‘Applification’ vraagt om Mobiel Application Management’

Met zijn Mobile Application Management Suite biedt Navara een oplossing om zakelijke apps veiliger, beter en overzichtelijker te gebruiken. “Het voordeel daarvan dringt nu langzaam door tot afdelingen ICT en Risk Management”, vertelt Navara-directeur Arnold Kamminga.

“Bij een van de grote banken in Nederland gebruiken de medewerkers meer dan 1400 verschillende zakelijke apps in hun werk.” Met dat voorbeeld illustreert Arnold Kamminga voor welke uitdaging veel grote organisaties staan. “Het exponentieel toegenomen gebruik van apps voor zakelijke toepassingen brengt grote risico’s met zich mee op het gebied van veiligheid”, verklaart Kamminga. “Gelukkig neemt bij organisaties geleidelijk de bewustwording toe dat rond het gebruik van mobiele toepassingen beleid nodig is.”

Trends

Volgens Kamminga is dat begrijpelijk. “De ontwikkelingen zijn razendsnel gegaan. Tot 2011 was iedereen volop bezig met webgeoriënteerde applicaties. Na de introductie van iPad nam de ontwikkeling van apps een enorme vlucht, ook voor zakelijke toepassingen. We noemen dat wel eens de applification.”

De ontwikkeling van zakelijke apps betekende een stimulans voor een trend die in 2011 al volop in ontwikkeling was: het groeiende belang van smartphones en tablets in ons persoonlijke leven. Veel medewerkers van organisaties zijn zodanig met hun mobiele apparaat vergroeid dat ze hun eigen apparaat ook voor zakelijke toepassingen willen gebruiken. De ICT-wereld onderkent die trend en heeft er zelfs een eigen acroniem voor: BYOD, oftewel bring your own device. “Een nachtmerrie voor beheerders”, weet Kamminga. “Die staan namelijk voor de ondankbare taak om de groeiende chaos van verschillende soorten mobiele apparatuur met verschillende besturingssystemen te managen.”

De Mobile Application Management Suite van Navara helpt organisaties om hun apps op elk platform te beheren. Navara is nog lang niet algemeen bekend, maar heeft zich in kleine kring al volop bewezen.

Platformonafhankelijk

Met behulp van Navara kunnen organisaties de zakelijke apps scheiden van de privéapps.  Bovendien zorgt het Mobile Application Management-systeem voor het beheer en de toegang tot zakelijke applicaties. Dankzij de Mobile Application Management Suite hoeven gebruikers slechts eenmaal aan te loggen voor toegang tot alle backoffice-informatie. Voor ICT-afdelingen is de oplossing overzichtelijk, omdat ze gebruikers via bestaande authenticatieservers toegang kunnen geven.

De oplossing van Navara is volledig platformonafhankelijk. Een medewerker kan met deze oplossing zonder tussenkomst van een beheerder en zonder problemen overstappen van een iPad op een Windows-tablet of andersom. Het enige wat een gebruiker nodig heeft, is de zogenaamde Workspace van Navara. Hiermee logt een gebruiker vanuit zijn favoriete mobiele apparaat in op het centrale Mobile Application Management-systeem. Dit checkt welke rechten een gebruiker heeft. Vervolgens krijgt de gebruiker met een enkel wachtwoord toegang tot alle apps waarvoor hij gebruiksrechten heeft. Bovendien kan de gebruiker bij de bedrijfseigen appstore nieuwe apps downloaden.

Uniek

Uiteraard werken de zakelijke apps via een beveiligde toegang. Wat Navara echter werkelijk uniek maakt, is de synchronisatiemodule. “Data die een gebruiker nodig heeft, wordt (naar keuze versleuteld) opgeslagen”, legt Kamminga uit. “Gebruikers kunnen daardoor ook offline werken. Zodra de gebruiker weer binnen bereik van een netwerk is, zorgt Navara voor synchronisatie met de backoffice.”

In bepaalde branches is deze functie voor specifieke medewerkers erg nuttig, bijvoorbeeld in de medische sector. “Ambulancediensten gebruiken elektronische ritformulieren op een tablet waarop een verpleegkundige alle gegevens van een patiënt noteert”, vertelt Kamminga. “Drie hoog achter is de netwerkdekking echter soms niet voldoende. Dankzij de synchronisatiemodule is dat geen probleem: zodra er verbinding is, worden alle gegevens alsnog doorgestuurd.’

de synchronisatiemodule is dat geen probleem: zodra er verbinding is, worden alle gegevens alsnog doorgestuurd.’ ‘Applification’

Tot nu toe telt Navara vijftienduizend gebruikers in twaalf landen. Aanvankelijk waren het vooral typische buitendienstmedewerkers die de oplossing gebruikten. Inmiddels maken echter ook kenniswerkers in toenemende mate gebruik van het platform van Navara, met name in de financiële sector, bij overheden en bij organisaties binnen de gezondheidszorg. “De applification, het gebruik van mobiele apparatuur en zakelijke apps,  groeit snel. Steeds meer ICT-afdelingen zullen zich realiseren dat ze een oplossing nodig hebben voor het beheer van al die apps”, verwacht Kamminga. Zijn organisatie doet er in ieder geval alles aan om ICT-afdelingen daarop te wijzen. “Ieder kwartaal organiseren we informatiesessies in Slot Zeist. Ook op Twitter (#applification en #Navara) verspreiden we onze boodschap: Navara biedt de platformonafhankelijke, veilige en flexibele oplossing voor het beheer van zakelijke apps.”

‘Applification’ vraagt om Mobiel Application Management’

Recente stories