Bankgaranties zonder kapitaalbeslag

Waar banken op dit moment terughoudend zijn in het verlenen van bankgaranties, is Nationale Borg juist wél in staat om deze te verstrekken. En dan ook nog eens zonder kapitaalbeslag. De specialist in garanties vertelt over zijn onderscheidende werkwijze.

“Nationale Borg is een financieel sterk en solide bedrijf. We overtreffen de solvabiliteitseisen van De Nederlandsche Bank, en Standard & Poor’s (S&P) heeft ons een A- rating toegekend”, aldus Jos Kroon, CEO bij Nationale Borg. Nationale Borg is een kleine specialist met een goed trackrecord en een goede reputatie. Met ruim tachtig medewerkers is de verzekeraar al 116 jaar de belangrijkste verstrekker van bankgaranties voor het bedrijfsleven in Nederland. Kroon: “Wij zijn gespecialiseerd en dat biedt zowel de begunstigde als de klant voordelen. Door onze samenwerking met een panel van de grootste en meest gerenommeerde herverzekeraars ter wereld zijn wij ook in staat om grote engagementen aan te gaan. Als lid van de International Credit Insurance & Surety Association (ICISA), de Panamerican Surety Association (PASA) en de Surety & Fidelity Association of America (SFAA) hebben wij toegang tot een wereldwijd netwerk van buitenlandse correspondenten. Daarnaast werken wij met verschillende banken samen om onze klanten waar ook ter wereld van dienst te kunnen zijn. Bovendien participeren we als herverzekeraar in de garantie- en kredietverzekeringsportefeuilles van internationale verzekeraars.”

Tevreden klanten

Nationale Borg onderhoudt een intensieve relatie met ruim duizend gerenommeerde klanten in Nederland en België. Hoe doet Nationale Borg dit? Kroon: “We hanteren een menselijke maat en zijn bovenal klantgericht.” Daarnaast staan het maatwerk en een snelle service van Nationale Borg in de klantrelatie centraal. Kroon: “Omdat we een platte organisatie zijn, gaat overleg in korte lijnen. Een groot voordeel is dat er bij ons op kantoor een vaste, gespecialiseerde bezetting is waar de klant terechtkan met vragen. De goede ICT-ondersteuning van BorgOnline geeft klanten de gelegenheid om ook op een ander tijdstip dan tijdens kantooruren zijn bankgaranties te bekijken.” Kroon verwijst naar de site van Nationale Borg, waar verschillende klanten in een korte film het woord nemen om te vertellen over hun ervaringen met Nationale Borg. Kroon: “Wij zijn erop gebrand om klanten te laten zien dat wij de deskundigheid in huis hebben om de klant snel te voorzien van de juiste garanties. Zonder kapitaalbeslag of andere verborgen voorwaarden.”

Specialisme

Voor die garantieverstrekking richt Nationale Borg zich op drie sectoren: garanties voor de bouw en de kapitaalgoederensector, garanties voor bedrijven in het transport en de logistiek, en overige garanties voor bedrijven. Kroon: “Dit specialisme van Nationale Borg biedt onze klanten voordelen, zoals een snelle, persoonlijke en deskundige afwikkeling van de aanvragen en het vierentwintig uur per dag kunnen inzien en aanvragen van garanties.” Kroon haalt als voorbeeld het filmpje van Richard Boekhoud van Pompa BV, onderdeel van Kloosterboer, op de site aan. Boekhoud vertelt daarin dat hij al dertig jaar zakendoet met de organisatie.

Een quote van Boekhoud: “Nationale Borg is zeker niet de duurste en heeft wel de meeste kennis van zaken. Kloosterboer kan niet zonder borgtochten. Dus het is prettig dat Nationale Borg de douanewetgeving kent en begrijpt, zodat we samen kunnen optrekken naar de overheid.” Kroon vult aan: “Wij onderscheiden ons met gedegen kennis op vele gebieden, waaronder douaneregelingen en bijbehorende fiscale aangelegenheden. Daarmee zijn we experts in het stellen van garanties ten behoeve van import en export en van accijnsgoederen. Maar we zijn in meer sectoren actief. Zo tellen wij binnen onze klantenkring een groot aantal van de grootste Nederlandse bouwbedrijven. En er worden garanties voor de uitvoering en oplevering van werken verstrekt aan installateurs, machinebouwers en bedrijven in de olie- en gassector.”

Zonder kapitaalbeslag

Kroon: “Garantieaanvragen worden bij ons zeer snel gehonoreerd. Vaak wordt de garantie binnen één dag afgewerkt. Wij vragen geen zakelijke zekerheden bij bepaalde garanties. Wel kijken we naar de aard van de onderneming, de toekomstperspectieven en het beleid. En een belangrijk onderscheid: onze bankgaranties gaan nooit ten koste van de kredietruimte bij de bank.” Zo hebben klanten van Nationale Borg de mogelijkheid om hun organisatie naar eigen invulling een impuls te geven, wat natuurlijk ook de economische groei weer ten goede komt. Kroon verduidelijkt dit: “De tegoeden worden niet geblokkeerd, want bij ons heeft de klant geen tegoeden. De klant beschikt daardoor over meer werkkapitaal en financieringsruimte. Voor gezonde bedrijven, waarbij de bank tot zijn grenzen is gegaan, kan door het onderbrengen van garanties bij Nationale Borg extra financieringsruimte worden gecreëerd.”

Klant worden

Hoe word je klant bij Nationale Borg? Kroon: “Bedrijven en organisaties overleggen hun financiële informatie, vervolgens leren wij tijdens gesprekken het bedrijf vanbinnen nog beter kennen. Eenmaal klant? Dan regel je je garanties snel via de accountmanager of maak je gebruik van BorgOnline, waar je op internet vierentwintig uur per dag garanties kunt inzien en aanvragen.”

Bankgaranties zonder kapitaalbeslag

Recente stories