‘Cameratoezicht wordt steeds slimmer’

Vierhonderdduizend meldingen per dag verwerkt de alarm- en servicecentrale van de NVD Beveiligingsgroep, de oudste particuliere beveiligingsorganisatie van Nederland. Slimme software beoordeelt de urgentie en of er actie nodig is. “Het is het kloppend hart van onze organisatie.”

‘Cameratoezicht wordt steeds slimmer’

Met vijfhonderd medewerkers bestrijkt NVD Beveiligingsgroep heel Nederland, vertelt directeur-eigenaar Patrick van der Leelie. Het Haarlemse bedrijf, dat in 2009 zijn honderdjarige bestaan vierde, beoordeelt tegenwoordig steeds meer meldingen en situaties op afstand.

Toezicht op afstand

“Zoals op bedrijventerreinen, waarvoor we indien nodig de camerasystemen en netwerken ook installeren en onderhouden. We sturen alleen nog een auto of politie als dat echt nodig is. We kunnen ook steeds meer met slimme data. Zeker als meer bedrijven zich aansluiten in een bepaald gebied, beschik je over veel relevante lokale informatie. Als we bijvoorbeeld alle kentekens registreren, en de gemeente geeft toestemming, dan kunnen slimme camera’s onbekende kentekens eruit halen.”

Surveilleren

“We surveilleren met mensen, maar maken ook virtuele camera-surveillancerondes of volgen signalen van slimme sensoren. Is er bij het sluiten van een gebouw toezicht nodig op afstand? Dan loggen we in tijdens sluitingstijd. Moet er worden schoongemaakt in een ruimte die op die dag niet is gebruikt? Dat pikken sensoren op.”

Van der Leelie vervolgt: “Gebouwen zitten tegenwoordig vol camera’s en slimme sensoren, die wij kunnen installeren en onderhouden. Daardoor kunnen we bij incidenten steeds meer proactief handelen in plaats van reactief. Vanuit de centrale controleren en coördineren wij de technische systemen bij de klant. We seinen de monteur in en sturen indien nodig een surveillant om toegang te verlenen.”

‘Onze alarmcentrale is het hart van onze organisatie’

Liften en gebouwen

“Zo beheren we onder meer liften, gebouwen en winkelcentra. We beoordelen of er echt iets aan de hand is en kunnen dan op afstand hulp bieden. Of we zorgen dat er iemand langsgaat”, licht Van der Leelie toe. “Zorgmedewerkers die ’s avonds of ’s nachts alleen over straat moeten, kunnen als ze daar aanleiding toe zien de bodycam aanzetten, zodat wij kunnen meekijken en zo nodig hulp kunnen inzetten. Of neem parkeergarages: als je daar voor een dichte slagboom staat en je spreekt met ons, is het alsof we in het gebouw zitten.”

Milieu

“De ontwikkelingen gaan zo snel. Ik denk dat we drie jaar geleden nog voor alle storingen uitreden; nu is dat met 44% afgenomen. We kunnen nu sneller ingrijpen, efficiënter en bovendien veel milieuvriendelijker.”

Veilige woon-, werk- en leefomgeving

Recente stories