Alles wat een IT’er begeert

Een goed salaris. Veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Een interne academie. Een groot opleidingsbudget. Jobrotation. ‘Cutting edge’-technologieën. Een internationale setting. Kortom, alles wat een ambitieuze IT’er begeert. De Nederlandsche Bank heeft het gewoon in huis. Ismael Ahmidout, sectiehoofd security operations, en Iris Balemans, business data modeler, geven ons een kijkje in de keuken.

Alles wat een IT’er begeert

De Nederlandsche Bank (DNB) behoeft nauwelijks introductie. Uiteraard is IT van cruciaal belang; daarvoor heeft DNB momenteel op 1800 werknemers zo’n 190 IT-specialisten in dienst. Echter, ook DNB moet hard vechten om goede nieuwe IT-medewerkers binnen te halen én te houden. Ahmidout: “We hebben doorlopend goede nieuwe mensen nodig op allerlei terreinen, van development tot data-analytics en security. Maar omdat hier in Nederland een groot tekort aan is, zit iedereen aan dezelfde goede IT’ers te trekken. Daarom hebben wij besloten om binnen onze academie een tweejarig talentenprogramma voor pas afgestudeerde IT’ers op te zetten, DNB Data & Technology Talent Programma. Groot voordeel van zo’n lang traject is dat de nieuwe mensen optimaal kennismaken met de kernactiviteiten. Zeker voor cybersecurity is dit heel belangrijk.”

‘Ons werk doet er maatschappelijk echt toe’

Softskills

De DNB-academie is ooit opgezet voor kennisvergroting aangaande de toezichthoudende activiteiten, maar werkt tegenwoordig bankbreed. Eigen mensen worden vooral ingezet voor DNB-specifieke zaken, externe docenten worden voor veel overige zaken ingehuurd. En indien nodig wordt op (een buitenlandse) locatie het nodige bijgespijkerd. Ahmidout: “We doen veel aan opleidingen. Iedereen op mijn afdeling is daar erg eager op. Elk jaar wordt het opleidingsbudget geheel benut. Elk teamlid moet in zijn of haar vakgebied de vereiste certificeringen behalen. Daarnaast is er bij ons veel aandacht voor training van softskills.”

Voor kennisvergroting wordt bij DNB ook veel gereisd, bijvoorbeeld naar congressen, meetings en masterclasses. Balemans: “Er wordt niet moeilijk gedaan als je eens in het buitenland een opleiding wilt volgen of een congres wilt bijwonen. Toen ik twee maanden in dienst was, mocht ik al mee naar een congres in Duitsland.”

Jobrotation

Bij DNB is altijd veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Balemans: “Dat heb je helemaal zelf in de hand. Je kunt je hier breed ontwikkelen.” Ahmidout vult aan: “Er wordt hier serieus gekeken naar de ambitie van de medewerker en die wordt begeleid naar de volgende stap in zijn of haar carrière.” Deze jobrotation is ook nadrukkelijk van toepassing op Ahmidout zelf: begonnen in 2013 als IT-specialist werd hij via een tussenstap als manager in 2016 benoemd in zijn huidige functie.

 

 

 

Persoonlijke ontwikkeling is natuurlijk prachtig, maar de sfeer in een organisatie is ook van wezenlijk belang. Ahmidout: “Bij ons gaat het behalen van resultaten hand in hand met plezier in je werk hebben. Bij DNB heerst een fijne sfeer en kun je een wezenlijke bijdrage leveren aan voor Nederland belangrijke zaken. Daarbij kun je prima je eigen inzichten laten gelden; echt niet alles hier is voorgekookt.”

Impact hebben

Bijblijven met nieuwe technologieën en liever nog vooroplopen is voor DNB vanzelfsprekend. Op dit terrein wordt nauw samengewerkt met de Nederlandse grootbanken, bijvoorbeeld aangaande onderzoek naar blockchain of cryptocurrency zoals in het Dukaton-project (DNB cryptomunt). Daarnaast zijn er liaisons met andere centrale banken en uiteraard ook met de ECB en de FED. Ahmidout: “DNB is een heel internationale omgeving; we zijn de facto helemaal niet zo Nederlands. Wij willen impact hebben binnen het stelsel van centrale banken, innoverend zijn en als Nederland internationaal meetellen. Daar hebben we een hoop goede mensen voor nodig.”

 

Alle registers open

Cybersecurity en data-analytics zijn in dit kader twee kardinale begrippen. Balemans: “We zijn bankbreed bezig met een ‘datascience hub’ waarin we allerlei moderne opensourcetools inzetten. Sinds drie jaar hebben we ook een innovatielab, waarin mensen uit verschillende units van DNB experimenteren met nieuwe technologieën om te kijken welke interessant voor ons zijn. Zo testen we bijvoorbeeld met verschillende vormen van artificial intelligence.”

Ahmidout vanuit de securityhoek: “Een mooi initiatief is ook TIBER (Threat Intelligence Based Ethical Red Teaming). Wij hebben een programma ontwikkeld waarbij via het ethisch hacken van de belangrijkste financiële instellingen op basis van dreigingsinformatie geavanceerde aanvallers worden nagebootst. Het doel is dat de instellingen weerbaarder worden tegen hacks. Inmiddels willen ook nutsbedrijven en andere centrale banken ons TIBER framework gebruiken, een mooi voorbeeld van onze invloed. ”

Balemans vat samen: “We hebben een heel belangrijke maatschappelijke rol; ons werk doet ertoe. Dat is voor veel mensen interessant.”

Recente stories