Beter presteren dankzij vier gaspedalen

Kennisvergaring en het delen van die kennis zit in de genen van de medewerkers van Ernst & Young. Bovendien staan duurzaamheid en het welzijn van mensen hoog op de prioriteitenlijst van de organisatie. De samenleving is de uiteindelijke stakeholder.

Om steeds meer kennis te vergaren en deze te verdiepen doet Ernst & Young voortdurend onderzoek. In 2009 heeft de organisatie het programma ‘Opportunities in Adversity’ geïnitieerd, waarmee bedrijven worden geholpen om de juiste zakelijke koers uit te zetten. De bevindingen van het onderzoek dat aan het programma voorafging werden opgetekend in het rapport ‘Planning for Growth’, waarin ondernemers antwoord geven op een viertal vragen over veranderingen in de mondiale markt, trends, businessfuncties en key performance indicators. Dit onderzoek werd in 2010 voortgezet met een mondiaal vervolgonderzoek. Nu heeft Ernst & Young opnieuw een belangwekkend rapport uitgebracht onder de naam ‘Competing for Growth’, waarin 1400 beslissers uit de doeken doen waarmee bedrijven zich in de crisis kunnen onderscheiden om een top performer te zijn. Het rapport toont dat beslissers uitgaan van vier dimensies die de motor vormen voor groei: klantbereik, kostenconcurrentie, vertrouwen van stakeholders en operationele flexibiliteit. “Het is niet de ene of de andere dimensie waarop je moet focussen”, vertelt Kees van Boxel, managing partner bij de Tax Advisory Service van Ernst & Young. “Ze zijn alle vier gelijktijdig relevant. Ik vergelijk het met een auto met vier gaspedalen die je allemaal zo goed mogelijk moet bedienen om te excelleren.”

Klantbereik

Alle vier de groeidimensies bezitten verscheidene items waar je als ondernemer aandacht aan moet besteden. “Het voert te ver om ze allemaal te bespreken in dit artikel, maar laat ons er kort een aantal uitlichten”, zegt Gijs de Vries, verantwoordelijk voor Advisory bij Ernst & Young en net als Kees van Boxel lid van het Executive Committee België en Nederland. Ernst & Young heeft voor het klantbereik het Executive Client Service-programma ontwikkeld, waarmee het klanten ondersteunt op drie gebieden: connectedness, responsiveness en insightfulness. “Met connectedness en responsiveness bedoelen wij dat je als bedrijf echt moet begrijpen wat klanten werkelijk willen”, legt Van Boxel uit, “en dat je tijdig reageert op hun verzoeken en vragen. Een fraai voorbeeld van insightfulness is dat wij als belastingadviseurs een dag na Prinsjesdag informatie voor onze klanten en de pers beschikbaar hadden waarin wij duidelijk maakten wat wel en niet goed is aan de fiscale voorstellen van het kabinet.”

Een ander onderdeel van klantbereik is de verbreding en optimalisatie van het product- en dienstenaanbod, waar de Advisory-tak het voortouw neemt. Enterprise Intelligence en Business Performance Management zijn de kernwoorden hier. Met de overname van Partake Consulting in 2011 heeft Ernst & Young direct de beschikking over ervaren Hyperion-, SAP- en IBM/Cognos-experts die klanten kunnen voorzien van innovatieve en in de praktijk bewezen BI-oplossingen.

‘Wij begeleiden en ondersteunen onze klanten om top performers te worden’

Kostenconcurrentie

“Wat betreft het kwadrant kostenconcurrentie wil ik graag het Tax Effective Supply Chain Management (TESCM) noemen”, zegt Van Boxel. “Hiermee adviseren wij bedrijven om hun productie en leverantie zo efficiënt mogelijk in te richten. We kijken naar de ondernemingsmodellen en wat de gevolgen zijn voor de fiscaliteit, en ook hoe de goederenstromen en facturenstromen zijn ingericht. Hoe kunnen we de arbeidsproductiviteit verhogen door betere processen, instrumenten en resources, en tegelijk meerwaarde creëren voor klanten? Dit doen wij samen met Advisory Services.”

De TESCM-experts werken ook nauw samen met het EMEIA Tax Centre, een Europees team van specialisten dat assisteert bij de ontwikkeling en levering van nieuwe ideeën op fiscaal gebied. Gijs de Vries vult aan: “Wij bieden tevens duurzame kostenbesparingen doordat wij gebruikmaken van de schaalgrootte van onze wereldwijde organisatie. In India hebben wij bijvoorbeeld onze Global Talent Hub, waar vierduizend mensen op drie locaties werken die onze klanten ondersteunen door bepaalde processen voor hun rekening te nemen. Alle services vanuit India, zoals financiële audits, data-analyses en benchmarkonderzoeken, zijn van uitzonderlijke kwaliteit en bovendien goedkoper.”

Stakeholders en agility

“Wij hebben uiteindelijk de samenleving als voornaamste stakeholder”, benadrukt Van Boxel. “En twee van de zaken die wij zeer belangrijk vinden zijn diversiteit en inclusiveness. Dit betekent dat wij veel ruimte bieden aan mensen met verschillende achtergronden en overtuigingen. Ook wat betreft vrouwenparticipatie lopen wij voorop vergeleken met andere organisaties en bedrijven.”

Ernst & Young draagt op vele manieren bij aan de samenleving en het welzijn van mensen. Het bedrijf is bijvoorbeeld sponsor van het NOC*NSF en het Belgische BOIC. “Wij zijn intern ook zeer actief op het gebied van vitaliteit”, vult De Vries aan. “Deze maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben wij doorgetrokken naar onze klanten door – samen met Achmea en de Lifeguard Academy – het Top Performer Programma te ontwikkelen, waarmee wij bestuurders van ondernemingen een prikkel willen geven om na te denken over hoe het in hun organisatie is gesteld met de vitaliteit, gezondheid en het welzijn van hun medewerkers. Al onze services en programma’s zijn erop gericht om onze klanten sneller en beter te laten reageren, zodat zij een concurrentievoordeel kunnen behalen. Een wendbare onderneming kent snellere besluitvormingsprocessen die zij ook sneller kunnen uitvoeren. Wij begeleiden en ondersteunen onze klanten met innovatieve oplossingen om top performers te worden.”

Beter presteren dankzij vier gaspedalen

Recente stories