Behoedzaam beleggen in de verlenging

Al ruim negen jaar achter elkaar zien we economische groei, een ongewoon lange expansiefase. Een correctie op de koersen ligt voor de hand. Maar wanneer? Lukas Daalder, Chief Investment Officer bij Robeco Investment Solutions: “We spelen als het ware een verlenging met sudden death. Onze behoedzame aanpak op basis van ver ontwikkelde research beperkt de risico’s.”

Behoedzaam beleggen in de verlenging

Hoe staat de wereldeconomie ervoor? Waar kunnen we het best in beleggen? En wat zijn de verwachtingen omtrent de koersen? Dit zijn regelmatig terugkerende vragen van zakelijke relaties van Robeco, Nederlands grootste vermogensbeheerder met een beheerd vermogen van ruim 147 miljard. De wereldwijd opererende beheerder, met 15 internationale kantoren en recente opening van een kantoor in de Verenigde Staten, kenmerkt zich door realisme en betrouwbaarheid. “Wij constateren dat Amerikaanse aandelen momenteel duur zijn. Zo zien we dat de S&P 500-index in 6 jaar tijd meer dan verdubbeld is, terwijl de onderliggende bedrijfswinsten slechts 22% zijn gestegen. Dit verschil is groot en geeft aan dat de kans op een neerwaartse correctie is toegenomen. We zien niet graag een zeepbel ontstaan; het liefst zien we op korte termijn een gezonde beurscorrectie. De gevolgen zijn dan minder pijnlijk voor de belegger”, legt Daalder uit.

‘Het liefst zien we snel een gezonde beurscorrectie’

Kapitaalmarktrente

De situatie in Europa oogt wat dat betreft ‘gezonder’. Het aanhoudend hoge producentenvertrouwen, de groeiende exportniveaus en de aantrekkende arbeidsmarkt zijn tekenen van verdere koersstijging in 2018. Goed voor de rendementen, zoveel is zeker. Volgens Daalder brengt ook hier een te groot verschil met de werkelijke koerswaarde het risico op een toekomstige koersval met zich mee. Wat moet er gebeuren om het doemscenario te keren? Daalder: “Ik zie liever dat de aandelenmarkten een jaartje een pas op de plaats maken. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door een verdere stijging van de kapitaalmarktrente, die momenteel ongekend laag is door de liquiditeit die jarenlang in ons systeem is gepompt. Hogere herfinancieringskosten zullen de winstgevendheid van bedrijven onder druk zetten, waarmee ook het doorgeschoten optimisme weer wat zal normaliseren. In een dergelijk scenario verkleint de kans op een grote en pijnlijke correctie. Dat is gunstiger voor de lange termijn.”

Grote bankbedrijven en institutionele beleggers als pensioenfondsen vormen de belangrijkste zakelijke doelgroepen van Robeco. Daalder is verantwoordelijk voor het onderdeel Investment Solutions, met een beheerd vermogen van 32 miljard. De focus ligt er op multi-assetproducten, waarbij belegd wordt in een combinatie van assets, zoals aandelen, obligaties, vastgoed, grondstoffen en currencies. Het accent ligt daarbij op het zo veel mogelijk vermijden van risico en zo vermogensgroei realiseren. Centraal staat een spreiding van risicofactoren die afwijkt van traditionele benaderingen.

 

Recente stories