Autoriteit op samenhang

Conclusion opereert als bruggenbouwer tussen strategie, business en technologie. Het bedrijf onderscheidt zich door een ecosysteem van 26 expertbedrijven op het vlak van businesstransformatie en IT-services. In partnerschap met klanten biedt Conclusion samenhangende oplossingen voor complexe uitdagingen.

Autoriteit op samenhang

“Conclusion staat al bijna 25 jaar bekend als een groep van sterke bedrijven die ieder op hun eigen vakgebied een autoriteit zijn met een top 3-marktpositie”, vertelt CEO Engbert Verkoren. “De slag die we nu aan het maken zijn, is dat we ook een autoriteit willen zijn op het gebied van samenhang, oftewel het succesvol toepassen van de juiste combinatie van benodigde competenties. Hiermee spelen we in op de vele mogelijkheden die technologie biedt, maar ook op de hogere eisen die de business stelt. Iedere organisatie moet zichzelf continu opnieuw uitvinden om relevant te blijven. Dat geldt voor onze klanten, maar ook voor ons.”

Digitalisering

“Voor een succesvolle digitale strategie is een diepgaand begrip nodig van de vragen en ambities van een organisatie”, zegt Verkoren. “Op basis van ervaring en expertise hebben we het TWO-model ontwikkeld. Dit staat voor technologie, werkwijze en organisatie: drie aspecten die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn als je écht resultaat wilt boeken bij digitalisering. Via het TWO-model gaan we samen met de klant op zoek naar de beste oplossing en de route daarnaartoe. IT en data staan hierbij centraal, maar zijn niet de enige factoren. We helpen klanten bijvoorbeeld ook met het noodzakelijke changemanagement. Uiteindelijk levert onze aanpak een oplossing op die het nieuwe businessmodel ondersteunt en in het bestaande IT-landschap wordt geïntegreerd, zodat onze klanten het maximale uit hun data halen. We helpen klanten het nieuwe systeem te onderhouden en aan te passen bij veranderingen in het businessmodel. Zo blijven onze klanten wendbaar, onderscheidend en toekomstbestendig.”

‘In benchmarkonderzoeken scoren we hoog op betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid’

Synergie

“We werken graag voor opdrachtgevers die maatschappelijk relevant zijn”, zegt Verkoren. “Het gaat dan om complexe projecten die steeds vaker een multidisciplinaire aanpak vereisen. Daar sluit onze ecosysteemgedachte naadloos bij aan. Het ene bedrijf is gespecialiseerd in de cloud, het andere in het ontwikkelen van apps, e-learning, agile coaching of procesoptimalisatie. Bij elkaar kunnen we het hele spectrum organiseren dat nodig is voor succesvolle digitale transformaties. Dit komt onze klanten ten goede, maar ook onze medewerkers. Dankzij de samenwerking met experts uit andere vakgebieden kunnen ze zich nog beter doorontwikkelen, zowel vakmatig als persoonlijk. Ik zie Conclusion als een afspiegeling van de bredere beweging in de maatschappij waar ecosystemen een steeds grotere rol vervullen. Organisaties die alles bij zichzelf houden en alleen proberen op te lossen zijn de uitzondering geworden.”

Verantwoordelijkheid

Conclusion is de laatste jaren hard gegroeid, zowel in omzet als in het aantal collega’s. Een van de pijlers van dit succes is de verantwoordelijkheid die Conclusion neemt voor het halen van resultaat. “Indien gewenst verrichten we kortlopende advies- en consultancytrajecten”, zegt Verkoren. “Maar het liefst blijven we op de lange termijn bij opdrachtgevers betrokken. Het realiseren van een businesstransformatie is immers een ingewikkeld, langdurig proces, waarbij soms finetuning nodig is. We lopen niet weg als de omstandigheden om contractuele flexibiliteit vragen. In alle benchmarkonderzoeken waar we aan meedoen, zoals die van Giarte, scoren we hoog op betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid. Uiteindelijk zijn we pas tevreden als een opdrachtgever gelukkig is met het resultaat. Daar laten we ons dan ook op afrekenen. Maar ook daarna blijven we graag samenwerken, zodat we klanten kunnen helpen om zo snel mogelijk nieuwe business te ontwikkelen in een continu veranderende markt.”

Duurzaamheid

Conclusion behaalt dit jaar een hoge score in de categorie Duurzaamheid van de MT500. “Daar zijn we heel trots op, want duurzaamheid is vanaf het begin één van de kernwaardes binnen Conclusion”, zegt Verkoren. “We zijn bijvoorbeeld een van de oprichters van de Anders Reizen-alliantie, een organisatie die duurzame mobiliteit stimuleert. Daarnaast hebben we zeven jaar geleden binnen Conclusion een zelfgebouwde app geïntroduceerd om de uitstoot van ons wagenpark te verminderen door zuinig rijden te belonen. Vanuit die duurzame mindset is het niet verwonderlijk dat we veel opdrachten voor het openbaar vervoer doen: dat vinden we een maatschappelijk relevante sector die we graag ondersteunen. De gedachte achter onze duurzaamheidsinspanning is even eenvoudig als onontkoombaar: we zijn in de toekomst alleen relevant als er nog een leefbare wereld om ons heen bestaat.”

Recente stories