Cashmanagement als middel om kredietcrisis te bestrijden

Accountants-, advies- en belastingadviseurskantoor Ernst & Young is ervan overtuigd dat cashmanagement van doorslaggevend belang is voor succes in tijden van zware recessie. Iedere onderneming moet een eigen koers varen en als die koers snel en efficiënt wordt uitgezet, kan concurrentievoordeel worden behaald.

“In deze tijd kun je zien wat een adviseur écht voor een klant kan betekenen”, zegt Managing Partner Assurance Giljam Aarnink van Ernst & Young. “Onze klanten zijn heel erg aan het veranderen. Uit een onderzoek van ons blijkt dat bijna al onze klanten bezig zijn met kostenreductie. Ze verwachten dan ook van een accountant en een belastingadviseur dat die met ideeën komen die tot kostenbesparing leiden. Een door onszelf ontwikkelde methode – gebaseerd op interviews met honderden topmensen uit het internationale bedrijfsleven – stelt ons in staat om een messcherpe analyse te maken van de situatie waarin een bedrijf verkeert. Door onze methode kan ieder bedrijf zich spiegelen aan collega-bedrijven. Voor iedere situatie hebben wij specifieke oplossingen. We zien dat de meeste behoefte aan advies bestaat op het gebied van cashmanagement. Een van onze belangrijkste speerpunten daarbij is multidisciplinaire samenwerking, omdat de hulp aan een klant in tijden van crisis het meest krachtig is als je dat zowel internationaal als met meerdere disciplines doet. Dan kun je ook gebruikmaken van de fiscale faciliteiten. Het combineren van kennis van belastingadviseurs, accountants en businessadviseurs is een heel krachtige combinatie.”

Multidisciplinair

Managing Partner Tax Kees van Boxel legt uit dat multidisciplinaire teams helpen met belastingstrategieën en met de internationale belastingregels, van vooruitplannen en rapporteren tot het onderhouden van goede relaties met de belastingautoriteiten. “Wij hechten er veel waarde aan dat er een goed contact is met de overheid. Wij denken dat onze klanten het meest gebaat zijn bij een adviseur die op de lange termijn denkt en die ook serieus wordt genomen door de overheid. We kunnen in dit verband heel snel schakelen met onze collega’s in het buitenland.” “Ernst & Young is veel internationaler gaan denken. Dat is een enorme omschakeling geweest; landsgrenzen zijn weggevallen”, verklaart Aarnink de samenvoeging van verschillende areas binnen het bedrijf. “We zijn veel beter dan voorheen in staat om kennis over te dragen, kosten te delen en mensen uit te wisselen tussen de verschillende landen.” Van Boxel vult aan: “Die internationalisering heeft ertoe geleid dat wij nu veel makkelijker jobs over de grenzen kunnen doen. Er zijn erg veel stappen gezet in het meedenken met de klant; veel meer dan voorheen delen we kennis. Nederland heeft veel kennis op heel veel terreinen en wij zetten nu onze specialisten in ten behoeve van andere landen. Maar de kostprijs van onze dienstverlening mag niet omhoog; die moet eerder dalen. Door het samenvoegen van grote clusters kun je een wezenlijke kostenbesparing realiseren. Het was in eerste instantie wel wennen voor ons, want je geeft je autonome positie op. We waren een globale organisatie waarin landsbelangen een belangrijke rol speelden. Nu werken we in een echt operationeel wereldwijde organisatie, een partnership, die meer centraal wordt aangestuurd. Dat is een enorme verbetering omdat we veel meer slagkracht hebben.”

Standhouden tijdens crisis

Ernst & Young besteedt heel veel aandacht aan de opleiding van zijn mensen, zowel van de fiscalisten als de accountants. Zij zijn specifiek op crisisondersteuning getraind, met het doel om brede kennis uit te dragen naar de klanten. Kees van Boxel legt uit wat Ernst & Young merkt van deze kredietcrisis en hoe daarin wordt standgehouden: “We zien zeer zwaar weer aankomen voor de hele economie. Je ziet momenteel dat het voor de klanten erg moeilijk is om aan cash te komen. In Europa heeft 82% een probleem om aan cashgeld te komen. Wij merken dat veel van onze klanten op het ogenblik buikpijn hebben. Ze willen graag met ons om de tafel zitten om te kijken wat ze kunnen doen. We proberen samen met hen extra kansen te creëren, om dingen te doen die anders veel lastiger zijn.

Er wordt met name geld vrijgemaakt voor projecten die direct cash opleveren. Eigenlijk hebben wij mazzel: door interne omstandigheden gedwongen zijn wij reeds eerder begonnen om naar onze eigen kosten te kijken. Afgelopen jaar hebben wij groei gerealiseerd, ook al hebben sommige onderdelen het moeilijk. Zo zijn er zeer weinig internationale transacties, weinig beursgangen, weinig overnames en weinig verkopen.” Giljam Aarnink benadrukt dat Ernst & Young door de goede relaties met de klanten het afgelopen jaar is gegroeid. “We hebben optimaal onze kostenstructuur aangepast; wij staan er goed voor, maar we bereiden ons voor op slecht weer. Het komende jaar moeten wij laten zien dat we naast onze klanten staan. Het komt er nu op aan dat de klanten kunnen overleven en daarbij moeten we hen echt terzijde staan.”

Cashmanagement als middel om kredietcrisis te bestrijden

Recente stories