Alliander geeft met ambitie de toekomst vorm

De snelle ontwikkelingen in de energiewereld vormen voor netwerkbedrijf Alliander een uitdaging om grootschalige en ambitieuze projecten op te zetten. Bij deze veelal IT-gedreven projecten horen even ambitieuze nieuwe technische en IT-medewerkers, die hun professionaliteit volop kunnen laten groeien binnen een maatschappelijk relevante omgeving.

Alliander is het netwerkbedrijf van n.v. Nuon. Het bedrijf is met 5500 medewerkers verantwoordelijk voor een groot deel van het energienet in ons land. Alliander zorgt ervoor dat er probleemloos stroom en gas bij 2,8 miljoen klanten komt, dat bedrijven 24/7 kunnen draaien, dat de straatverlichting werkt en dat onze samenleving steeds duurzamer en energiezuiniger wordt. Het omvangrijke netwerk dat door de organisatie wordt beheerd, behoort volgens directeur Informatiemanagement & ICT Lenne Huisman tot de beste van de wereld. Toch is nog lang niet iedereen bekend met Alliander en de drie werkmaatschappijen Liander, Liandon en Liandyn. “We merken dat de zakelijke markt de nieuwe naam snel oppakt, maar de uitdaging is nu om de naam Alliander met name ook op de arbeidsmarkt bekend te maken”, zegt Huisman. “Om Alliander gereed te maken voor de toekomst, zijn we druk bezig met zeer ambitieuze ITprojecten. We hebben om die reden een groot aantal vacatures op het gebied van techniek en IT.”

Nieuw marktmodel

“Vanuit de wet en de energiesector zijn afspraken gemaakt gericht op het versimpelen van het marktmodel en de processen”, vervolgt Huisman. “De kern daarvan wordt gevormd door het leveranciersmodel en de verandering in de metermarkt. Het leveranciersmodel houdt in dat voor de kleinverbruiker de energieleverancier het aanspreekpunt is voor al zijn energiezaken. De energieleverancier regelt alle zaken voor de klant (kleinverbruiker) met de netbeheerder. De metermarkt houdt in dat de netbeheerder verantwoordelijk is voor de meters in de meterkasten en dat de energieleverancier verantwoordelijk is voor het vaststellen van de meterstanden.

Een belangrijk element daarin is de keuze in de sector voor één Centraal Aansluitingenregister (C-AR). In het C-AR worden fysieke aansluitingen (gas en elektriciteit) van klanten in Nederland vastgelegd. Als een klant bijvoorbeeld wil overstappen naar een andere energieleverancier of een verhuizing doorgeeft, worden deze gegevens centraal in het C-AR geregistreerd. Het C-AR is een gezamenlijk project van alle netbeheerders in Nederland. Energie Data Services Nederland (EDSN) beheert in opdracht van de netbeheerders het Centraal Aansluitingenregister. In het kader van het nieuwe marktmodel gaan netbeheerders samenwerken om het berichtenverkeer tussen verschillende marktpartijen te verbeteren en een nieuw meetdataontvangstsysteem (MDO) te ontwikkelen. Alle projecten met betrekking tot het nieuwe marktmodel moeten medio 2010 ingevoerd zijn. Een enorme klus, waar veel partijen aan meewerken. Kortom, er liggen genoeg uitdagingen voor onze ITprofessionals, die continu meedenken en werken aan slimme oplossingen.”

Iedereen energie

Waarom zijn de ontwikkelingen bij Alliander interessant voor technici en IT’ers? Huisman: “Het moge duidelijk zijn dat de huidige ontwikkelingen op de energiemarkt invloed hebben op al onze processen. Alliander is het grootste netwerkbedrijf van Nederland met meer dan 2,8 miljoen klanten, voor wie we dagelijks onze energienetten bijna honderd procent van de tijd beschikbaar stellen. Zonder energie kan de maatschappij niet functioneren. Hierdoor is het een spannende omgeving om in te werken. Het is voor onze medewerkers een enorme uitdaging om geavanceerde systemen helemaal op te bouwen en op die manier te zorgen dat iedereen altijd kan beschikken over energie. Een andere belangrijke ontwikkeling betreft de zogeheten energietransitie. Bedrijven en huishoudens gaan met behulp van warmtekracht, zonnepanelen en windmolens steeds vaker zelf elektriciteit opwekken en beschikbaar stellen aan het energienet. Daardoor wordt het sturen van de energiestromen op het net steeds complexer. Om dit te kunnen beheersen, is een intelligent energienetwerk nodig. Dit alles met als doel om op de lange termijn duurzamer en efficiënter met energie om te kunnen gaan. Ook hiervoor zijn slimme IT-oplossingen nodig. Bij Alliander kun je als IT-professional nu al de grote lijnen gaan uitzetten. Je werkt dan aan iets wat grote maatschappelijke relevantie heeft.”

Duurzame mobiliteit

“De recente ontwikkelingen rond het aanleggen van een groot aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s spelen ook een rol in dit toekomstscenario. De capaciteit van de batterijen van elektrische auto’s stelt ons op termijn voor het eerst in staat om op grote schaal elektriciteit op te slaan. Hoe meer elektrische auto’s erbij komen, hoe groter de opslagcapaciteit wordt. Dit betekent dat de overcapaciteit in de productie van energie benut kan worden om energie op te slaan in de batterijen van elektrische auto’s. Deze kunnen overdag op piekmomenten gebruikt worden. Zo kun je in de nabije toekomst je auto niet alleen gebruiken als goedkoop en schoon vervoermiddel, maar ook als een energiebron op wielen. Alleen al daarom is het belangrijk dat de netwerkbedrijven hebben besloten om de doorbraak voor de elektrische auto te stimuleren. Zij hebben het voortouw genomen in de aanleg van tienduizenden oplaadpunten voor dit vervoermiddel. Als vooruitstrevend en ambitieus netwerkbedrijf is Alliander voortdurend alert op dit soort ontwikkelingen en willen we graag in contact komen met even ambitieuze en energieke technici en IT’ers die samen met ons de toekomst vorm willen geven”, aldus Huisman.

Alliander geeft met ambitie de toekomst vorm

Recente stories