gegevens vervolgens in de juiste context en op het juiste moment ter beschikking te stellen, creëren we relevante informatie voor onze opdrachtgevers. Zo ontstaat er kennis die organisaties kunnen gebruiken om een concurrerende voorsprong te creëren en te behouden. Organisaties kunnen deze kennis dan doelgericht inzetten om hun financiële, bestuurlijke, HR- en kwaliteitsprocessen optimaal in te richten. Door het beschikbaar en bruikbaar maken van informatie verhogen we het rendement van organisaties en ondersteunen we ook het risicomanagement en de klantgerichte werking.”

‘We verhogen het rendement van informatie binnen organisaties’

Strategieën

BCT wil over een paar jaar marktleider zijn in West-Europa met innovatieve EIM-oplossingen. Het bedrijf hanteert hiervoor een klant- en productgerichte strategie. “Onze klantgerichte benadering richt zich vooral op ICT-professionals”, vertelt Palmen. “Samen met deze specialisten implementeren we projecten binnen middelgrote en grote organisaties in verschillende branches, zoals gemeenten, woningcorporaties, regionale diensten, de zorg en het onderwijs. We beschikken over de knowhow om onze klanten te ondersteunen in het realiseren van hoge ambities. Onze op software gebaseerde diensten zijn branche-onafhankelijk: ze kunnen op iedere specifieke klantsituatie worden ingericht. We beperken ons hierbij niet tot Nederland, maar implementeren onze oplossingen ook in andere West-Europese landen, zoals België, Duitsland, Zwitserland en Zweden – in samenwerking met partners.”

De tweede strategie sluit aan bij de groeiende behoefte in de markt naar Software as a Service (SaaS). “Steeds meer bedrijven zien ervan af om zelf een compleet ICT-systeem op te zetten”, zegt Palmen. “Ze willen dat hun medewerkers een product zo snel en eenvoudig mogelijk kunnen gebruiken. De producten worden steeds minder vaak bij klanten geïnstalleerd, maar juist door ons via cloudcomputing aangeboden en beheerd. Ook binnen onze productgerichte benadering bieden we per branche verschillende opties aan. We kunnen die brede inzetbaarheid van ons productportfolio realiseren dankzij de kennis en ervaring die we bij klantgerichte projecten hebben opgedaan – en nog steeds opdoen.”

Betrouwbare kennispartner

Volgens Bischoff worden organisaties door de continu veranderende markt steeds geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. “De voortdurende technologische ontwikkelingen dwingen organisaties mee te gaan in het creëren van nieuwe mogelijkheden om hun dienstverlening aan te bieden”, zegt Bischoff. “Tegelijkertijd moeten ze daarbij scherp zijn op hun corebusiness, zodat ze onderscheidend blijven. Ook de wet- en regelgevers stellen voortdurend nieuwe eisen, zowel op nationaal als op Europees niveau. En dan is er nog de consument die steeds mondiger en veeleisender wordt.”

“Dit alles zet de concurrentiekracht van organisaties onder zware druk”, vult Palmen aan. “Het dwingt ze om zo prestatiegericht en efficiënt mogelijk te werken. Ketenintegratie en fusies zullen aan de orde van de dag zijn. Organisaties hebben daarbij behoefte aan betrouwbare kennispartners die hen helpen om hun doelstellingen te behalen. BCT kan deze organisaties ondersteunen bij zaken als het doorvoeren van kostenbesparende maatregelen en het voorkomen van financiële en aansprakelijkheidsrisico’s. Ook al is de toekomst nooit eenduidig: met onze dienstverlening kunnen organisaties deze met open vizier en vertrouwen tegemoet treden.”

Concurrerend met kennis

Recente stories