CIO zoekt balans tussen waarde en kosten

CIO zoekt balans tussen waarde en kosten

‘Als trusted advisor leveren we onbevooroordeeld en onafhankelijk advies’

Gezien de hoofdrol die IT speelt in de dagelijkse praktijk van organisaties, beschikt Ernst & Young over IT Advisory-dienstverlening. Ernst & Young richt zich daarbij op de optimale aansluiting van IT op de business. Met als resultaat een transparante en prestatieverhogende bijdrage van de IT-functie.

Door de economische crisis richten veel organisaties zich op het reduceren van IT-kosten. Als er al ruimte is voor investeringen, dan wordt die vooral gebruikt om het bestaande applicatielandschap in de lucht te houden of verder te optimaliseren. “Een chief information officer (CIO) krijgt momenteel nauwelijks de gelegenheid om waarde aan de business toe te voegen”, stelt Advisory-partner Assaf Tayar. “De eenzijdige focus op kosten zal veel bedrijven hinderen als de economie zich eenmaal weer hersteld heeft. Het management en de aandeelhouders eisen dan immers weer grotere marges, terwijl hun IT daar strategisch niet op berekend is.” “Ernst & Young helpt daarom cliënten met het beheersbaar maken en houden van IT-activiteiten en -projecten, maar ook met het verhogen van de waarde die IT toevoegt aan de bedrijfsactiviteiten”, vult executive manager Frank Harmsen aan. “Met onze IT Advisory-dienstverlening ondersteunen en adviseren we de CIO waar nodig. Bijvoorbeeld op het gebied van projectportfoliomanagement. Immers, als een manager geen overzicht heeft over de activiteiten waarvoor hij verantwoordelijk is, kan hij kostenreductie niet optimaal met waardevergroting combineren.”

Complexiteit ontrafelen

Door de toegenomen vervlechting van IT met de overige bedrijfsprocessen is de taak van de CIO de afgelopen jaren alleen maar complexer geworden. Het risico op fouten nam daarbij navenant toe. Harmsen, tevens bijzonder hoogleraar Knowledge Management of Global Work aan de Universiteit van Maastricht, noemt offshoring als voorbeeld. “Uit onderzoek blijkt dat deze dienstverlening wordt beschouwd als een relatief eenvoudige manier om de kosten te reduceren. De risico’s zijn hanteerbaar, maar worden vaak onderschat. Een CIO ervaart dan dat offshoring zijn taak alleen maar complexer heeft gemaakt. Hij moet een extra partij managen, met eventueel een cultuurverschil als extra risico. Soms zit die externe dienstverlener bovendien de noodzakelijke systeemvernieuwing in de weg met eigen strategische ambities of een meerjarig contract.” Om de complexiteit te ontrafelen, combineren de zeshonderd IT-advisors van Ernst & Young specialistische kennis op het gebied van de bedrijfsvoering, financiën, risicomanagement én IT. “Je moet als consultant wel weten waar je over praat”, legt Tayar uit. “De implementatie van technologie heeft onvermijdelijk impact op de gehele bedrijfsvoering. Ook al programmeren we niet zelf, we beschikken wel over de kwaliteiten voor een advies waarin de risico’s en daarmee samenhangende kosten van zaken als outsourcing, softwarepakketten en hardware transparant zijn gemaakt.”

Pragmatisch

In de visie van Ernst & Young staat het managen van risico’s, financiën en IT-kennis in dienst van de bedrijfsstrategie. Volgens Tayar is deze strategie dan ook het vertrekpunt van de dienstverlening van IT Advisory. “Systeemintegratoren richten zich vaak alleen op de beste oplossing voor hun architectuur”, vertelt hij. “Het is natuurlijk vitaal dat IT-systemen draaien, maar ze zijn toch vooral bedoeld om businessinitiatieven te ondersteunen. Om dat op een realistische wijze te doen, is het essentieel dat we de klant en diens markt kennen. Aan de hand van de meest waarschijnlijke brancheontwikkelingen en economische risico’s ontwikkelen we voor de klant een aantal scenario’s. Een organisatie is daarmee voorbereid op bijvoorbeeld een conjunctuurdaling in plaats van een verwachte stijging. Managers en CIO’s kunnen dan snel gezamenlijk schakelen. Veel bedrijven zijn echter helemaal niet voorbereid op dit soort tegenslagen. Mede vanwege hun legacy blijkt flexibiliteit nauwelijks te realiseren. Met onze pragmatische instelling kunnen we die gordiaanse knoop voor hen doorhakken.”

Trusted advisor

De IT Advisory-dienstverlening van Ernst & Young is strikt onafhankelijk, benadrukt Harmsen. “We dienen de belangen van de klant. Daar zijn we heel streng in. Als trusted advisor leveren we dan ook een onbevooroordeeld adviesrapport af. We zijn niet gelieerd aan een systeemintegrator of softwarefabrikant, dus pushen we geen oplossing waar we hoofdzakelijk zelf baat bij zouden hebben. Veel klanten ervaren die transparantie als een groot pluspunt.” Indien gewenst, helpt IT Advisory het aanbevolen traject te implementeren. De dienstverlener gaat daarbij naast de cliënt staan. “We sturen bijvoorbeeld als operationele managers andere partijen aan”, licht Tayar toe. “Ook begeleiden we programma’s zodanig, dat op een beheerste wijze de baten worden behaald. Hierbij combineren we onze diepgaande kennis van de klant – van oudsher een eigenschap van Ernst & Young – met onze expertises op de eerdergenoemde deelgebieden. Die combinatie is uniek in de markt.” “We geloven in onze unieke dienstverlening”, vult Harmsen hem aan. “IT Advisory stelt ons in staat om de CIO echt vooruit te helpen, op het gebied van kostenbeheersing en door het toevoegen van waarde aan zijn bedrijf. Wij voorzien dat, als reactie op de recessie, organisaties zich verder gaan transformeren. IT zal hierin een cruciale rol spelen. Door onafhankelijk te opereren, maar ook door organisaties transparantie te bieden, maken wij die transformaties mogelijk. Dat is de toegevoegde waarde die IT Advisory vandaag biedt.”