Alle ruimte voor ondernemers

Door de grote economische bedrijvigheid in en rond de Metropoolregio Amsterdam is de regio Noord-Holland Noord een gunstige vestigingsplek. Een goede infrastructuur, betaalbare grond, een diverse en innovatieve economie én een aantrekkelijk woon- en verblijfsklimaat.

Alle ruimte voor ondernemers

In Noord-Holland Noord laten ze duizend bloemen bloeien. Het blijft een actueel gezegde, aldus Thijs Pennink, directeur Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN). “Zo divers is het bedrijfsleven in deze regio. Denk aan de activiteiten in Seed Valley en Greenport NHN, de offshore energietransitie of het toerisme. En aan de vele innovatieve maakbedrijven en innovatief technologische mkb-organisaties met een omvang van dertig tot tweehonderd werknemers. Voor dergelijke organisaties is onze regio uitermate geschikt. Juist door de heldere keuzes die gemaakt zijn voor de sectoren die hier van oudsher sterk zijn.”

Noordwaarts!

“Een deel van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is vol en er ligt een grote woningbouwopgave. Bedrijven komen klem te zitten. Dat betreft niet alleen de grote industrie, maar ook bedrijven en de maakindustrie op industrieterreinen die op verzoek van de overheid naar elders moeten worden verplaatst. Zij moeten allemaal nadenken over hoe ze verder willen. Precies dit gesprek voeren we nu met bijvoorbeeld Purmerend en de Zaanstreek.” Volgens Pennink is het logisch dat bedrijven noordwaarts verhuizen. Dit verlicht de spits naar het zuiden, bedrijven krijgen meer mogelijkheid om zich te ontwikkelen en wonen is er betaalbaarder.

‘Het economische en innovatieve klimaat in Noord-Holland-Noord is zeer inspirerend’

Innovatie

“Onze regio kent innovatieve machinebouwers die op wereldniveau meedraaien, zoals hightech wielbouwmachines, robots en machines voor de verwerking van zaden of fruit. Voor deze bedrijven is ‘smart industry’ de normaalste zaak van de wereld.”
De energietransitie is een speerpunt voor NHN. Zo gaat bijvoorbeeld waterstof in de kop van Noord-Holland een belangrijke rol vervullen. Bovendien is er veel logistieke kennis over de combinatie gas en zee die wordt ingezet voor windparken op zee. En in het recent geopende ultramoderne Solar Lab in Petten ontwikkelt TNO samen met bedrijven, overheid en kennisinstellingen nieuwe soorten zonnepanelen en toepassingen waarmee zonne-energie aantrekkelijk en kosteneffectief op grote schaal is uit te rollen.

“Het economische en innovatieve klimaat is zeer inspirerend. Kom vooral kijken welke mogelijkheden er zijn tot verdere ontwikkeling”, aldus Pennink.

Recente stories