Bouwen aan een bestendige toekomst

JAJO is de nieuwe naam van de Janssen de Jong Groep. Het bedrijf ontwikkelt duurzame woningbouw en bedrijfsmatig vastgoed voor zakelijke gebruikers. Om nog beter op de markt in te spelen, heeft JAJO zijn strategie herijkt. “De toekomst vraagt om duurzaamheid en samenwerking.”

Bouwen aan een bestendige toekomst

JAJO bestaat uit 33 werkmaatschappijen, is financieel gezond en behoort tot de top 15 van bouwbedrijven in Nederland. “We zijn internationaal actief met dochterondernemingen in het Caribisch gebied en Polen”, zegt CEO Ivo van der Mark. “We voorzien in alle fasen van de vastgoedcyclus, zoals ontwikkeling als restauratie. Hierbij stemmen we onze dienstverlening altijd af op wat het best bij de klant past.”

‘Als we een gebouw afbreken, ‘oogsten’ we zo veel mogelijk materiaal om te hergebruiken’

Circulair oogsten

“Onze nieuwe strategie is nog meer dan voorheen gericht op circulariteit”, zegt Van der Mark. “We gebruiken bijvoorbeeld steeds meer circulaire grondstoffen. Als we een gebouw afbreken, beperken we de afvalstroom door zo veel mogelijk materiaal te hergebruiken. Oogsten, noemen we dit. Waar de meeste bouwbedrijven zich richten op kortstondige cycli van nieuwbouw, zetten wij in op een zo lang mogelijke optimale levensduur van vastgoed. We gaan graag een langdurige relatie met opdrachtgevers aan, waarin we zorgen voor zaken als onderhoud en renovatie. Steeds vaker transformeren we vastgoed, bijvoorbeeld van kantoor naar state-of-the-artwoningen. Een mooi voorbeeld hiervan is het Amadeiro-gebouw in Den Bosch dat we in samenwerking met Boelens de Gruyter hebben gerealiseerd.”

Samenwerking

“Onze branche staat voor flinke uitdagingen”, zegt Van der Mark. “Wereldwijd groeit het tekort aan bouwmaterialen, onder andere door opkomende economieën. Onze visie is dat je zo’n 30% van de benodigde bouwmaterialen in Nederland kunt oogsten. De komende jaren moet de bouwsector de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) invoeren. Wij zijn dit al in onze organisatie aan het implementeren, zodat we straks objectieve data over onze impact met opdrachtgevers kunnen delen.”

Closing the circle

Van der Mark vervolgt: “Bij uitdagingen als de stikstofuitstoot en ruimtelijke ordening zijn we mede afhankelijk van de overheid. Zij heeft reeds de eerste stappen gezet, zoals het voorschrijven van circulaire bouwmaterialen door de Rijksvastgoeddienst. Het is tijd dat de regering ook op andere dossiers een visie ontwikkelt die verder reikt dan één kabinetsperiode. Het liefst in overleg met de branche. Als we de vastgoedsector echt willen verduurzamen, moet immers de gehele keten samenwerken: partners, leveranciers, overheid, opdrachtgevers en andere bouwbedrijven. Daarom is ons motto ook: Closing the circle, together.”

Recente stories