Bewezen innovator zet in op datacenter van de toekomst

EMC is wereldwijd marktleider in oplossingen voor informatie-infrastructuren. In die hoedanigheid is het Amerikaanse bedrijf altijd visionair gebleken – door zelf innovatieve technologieën te ontwikkelen én door pionierende bedrijven over te nemen die naadloos aansluiten op EMC’s visie op efficiënt en veilig databeheer.

De huidige recessie mag dan een rem zetten op de groei van de economie; van een rem op datagroei is nog steeds geen sprake. “Dat betekent vooral dat de meeste organisaties zich ondanks krimpende IT-budgetten moeten bezighouden met manieren om die datagroei te beheersen”, zegt EMC’s country manager Eelco Kalff. “Je kunt dat doen door nog meer dure opslagmedia te kopen, maar daarmee los je het probleem niet structureel op. Veel slimmer is je nu te richten op beschikbare innovatieve technieken en die een geïntegreerd onderdeel van je totale bedrijfsvoering maken. Op die manier kun je op korte termijn kosten besparen en voor de lange termijn bouwen aan een veilige en efficiënte informatie-infrastructuur. EMC benadert zijn klanten proactief, om te kijken hoe we ze kunnen helpen om zowel kostenbesparende als efficiencyverhogende maatregelen te nemen. We bieden ze innovatieve, op de toekomst gerichte en financieel aantrekkelijke oplossingen aan. Voor wat betreft het beheersen van de kosten beschikken we over een scala aan creatieve financiële oplossingen. Zo werken we intensief samen met onze outsourcingspartners om klanten de mogelijkheid te geven via uitbesteding hun IT-activiteiten goedkoper te maken. Maar we bieden ook financieel aantrekkelijke constructies als lease, uitgestelde betaling of capacity on demand aan, waardoor investeringen niet per se op de lopende budgetten drukken en noodzakelijke innovaties dus niet uitgesteld hoeven te worden.”

Kostenefficiënt

Welke oplossingen biedt EMC concreet? Kalff: “EMC biedt een totaaloplossing op het gebied van informatie-infrastructuren, maar heeft daarbinnen op elk deelgebied specifieke oplossingen beschikbaar. We leveren alle hard- én software om informatie veilig, toegankelijk en kostenefficiënt op te slaan en te beheren. Kostenefficiënt betekent in dit geval dat bedrijfskritische informatie op de snelst toegankelijke media wordt opgeslagen en de minder vaak geraadpleegde informatie op goedkopere media. Dat hoef je niet allemaal zelf te beslissen en te regelen: met behulp van onze geavanceerde software wordt die minder vaak geraadpleegde informatie automatisch naar goedkopere opslagmedia gekopieerd. En met de slimme deduplicatietechnologieën van Avamar en, onze laatste acquisitie, Data Domain voorkom je dat informatie dubbel wordt opgeslagen. Beveiliging speelt in dat proces uiteraard een cruciale rol, ook met betrekking tot compliancyvereisten. De securityproducten van RSA zorgen voor een adequate beveiliging, zowel tegen gevaren van buitenaf als tegen bedreigingen binnen de organisatie. Daarnaast bieden we onder meer de gebruiksvriendelijke contentmanagementoplossingen van EMC Documentum, de geavanceerde virtualisatieoplossingen van VMware en de intelligente beheertools die we hebben samengevoegd in EMC Ionix.”

Datacenter van de toekomst

Hoe kunnen organisaties profiteren van deze oplossingen? Kalff: “Onze klanten in de midmarket worden bediend door ons uitstekend geoutilleerde resellerkanaal. Daarnaast gaan we strategische partnerships aan om de bereikbaarheid en integratie van nieuwe technologieën nog verder te verbeteren. Zo hebben we allianties gesloten met grote spelers als Microsoft, SAP en Oracle, om ervoor te zorgen dat onze oplossingen naadloos aansluiten bij de gebruikersomgevingen van deze aanbieders. Samen met de partners testen we onze oplossingen uitvoerig en worden ze gecertificeerd. Uiteraard richten we ons als visionaire onderneming op de toekomst. Met het samenwerkingsverband van VMware, Cisco en EMC (VCE) hebben we recent een zeer belangrijke stap gezet om toepasbare techniek voor het virtuele datacenter van de toekomst te ontwikkelen. De snelle ontwikkeling van de technologie rondom virtualisatie en cloud computing zijn daarin cruciaal. Veel organisaties zijn daar al mee gestart, maar als je het niet structureel en geïntegreerd aanpakt, maak je het proces van dataopslag en -verwerking alleen maar complexer. In een niet-gevirtualiseerde omgeving is in één oogopslag duidelijk waar alles fysiek staat en waar het op draait. In een virtuele omgeving kunnen applicaties en hun data voortdurend verschuiven van de ene plek naar de andere. Dat vereist een geïntegreerde, vooraf goed ontworpen benadering van de informatie-infrastructuur. Zoals gezegd bieden we daartoe een slim, veilig, efficiënt en vooral kostenbesparend totaalpakket. Het laatste aspect is op dit moment uiteraard voor veel bedrijven van levensbelang. Dankzij de aanzienlijke energiebesparing die uit onze oplossingen voortkomt, dragen organisaties daarnaast ook nog eens bij aan hun mvo-beleid.”

Sterke marktpositie

Hoe ziet de toekomst van EMC eruit? Kalff: “EMC heeft in zijn verleden verreweg de meeste belangrijke technologische ontwikkelingen zien aankomen en daarop tijdig en succesvol ingespeeld. Hetzij door zelf nieuwe techniek te ontwikkelen, hetzij door de overname van bedrijven die met de ontwikkeling van veelbelovende technologieën bezig waren. Door deze strategie heeft EMC een zeer sterke marktpositie veroverd en kunnen we het ons ook nu permitteren om verder te gaan op de ingeslagen weg. Dat betekent dus nog meer investeren in nieuwe ontwikkelingen en zeker ook meer overnames. We hebben tot nu toe altijd bewezen over een sterk innovatief vermogen te beschikken en steeds voorop te lopen bij de nieuwste ontwikkelingen. Onze klanten en partners kunnen erop rekenen dat we op deze weg verder zullen gaan.”

Bewezen innovator zet in op datacenter van de toekomst

Recente stories