‘Bureaucratie weggeautomatiseerd’

Vorig jaar is Rijkswaterstaat overgegaan op cyclisch werken in een eigen ontwikkelstraat, OSR Release Train (ORT) genaamd. Onlangs ging het eerste product uit de ORT live: het scheepvaartinformatiesysteem IVS Next. Hoe bevalt de nieuwe manier van werken?

‘Bureaucratie weggeautomatiseerd’

Grensontkennend. Zo omschrijft Allard Baronner, software delivery manager voor de ORT in het scheepvaartdomein, de nieuwe samenwerking voor softwareontwikkeling op basis van agile en continuous delivery. Grenzen in de IT leveren volgens hem een lange, onvoorspelbare keten op. “Om een kleine softwarewijziging door te voeren zijn behalve analisten ook ontwikkelaars, testers, beheerders, enzovoort nodig. Vroeger zaten die maanden op elkaar te wachten. Door verregaande automatisering en intensieve samenwerking tussen alle partijen lukt dat nu binnen een uur.”

Ook Amrita Chahal, product owner vanuit Verkeer- en Watermanagement, is enthousiast over de ORT: “Als product owner onderhoud je contacten met de eindgebruikers, verschillende stakeholders, management en de ontwikkelteams. Onze zelfmanagende teams denken mee over een te ontwikkelen functionaliteit. Dat levert nieuwe inzichten op over het ontwerp. Er is geen bureaucratie meer in het ontwikkelproces. Het is een veel snellere cyclus, dichter bij de klant, met een kortere feedbackloop.”

IVS Next

Dat grensontkennende speelt ook een rol bij het succes van IVS Next, aldus Baronner: “IVS Next bestaat uit tientallen herbruikbare deelsystemen. Vanwege de omvang hebben we gekozen voor agile samenwerken en elke sprint beproeven. Bij de livegang bleek alles meteen goed te werken. Het had zich inmiddels al bewezen.”

Chahal, die twee ontwikkelteams aanstuurt, is tevreden over het project. “Je hoort louter lovende woorden over hoe we IVS Next in zo’n korte tijd hebben gerealiseerd”, vertelt ze. “De ORT krijgt binnen Rijkswaterstaat steeds meer vertrouwen, en navolging.”

Vrijheid

Chahal noemt vrijheid, dynamiek en zelfstandig je eigen ideeën uitwerken als pluspunten in haar werk. Baronner knikt en zegt: “Rijkswaterstaat blijft boeien, dankzij de cultuur en de omvang en veelzijdigheid van de organisatie. Alleen al binnen mijn afdeling doen we de IT op bruggen, sluizen, onze schepen en zelfs de windmolenparken op zee.”

Recente stories