Alliander opent duurzame energiemarkten

Wonen, werken en vervoer staan aan de vooravond van grote veranderingen. Huizen en bedrijfspanden worden op termijn zo duurzaam dat ze meer energie produceren dan verbruiken. We zullen meer en meer digitaal en flexibel werken. En in de toekomst rijden we van A naar B in een elektrische, zelfrijdende auto. Toekomstmuziek? Netwerkbedrijf Alliander opent nieuwe markten op weg naar de energievoorziening van de toekomst.

Energie is essentieel voor ons welzijn en voor de welvaart. Het maakt wonen, werken en reizen mogelijk. Heel eerlijk: we kunnen niet meer zonder energie. Als groot netwerkbedrijf heeft Alliander de verantwoordelijkheid voor de energievoorziening van 2,9 miljoen klanten. Met als belangrijkste taak dat energie ook in de toekomst betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar blijft. Een uitdaging, want in de laatste eeuw is de energievoorziening sterk veranderd. Door de jaren heen legden netbeheerders een ingenieus systeem aan van kabels en leidingen, waardoor energie bereikbaar werd voor iedereen – rijk of arm. Ook werd het mogelijk dat klanten zelf een energieleverancier kiezen en eenvoudig kunnen switchen. En in de laatste jaren veranderde er nog meer: energie wordt steeds vaker lokaal en duurzaam opgewekt.

“De lastig voorspelbare energietransitie is onze grootste uitdaging.”

Wake-up call

Miljoenen consumenten en bedrijven in Europa wekken inmiddels hun eigen energie op via zonnepanelen, windmolens en warmtekrachtkoppelingen. Pallas Agterberg, directeur Strategie van Alliander, legt uit dat de decentralisatie van de energievoorziening een wake-up call is voor netbeheerders. “Je moet je voorstellen dat we al 100 jaar een top-down-energiesysteem hebben waarbij energie in één richting van de centrales naar onze klanten wordt gedistribueerd. Vandaag de dag produceren klanten ook zelf energie en leveren dat soms aan ons terug. Energiestromen gaan kriskras door onze netten. Hierdoor ontstaat een heel ander perspectief.” Door nieuwe technologieën kunnen consumenten en bedrijven in hun eigen energie voorzien. Voor netwerkbedrijven betekent dat niet alleen dat er een nieuw business model ontstaat; het beïnvloedt ook de exploitatie en investeringen in energienetten. Pallas: “De lastig voorspelbare energietransitie is onze grootste uitdaging. We staan voor twee grote vraagstukken. Ten eerste: hoe zorgen we ervoor dat de betrouwbaarheid en betaalbaarheid van de energienetten hoog blijft? Ten tweede: hoe zorgen we ervoor dat iedereen onder gelijke condities toegang krijgt tot duurzame energie?”

Nieuwe marktmodellen

De energietransitie maakt verandering voor Alliander onvermijdelijk. Pallas: “Dat is geen bedreiging, maar een cadeau. Naast onze traditionele activiteiten werken we hard aan operational excellence en nieuwe toepassingen om klanten beter, sneller en tegen lagere kosten te bedienen. We onderzoeken nieuwe marktmodellen en stimuleren een open markt voor energie. Sinds 2014 investeren wij in nieuwe bedrijfsactiviteiten. We ontwikkelen bijvoorbeeld platforms waarop we klanten de weg wijzen naar duurzame energiediensten. Vergelijkbaar met een zoekmachine als Google bieden we op deze platforms zelf geen nieuwe producten aan, maar maken de energiekeuzes voor klanten inzichtelijk. Bovendien zorgen we ervoor dat deze keuzes betrouwbaar en betaalbaar zijn. Op deze platforms werken we met open source software en bieden onze open data aan. Met dit nieuwe business model geven we op een moderne manier invulling aan ons doel om energie betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar te houden. Welkom in de energievoorziening van de 21e eeuw.”

Toegang tot nieuwe energiediensten

Alliander maakt nieuwe, duurzame energiediensten bereikbaar voor bedrijven en consumenten door te investeren in markten voor:

Alliander opent duurzame energiemarkten

Recente stories