COLT Telecom is pragmatisch, transparant en flexibel

COLT Telecom is leverancier van managed-IT-services in de breedste zin des woords.Voor uitgever Wegener is de afgelopen tijd een aantal succesvolle projecten uitgevoerd.Wegener koos voor COLT Telecom vanwege zijn pragmatische, transparante en flexibele instelling.

“We hebben destijds bewust gekozen voor COLT Telecom”, zegt IT Service Manager van Wegener Gijs van Oorschodt. “Daarvóór waren we altijd afnemer van een andere telecompartij, maar voor die club waren we ‘een’ klant. Voor COLT zijn we een gróte klant. Omdat Wegener een dynamisch krantenbedrijf is met negentig locaties in het land, wilden we ook een dynamische en flexibele telecompartner. We hebben een omvangrijke Request for Proposal (voor managed WAN, LAN, IPT en firewall- en contentservices) naar een aantal partijen uit doen gaan. Overigens hadden we daarvóór met hen al goede ervaringen opgedaan. Daarbij hebben ze zich flexibel opgesteld, waren ze ontvankelijk voor onze wensen en konden ze snel schakelen. We zijn mede om die redenen, maar ook omdat COLT een aantrekkelijk financieel voorstel deed, in 2007 met hen in zee gegaan. Het eerste project was een zeer omvangrijke migratie van ons WAN op 87 locaties. Voorwaarde daarbij was dat we geen dag uit de lucht konden zijn, omdat we het ons niet konden permitteren om een dag niet uit te komen met onze kranten. Dat is allemaal voorspoedig verlopen en na een halfjaar is vervolgens ons LAN gemigreerd onder beheer van Imtech, waarbij we zijn overgegaan op IP-telefonie. Dat laatste hield een enorme inventarisatie in van zo’n vijfduizend telefoonnummers. In de tussentijd hebben we in één weekend ook onze firewall en contentscanning gemigreerd, hetgeen voor een bedrijf als het onze geen kleinigheid is, vanwege de grote datastromen vanuit onze vele contactpunten in het land. Dit is dan ook niet geheel ongemerkt aan onze interne klanten voorbijgegaan.”

Pragmatisch

“Wat mij in de samenwerking met COLT steeds aangenaam heeft getroffen, is dat er tijdens deze omvangrijke projecten nooit direct werd gekeken naar de contractueel vastgelegde werkzaamheden. Met andere woorden: als er iets noodzakelijks moest gebeuren, werd dat gewoon gedaan. De prioriteit bij COLT lag bij ónze belangen, in de wetenschap dat wij elke dag de krant moesten uitbrengen. Belangrijk aspect daarbij was dat het klikte tussen de mensen die het moesten uitvoeren, en die zekerheid kregen we al tijdens de voorbereidende gesprekken. Wegener is een pragmatische organisatie die samen met een even pragmatisch ingestelde partner oplossingen zoekt voor de uitdagingen waarmee wij geconfronteerd worden. In de praktijk is gebleken dat COLT daarvoor de juiste partner is.”

Ed Schravesande, Directeur Major Enterprise Divisie van COLT, geeft van zijn kant toelichting: “Wegener is voor ons een ideale klant, omdat wij hen het complete portfolio leveren. Dat betreft de geïntegreerde spraak- en data-infrastructuur inclusief de hosting van Wegener’s systemen, die we beheren tot en met het operating system. Daarbij werken we samen met partners zoals Imtech om een end-to-end-infrastructuur voor de gebruiker te bieden. De COLT-helpdesk biedt voor de klant één ingang, zodat de klant zich nooit af hoeft te vragen wie een eventueel probleem moet oplossen. Ons Europese netwerk over dertien landen is volledig geïntegreerd met achttien kwalitatief hoogwaardige datacenters. Daarmee is het mogelijk om de volledige IT-infrastructuur aan COLT uit te besteden, tot aan de applicatielaag. Daardoor kunnen klanten zich richten op hun kernactiviteiten en de daarbij behorende applicaties, terwijl ze verzekerd zijn van een veilige en redundante toegang tot hun systemen.”

Ed Schravesande: “Voor onderdelen van ons portfolio maken wij gebruik van gespecialiseerde partners die op hun terrein meestal marktleider zijn en over de juiste kennis en mankracht beschikken. Niettemin houdt COLT binnen de projecten die wij aannemen altijd de volledige regie, omdat wij daarmee voor onze klanten altijd het vaste aanspreekpunt kunnen zijn wanneer zich eventuele kwesties voordoen die hun oorsprong hebben bij de inbreng van die partners.”

Kracht

Hij vervolgt: “Dat pragmatische en transparante uitgangspunt heeft in de relatie met Wegener goed gefunctioneerd. Voor ons staan de belangen van de klant altijd centraal. Wij weten zo goed wat er bij een lant speelt, dat wij voor elk traject de juiste combinatie kunnen vinden van services en partijen die deze services het best kunnen verzorgen. Uiteraard heeft de klant een belangrijke stem in de beslissing daarover. We adviseren een mogelijke partner op basis van wat wij weten over de behoeften bij de klant, maar die moet het daar natuurlijk wel mee eens zijn. Het gaat in het dagelijkse werk tenslotte ook over de mentaliteit van de mensen met wie je samenwerkt. Als dat in de praktijk niet blijkt te klikken, moet je daar wel flexibel mee kunnen omgaan. Daarin ligt dan ook de kracht van COLT: pragmatisch, transparant en flexibel.” Gijs van Oorschodt voegt daaraan toe: “Zoiets kun je niet alleen maar beloven; dat moet je ook in praktijk brengen. En dat is precies wat bij Wegener is gebeurd. De ervaring heeft ons geleerd dat er een match bleek te zijn en dat onze keuze de juiste was. Het uitgangspunt van COLT is duidelijk: het moet werken.”

COLT Telecom is pragmatisch, transparant en flexibel

Recente stories