Bij ons is niet IT, maar de klant leidend

Gaan voor domeinkenniskampioenschap: dat is het uitgangspunt van TSS. Maar toch staan niet alleen kennis, kunde en technologie centraal, maar vooral de wensen, eisen en uitdagingen van de klant.

De kern van TSS is onze strategie van domeinkenniskampioen. Dit wordt door de zelfstandige businessunits voor hun specifieke markt ten uitvoer gebracht, waarbij ze zich conformeren aan de TSS-visie en -strategie”, vertelt CEO Robin van Poelje. “Elk bedrijf is expert in zijn eigen domein, waardoor het de markt vrijwel net zo goed kent als zijn klant. Dat is nodig, want onze klanten moeten hún klanten optimaal kunnen bedienen, tegen de achtergrond van snelle veranderingen en steeds hogere verwachtingen. Dus moeten we met ze meedenken binnen de juiste context.

Neem PinkRoccade Healthcare: patiënten willen in de zorg steeds meer zelf bepalen, bijvoorbeeld zelf afspraken maken met specialisten. Hetzelfde geldt voor de hypotheekwereld, waar mensen online hun hypotheek willen afsluiten. Daar moet je je bedrijf op kunnen inrichten, dus nemen wij onze klanten en de uitdagingen in hun markten als vertrekpunt. Dat is het grote onderscheid met andere IT-bedrijven, die vaak technologie de markt indrukken: bij TSS zijn de ontwikkelingen in de markt van klanten, de benodigde processen en diensten primair, en staat IT dus op een belangrijke, maar tweede plaats.” CFO Matthieu van Amerongen spreekt over Dynamic Business IT-alignment: “De business van onze klanten is leidend en hier dient moderne, toekomstvaste technologie op aan te sluiten. Technologie die gebaseerd is op openmarktstandaarden en goed integreerbaar is in een complex IT-landschap. Want nieuwe systemen en oplossingen implementeren is altijd moeilijk. Vaak ligt de oplossing van het probleem in begrijpen hoe en met welke IT-erfenissen een organisatie werkt. Dat zie je bijvoorbeeld bij gemeenten, die hun burgers elektronisch willen bedienen, maar rekening moeten houden met een hoeveelheid aan systemen en een manier van werken die daaraan gekoppeld is. Ook moet je oplossingen vaker buiten een organisatie afstemmen, in dit geval: bij de burgers van een gemeente. Het is dus de kunst om het probleem niet alleen vanuit de IT-kant te benaderen, maar je ook bewust te zijn van het feit dat marktsectoren verschillen, een eigen cultuur hebben en een eigen dynamiek kennen.”

Kwaliteitsstempel

“TSS is in vier jaar tijd uitgegroeid tot een toptienspeler in de ICT”, zegt Van Poelje. “Dat formaat helpt bij aanbestedingen, want grote bedrijven doen het liefst zaken met grote bedrijven. Elk van de TSS-businessunits blijft zijn eigen naam voeren, maar de naam TSS begint als kwaliteitsstempel te functioneren: die laat zien dat er een organisatie achter zit met een langetermijnvisie en -strategie, en een hoog niveau van professionaliteit.” Vorig jaar zijn twee PinkRoccade-bedrijven tot de IT-specialist toegetreden. Nadrukkelijk blijven daarbij de identiteit en de bedrijfsstructuur van de nieuw aangetreden bedrijven intact, zegt Van Amerongen. “Ze worden niet in TSS geïntegreerd; de organisaties blijven zoals ze zijn. Wel committeren ze zich aan de TSS-strategie, ons gedachtegoed en de bijbehorende kwaliteitsstandaarden.” Het laten aansluiten bij de visie en kernwaarden is een doorlopend proces, stelt Van Poelje. “We hebben hoge kwaliteitsstandaarden op allerlei gebied: financieel, het borgen van onze visie, samenwerken binnen de ondernemingen en hoe met klanten om te gaan. De directieraad, bestaande uit de CEO’s van onze businessunits, checkt continu of we aan de gestelde standaarden voldoen en of het beter kan. Dat leidt ook tot inventieve coöperatie.”

Domeinkenniskampioenschap

Zeven businessunits (Co-maker, Everest, KZA, PinkRoccade Healthcare, PinkRoccade Local Government, TASS en Yonder) is geen maximum, maar niet iedereen kan opgenomen worden bij TSS, zegt Van Amerongen. “Het kunnen – op termijn – heel rendabele ondernemingen zijn, maar als ze niet passen in onze visie, dan voegen we ze niet toe. Wel zoeken we in de markten waarin we actief zijn ondernemingen die onze positie kunnen versterken of aanpalende markten kunnen openen. We zijn daarbij vooral geïnteresseerd in kennisintensieve markten, met complexe informatiestromen en waar kenniswerkers ondersteund moeten worden in hun werkprocessen.” “Wij gaan voor domeinkenniskampioenschap”, aldus Van Poelje. “Wij hebben dus alleen kenniswerkers in huis die hebben doorgestudeerd in hun vakgebied. Daarnaast investeren wij heel veel in markten. Want ik heb liever dat vakbekwame medewerkers met de juiste middelen de juiste dingen aan het doen zijn en daardoor goed in hun vel zitten: dat is beter voor de medewerker en voor de klant, en daarmee ook voor TSS.” Van Amerongen: “Daarom leggen wij de verantwoordelijkheid laag in de organisatie. Op die manier kun je je met een langetermijnvisie naar buiten richten: door met kennis en animo je klanten het beste te blijven bieden, bouw je een band op met je klanten en garandeer je je bestaansrecht voor die langere termijn.”

Bij ons is niet IT, maar de klant leidend

Recente stories