Brede dienstverlening op hoog niveau

TASK levert als bureau voor projectdetachering en consultancy duurzaam toegevoegde waarde op het gebied van infrastructuur, bouw en vastgoed. Dat doet TASK voor toonaangevende projecten in Nederland door hoogwaardige kennis, kunde en capaciteit te verbinden aan de behoefte van alle stakeholders.

TASK zet daartoe de ondernemersgeest, flexibiliteit en resultaatgerichtheid van zijn medewerkers in. TASK opereert op basis van gelijkwaardigheid, respect, openheid en gedrevenheid. “We zijn bijzonder gemotiveerd om met onze professionals op een hoog niveau kwaliteit te leveren in het voorbereiden en uitvoeren van projecten”, zegt directeur Martin van de Kamp. “Bovendien willen we graag een leuke werkgever zijn voor onze mensen. Door onze langdurige ervaring en door steeds weer te laten zien wat we kunnen, zijn we een interessante marktpartij. Er zijn natuurlijk meer bureaus die geheel of gedeeltelijk kunnen wat wij doen, maar het blijkt steeds weer dat TASK een organisatie is waar marktpartijen bij herhaling op vertrouwen. Ten opzichte van vergelijkbare organisaties onderscheiden wij ons met een breed pakket aan dienstverlening. Naast detachering bieden we ook hoogwaardige advisering middels onze consultancy. Die extra dienstverlening komt voort uit de kwaliteit van de professionals die wij leveren. Het gaat daarbij om een bijzonder hoog gehalte aan expertise.”

Bouwen op mensen

“Ons doel is om continu toegevoegde waarde te bieden aan onze opdrachtgevers”, vervolgt Van de Kamp. “Daarbij is groei geen doelstelling, maar een logisch gevolg van het bieden van constante kwaliteit. We zijn al vijftien jaar trouw aan onze uitgangspunten en de enige variatie die we daarop aanbrengen komt voort uit eventuele veranderingen in de behoefte van de markt. Het toevoegen van consultancyactiviteiten aan ons dienstenpakket kwam ook voort uit een veranderende marktbehoefte, maar die heeft onze uitgangspunten niet aangetast. We bouwen voortdurend aan de relatie met onze klanten en aan de relatie met onze medewerkers. Onze slogan luidt niet voor niets: ‘Bouwen op mensen.’ We doen graag op een heldere, integere en transparante manier zaken met elkaar. De filosofie achter die slogan is dat wij ervan uitgaan dat mensen die tevreden zijn omdat ze goed werk kunnen doen, daarin ook het hoogst haalbare niveau willen bereiken. Dat aspect is voor hoogopgeleide en ervaren professionals minstens zo belangrijk als een goed salaris. Je wilt met plezier naar je werk kunnen, je wilt je capaciteiten ten volle kunnen benutten en je wilt nieuwe vaardigheden en ervaringen opdoen. Dat is dan niet alleen goed voor je eigen professionaliteit en carrièreopbouw, maar natuurlijk ook voor de kwaliteit die wij als organisatie aan onze opdrachtgevers kunnen leveren. Daarmee trekken wij nieuwe projecten aan die weer vraag opleveren naar meer van onze professionals. Zo is de cirkel rond en levert het proces voor alle partijen winst op.”

‘We doen graag op een heldere, integere en transparante manier zaken met elkaar’

Trots

“We besteden extra veel aandacht aan onze mensen omdat ze via ons vaak aan langdurige projecten werken”, aldus directeur Geert Kotter. “Daardoor kunnen ze zich soms meer werknemer van de opdrachtgever gaan voelen dan van ons. We bouwen daarom een groot aantal contactmomenten in. Niet alleen met ons als directie en met de teamleiding, maar ook met collega’s die via ons op andere projecten werken. Dat heeft als voordeel dat er uitwisseling van ervaringen en kennis en kunde plaatsvindt. Daarvan profiteren zowel de professionals als onze opdrachtgevers als wijzelf. We merken dat de mensen die voor ons werken trots zijn op wat zij maken. Wij zijn er op onze beurt trots op dat wij deze mensen bij elkaar kunnen brengen, zodat die mooie dingen gemaakt kunnen worden. Het gaat om zeer prestigieuze projecten, zoals de Betuwelijn, de HSL en de Noord-Zuidlijn. Als je daaraan een bijdrage mag leveren, kun je zeer ervaren mensen langdurig aan je binden. De gemiddelde werkervaring van al onze medewerkers is meer dan 15 jaar en 57% van hen heeft zelfs meer dan 20 jaar werkervaring. Het opleidingsniveau is altijd hbo of universitair. Door die combinatie van hoge opleiding en langdurige ervaring kunnen wij onze mensen op verschillende expertisegebieden aan een project laten bijdragen: hetzij op basis van advisering en rapportage in de voorbereidende fase, hetzij op basis van projectmanagement tijdens de uitvoering. Deze professionals zijn allemaal gewend om zelfstandig leiding te geven binnen grotere en complexe projecten. Wij bieden onze opdrachtgevers continu de mogelijkheid om ‘mee te kijken’ tijdens de uitvoering van een project, waardoor ze tijdens het gehele traject invloed kunnen uitoefenen op het verloop daarvan. Waar bijvoorbeeld ingenieursbureaus meer op de inhoudelijke kant sturen, ligt bij ons het zwaartepunt bij de organisatorische kant. Daarbij spelen ook factoren mee als: hoe zet je een dergelijk project in de markt en hoe geef je het omgevings-, kwaliteits-, risico- en contractmanagement vorm. Wij zijn sterk in het organiseren daarvan en in het selecteren van de geschikte personen om de invulling van de sleutelposities voor hun rekening te nemen. Dat we daarmee in Nederland een leidende positie innemen, moge blijken uit het feit dat we preferred supplier waren van de Betuwelijn en de HSL, en dat nu zijn voor de Noord-Zuidlijn in Amsterdam en het Schiphol-Amsterdam-Almere-project. We zijn dus nog lang niet klaar!”

Brede dienstverlening op hoog niveau

Recente stories