Bestuurders liggen onder een vergrootglas

Beslissingen zijn niet langer alleen het speelveld van bestuurders en aandeelhouders. Processen worden transparanter en de maatschappij kijkt kritisch mee. Dit vraagt van advocaten een andere benadering van juridische vraagstukken. “Een te smalle blik kan funest zijn voor de bestuurder”, aldus Alain de Jonge, bestuursvoorzitter van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn.

Het recht is inmiddels, mede via internet, toegankelijker geworden. Daardoor hebben meer partijen die voor de bestuurder maatschappelijk relevant zijn ook een mening over dat recht. Of het nu de concurrent, de ondernemingsraad of het politieke speelveld van de bestuurder is: zij krijgen hierdoor een rol en een belang. Het wordt dus allemaal complexer. Voor Pels Rijcken vormen deze ontwikkelingen geen bedreiging. Als topspeler in het publieke domein hield het zich altijd al bezig met complexe juridische vraagstukken. De Jonge: “Wij zijn van oudsher gewend aan een setting waarin meerdere issues spelen met verschillende stakeholders. De Nederlandse Staat is een van onze cliënten, net als veel toezichthouders, provincies en gemeenten. Dit betekent dat rekening houden met verschillende belangen en opereren in een politiek en maatschappelijk gevoelige context in ons DNA zit. De meeste zaken die wij behandelen kunnen een enorme impact hebben op de maatschappij; daar houden wij dus altijd rekening mee.”

 ‘De maatschappij kijkt kritisch mee’

Juridische beslissing heeft impact op imago bedrijf

Bij private partijen dringt nu ook het besef door dat beslissingen met een bredere blik moeten worden bekeken. “Neem de woekerpolissen, het faillissement van TSN of de aanleg van windturbineparken; deze zaken worden door de media én de maatschappij op de voet gevolgd. Bestuurders moeten steeds vaker onder een vergrootglas opereren; dat maakt dat je als advocaat ook verder moet kijken dan alleen het juridische. De cliënt verwacht dat je zijn business en de issues die daar spelen begrijpt, en dat je als advocaat jouw kennis en expertise inzet om tot een goede oplossing te komen. Zodat je behalve van de financiële en bedrijfseconomische kant ook een beeld hebt van de mogelijke maatschappelijke impact van de keuze waarvoor de bestuurder staat. Strategisch omgaan met verschillende belangen, de impact op het imago van de onderneming begrijpen en beseffen dat de maatschappij steeds kritischer meekijkt; daar voegen wij juist waarde toe”, aldus De Jonge.

Behoefte aan een ander soort advocaat

Het klinkt als een open deur, maar een prettige sparringpartner op juridisch gebied zijn, vereist duidelijk andere competenties dan het afleveren van dikke adviezen. De Jonge lacht: “Ik weet niet of het typisch Haags is of te maken heeft met de mentaliteit in het publieke domein, maar bij Pels Rijcken zit inderdaad een ander soort advocaat. Wij luisteren en durven de waarom-vraag te stellen. Alleen op die manier kunnen we cliënten echt goed helpen en daar is uiteindelijk ook de bestuurder van de onderneming bij gebaat.”

Bestuurders liggen onder een vergrootglas

Recente stories