Bouwen aan ‘Koninklijke’ dienstverlening

Waar veel IT-bedrijven worstelen met de crisis, blijft Caesar Groep het goed doen. Meebewegen met de markt is volgens directeur Hans van der Kooij het recept voor de lange termijn: “We streven naar blijvende impact op zowel klanten als medewerkers.”

Het klinkt als een grap maar Hans van der Kooij, oprichter en directeur van Caesar Groep, blijkt bloedserieus als hij zegt: “We willen uiteindelijk het predicaat ‘Koninklijk’ verkrijgen.”

Uiteraard beseft Van der Kooij heel goed dat de Caesar Groep daarvoor minstens honderd jaar moet worden. En dat die mijlpaal voor het bedrijf, dat in 1993 werd opgericht, nog erg ver weg is. “We willen met dat doel vooral duidelijk maken dat we dit bedrijf niet zijn begonnen om op een gunstig moment alle aandelen te verkopen en snel te cashen”, verklaart hij. “Wat we wél willen, is een bedrijf neerzetten waar klanten en medewerkers zich prettig voelen en waardoor ze uitgedaagd worden. We willen een blijvende impact hebben op zowel klanten als medewerkers.”

Voelsprieten

Om die ambitie waar te maken is het volgens Van der Kooij cruciaal om goed voeling te houden met ontwikkelingen in de markt. “Dat klinkt voor een willekeurig marketingbedrijf heel gewoon, maar voor een IT-bedrijf is dat vrij uniek”, meent hij. “Wij hebben zelf ook pas in de loop van de tijd de benodigde voelsprieten ontwikkeld. Aanvankelijk waren we een van de vele detacheringsbedrijven. We behoorden tot de mainstream.”

Dat veranderde toen Caesar Groep zich realiseerde dat de IT-markt worstelde met een structureel probleem: IT-projecten bleken vrijwel altijd de afgesproken termijnen en budgetten te overschrijden. Dat gegeven stimuleerde de organisatie tot een grondige analyse van de oorzaken en tot een zoektocht naar een oplossing. Dat leidde tot de TOC-IT-aanpak, een compleet nieuwe projectaanpak gebaseerd op de Theory of Constraints van Eli Goldratt en een gedisciplineerd scopemanagement.

De nieuwe aanpak leidde tot indrukwekkende resultaten. Maar liefst 97% van de projecten die Caesar Groep uitvoerde, bleef binnen tijd en budget.

Met de TOC-IT-aanpak onderscheidt Caesar Groep zich nog steeds van andere IT-dienstverleners, maar Van der Kooij vindt dat niet voldoende. “Sinds de kredietcrisis krimpt de Nederlandse markt voor ICT-dienstverlening”, legt hij uit. “Dat komt onder meer door de groei van outsourcing naar lagelonenlanden. Als gevolg daarvan zie je dat veel grote IT- en consultancyorganisaties de afgelopen jaren flink zijn gekrompen.”

Caesar Groep concludeerde dat het alleen aan die ontwikkeling kan ontsnappen door extra toegevoegde waarde te leveren. “De ontwikkelingen in de retail inspireerden ons. Sinds de opkomst van de supermarkten zijn veel kleine retailers verdwenen, behalve als ze werkelijk toegevoegde waarde leveren”, aldus Van der Kooij. “Voor middelgrote IT-dienstverleners zoals wij geldt hetzelfde. We overleven alleen als we toegevoegde waarde bieden. Daarvoor moeten we nadrukkelijk aansluiten bij de behoeften in de markt.”

‘Wij ontwikkelen ons tot een huis voor innovatieve formules’

Segmentatie

Op basis van verschillende behoeften in de markt heeft Caesar Groep vorig jaar drie formules gelanceerd. “Eigenlijk drie merken onder de paraplu van Caesar Groep”, zegt Marjon Vermeulen, consultant bij Garansys, een van die drie merken en gespecialiseerd in dienstverlening met resultaatgarantie. “Met deze formule richten we ons op de bovenkant van de markt, waar klanten IT-ondersteuning zoeken voor het verbeteren van hun bedrijfskritische processen.”

De twee andere formules zijn Caesar Experts en Caesar Tenders. “Met Experts richten we ons op de bovenkant van het mkb”, vertelt Vermeulen. “De kracht van Experts is het vermogen om samen met klanten hun primaire processen efficiënter in te richten.” Daarbij staat klanttevredenheid centraal; Caesar Experts kent dan ook een van de hoogste klanttevredenheidsscores in de markt.

Met Caesar Tenders richt de organisatie zich op grote bedrijven en organisaties die met meerjarige mantelovereenkomsten willen werken. Daarbij is de prijs vaak cruciaal.

Intern ondernemerschap

Volgens Vermeulen zal het niet bij drie merken blijven. “De Caesar Groep ontwikkelt zich geleidelijk tot een huis voor innovatieve formules die aansluiten op de markt”, legt ze uit. “Dat is ook nodig om als dienstverlener een rol te kunnen blijven spelen.”

Van der Kooij vult haar aan. “Door IT zijn organisaties platter geworden, maar platter is niet plat genoeg. Zelfs bij kleine dienstverleners is de managementlaag te dik geworden. Wij geloven daarom in zelfsturende teams met uiteraard de nodige specialistische kennis, maar vooral met creativiteit en ondernemerschap.”

Vanuit deze overtuiging stimuleert Caesar Groep de eigen medewerkers om hun persoonlijke competenties – communicatieve vaardigheden, vermogen om samen te werken – te verbeteren. “Want daardoor worden ze betere gesprekspartners voor klanten en boeken ze samen met de klant resultaat”, verklaart Vermeulen.

Maar Caesar Groep gaat nog verder. “Onlangs zijn we een intern innovatietraject begonnen. Doel daarvan is om medewerkers te stimuleren om ideeën te genereren. Vervolgens helpen we hen om op basis van hun ideeën onder de paraplu van Caesar Groep nieuwe formules neer te zetten.”

Dat mes snijdt aan twee kanten. Medewerkers krijgen de gelegenheid om persoonlijke ambities te verwezenlijken. En Caesar Groep versterkt daarmee zijn portfolio aan diensten. “Innovatiekracht is cruciaal voor de toekomst van dienstverleners”, besluit Van der Kooij. “Maar dan moet je wel zorgen voor de vruchtbare grond waarin ideeën tot bloei kunnen komen.”

Bouwen aan ‘Koninklijke’ dienstverlening

Recente stories