Breda werkt aan economie van de toekomst

De gemeente Breda wil haar positie van internationale hotspot voor toegepaste technologie & creativiteit versterken. Het investeert daarom stevig in een sterk ecosysteem van overheid, onderwijs en bedrijven. Vier partijen aan het woord over samenwerking en het aantrekkelijke vestigingsklimaat van Breda.

Breda werkt aan economie van de toekomst

Breda scoort een hoge positie in de top 100 van ‘Economische toplocaties’. Wethouder Economische Zaken Boaz Adank is er trots op. “Breda is gezegend met een historisch centrum, een gediversifieerde economie en een prettig woon- en leefklimaat. Dit biedt echter geen garanties. Na uitgebreid onderzoek hebben we in 2019 een visie gepresenteerd om onze economie futureproof te maken. We willen onze positie van internationale hotspot voor toegepaste technologie & creativiteit versterken. Kijkend naar de trends, ons onderwijsaanbod op topniveau en het bedrijfspotentieel leent Breda zich hier perfect voor.”

Breda zet daarbij in op het creëren van clusters op gebieden als robotica, AI & data, virtual reality, blockchain, IoT en games. Adank: “Per cluster willen we onderwijs, bedrijven en overheid samenbrengen. De gemeente faciliteert dit proces onder andere met subsidies, kennis en het bijeenbrengen van netwerken. Ook ontwikkelen we een stadszone tot het innovatiedistrict van Breda: een gebied waar clusters gericht op toegepaste technologie & creativiteit zich verder kunnen ontwikkelen, zoals de Triple-O Campus. Binnenkort wordt hier de incubator B’WISE geopend, waarin start-ups met steun van onder andere REWIN West-Brabant kunnen groeien en bloeien.”

‘Breda is een internationale hotspot voor toegepaste technologie & creativiteit’

Arbeidsmarkt

“Bijna niemand weet dat we in West-Brabant de grootste concentratie roboticabedrijven van Nederland hebben”, zegt Maarten Hoogwout, directeur van World Wide Automation (WWA) en voorzitter van het cluster Breda Robotics. “Dankzij Breda Robotics zijn we veel zichtbaarder en slagen we er beter in om werknemers te werven. Om het regionale talent te binden, werken we met Avans Hogeschool intensief samen, onder andere in de minor Robotisering. Voor de toekomst zit er een programma in de pipeline om kinderen al op de basisschool enthousiast te maken voor een technische opleiding.”

Netwerk

Gaming heeft de toekomst. Met een jaarlijkse wereldwijde omzet van tussen de 150 en 180 miljard dollar is de game-industrie groter dan de film- en muziekindustrie bij elkaar. Matthijs van de Laar is co-founder en creatief directeur van gameontwikkelaar Twirlbound.

Ook is hij voorzitter van het cluster Breda Game City. “Het heeft me wel verrast hoe energiek de gemeente erin staat”, zegt hij. “Ze reageert snel en denkt actief mee. Dankzij haar grote netwerk konden wij makkelijk contact met andere partijen leggen. Met als resultaat dat Twirlbound en een ander gamebedrijf recent een subsidie hebben aangevraagd en gekregen om developmenttools uit te wisselen. Daar besparen we ons letterlijk maanden mee. Niet onbelangrijk, want het ontwikkelen van een game kost gemiddeld drie tot vier jaar. Of we elkaar door deze samenwerking niet bijten? Nee, we helpen elkaar juist vooruit te komen.”

Onderwijs

Met Avans Hogeschool en de Breda University of Applied Sciences (BUAS) heeft Breda twee kennisinstellingen die tot de top van Nederland horen. “We werken al jarenlang met programma’s waarin we onderzoek, onderwijs, bedrijfsleven en overheid samenbrengen”, zegt Tijs van Es, manager Innovation Square bij het BUAS. “Ook ondersteunen we studenten die tijdens of na de opleiding een eigen bedrijf op willen zetten. We beschikken over een gameopleiding en hebben onlangs het programma ‘Applied AI en datascience’ gestart. Het was erg makkelijk om aan te sluiten bij de ambitie van de gemeente. Vanuit ons DNA, maar ook omdat de gemeente geen bureaucratische drempels opwerpt, maar juist wegneemt. Tevens heeft ze vanaf het begin de reeds bestaande creatieve en innovatieve broedplaatsen bij haar plannen betrokken, zodat er veel draagvlak is.”

Ecosysteem

‘Breda brengt het samen’ is het motto van de stad. Met Breda Robotics en Breda Game City zijn de eerste stappen gezet naar een krachtig ecosysteem. “We ervaren nu al dat deze clusters een belangrijk uithangbord voor de regio vormen”, zegt Adank. “Het zijn de perfecte ambassadeurs voor bedrijven die willen samenwerken en interesse tonen om zich hier te vestigen. We gaan de bestaande clusters verder versterken en waar nodig initiëren we nieuwe clusters. Dit zal als een katalysator voor het gehele regionale bedrijfsleven werken. In onze strategie speelt ook het ‘verslimmen’ van het mkb een cruciale rol. Daarom heeft Breda als een van de eerste regio’s gebruikgemaakt van de MKB-Deal, een rijksregeling waarmee het mkb wordt ondersteund bij innovatie. Het uiteindelijke doel is om zo veel mogelijk regionale bedrijven tot een toekomstbestendig en duurzaam ecosysteem te verbinden.”

Recente stories