Advisie | Klaar voor de toekomst!

Ondanks dat Advisie Business Solutions een stabiele en financieel gezonde organisatie is, besloot de top tot een heroriëntatie. De Exact Gold-partner formuleerde een nieuwe strategie en paste de visie en missie aan. Advisie-klanten blijven verzekerd van optimaal toegevoegde waarde.

Advisie introduceert voorjaar 2014 met gepaste trots zijn nieuwe organisatie. Deze is gericht op verdergaande verticalisatie en specialisatie. Het is voor deze Exact-partner niet de eerste keer in hun dertigjarige bestaan dat ze een wijziging doorvoeren. Bij de vorige ingrijpende verandering nam de organisatie afscheid van de hardwaretak. En na een managementwissel in 2006 richtte Advisie zich op zeven marktsegmenten. Er volgde een aantal strategische overnames om klanten nog beter te kunnen ondersteunen. Hierdoor verstevigde de marktpositie en kreeg de crisis geen vat op deze stabiele en gecontroleerd groeiende organisatie. Desondanks werd het tijd voor een heroriëntatie. De blik ligt immers op de toekomst.

“Doorgaan op de oude voet in de huidige innovatieve markt betekent ‘schieten met hagel’. Op termijn levert dat niemand wat op”, opent Teun van Essen, Business Unit Manager Educatie bij Advisie, het gesprek over de koerswijziging. De afgelopen jaren is bij deze jarenlange ‘top 3’-Exact-partner in het mkb+-segment flink gewerkt aan de transitie van generalist naar specialist. De focus ging van zeven naar vier sectoren. Het doel is om klanten in de segmenten supply chain (groothandel en productie), educatie, zorg en dienstverlening dusdanig toegevoegde waarde te geven op alle fronten die met Exact-software te maken hebben, dat ze de toekomst met vertrouwen in kunnen. Advisie ontzorgt daarbij zijn klanten en de klanten van zijn klanten door branchespecifieke processen te optimaliseren vanuit een gedegen branchekennis. Dit ondersteunt de commerciële en organisatorische voorsprong én het onderscheidende vermogen van klanten. Om aan alle klantvragen te kunnen voldoen beschikt Advisie over een netwerk van Exact-professionals en strategisch gekozen partners, als Sumatra Software, Orbis Software, Elvy en Scan Sys.

Innovatieve adviseur

“Wij hebben onze innovatieve oplossingen voor elkaar voordat klanten eraan toe zijn. Zo ondersteunen we hen bij het behouden en uitbreiden van hun voorsprong. We focussen daarom bewust op die segmenten waar wij ons kunnen bewijzen. Onze organisatieomvang van ruim zeventig medewerkers vereist ook een gerichte keuze. Bovendien: een scherpere focus schept duidelijkheid in de markt”, aldus Mark de Waard, Directeur Advisie. “Feitelijk hebben we sinds 2006 gecontroleerd de organisatie gekanteld richting een verticale organisatie. Vanaf nu zorgen bijbehorende projectteams voor een effectieve ondersteuning. Met de nieuwste wijziging kunnen we dit over de hele breedte van onze organisatie waarmaken.”

De missie van Advisie is om een vertrouwde en innovatieve adviseur te zijn. Betrokkenheid blijft daarbij een belangrijke kernwaarde. De Waard: “Onze klanttevredenheid stijgt al jaren. Belangrijk is dat onze supportmedewerkers optimaal bereikbaar zijn én altijd weten wat er bij onze klanten speelt.” Van Essen weet dat dit cruciaal is: “Onze dienstverlening betreft vaak het primaire proces van een klant. Als het nodig is, kunnen we dankzij internettechnologie snel en effectief helpen.”

Dit realiseert Advisie met Exact Synergy Enterprise, waardoor het al jaren superinnovatief werkt. Sinds 2003 is echt álles wat bij en met een klant gebeurt digitaal vastgelegd. Van Essen: “Laatst belde een klant over een factuur van een acht jaar oud contract; zijn accountant wilde de factuur zien en hij had ’m niet meer. Die mailden we per omgaande.”

“En nu willen we onze klanten op datzelfde niveau krijgen, zodat ze volledig up-to-date zijn”, vertelt De Waard. “Er valt niet te managen bij een organisatie die continu achterloopt met informatie. Proactief zijn en sturen op cijfers van de toekomst betekent je organisatie extreem goed op orde hebben qua structuur en processen.”

Advisie | ‘Proactief zijn en sturen op toekomstige cijfers betekent je organisatie op orde hebben’

Klantspecifieke oplossingen

Om relaties optimaal te ondersteunen ontwikkelt Advisie sinds 2008 klantspecifieke oplossingen, de Advisie Solutions. “Klantvragen gaan soms verder dan wat we met de generieke producten kunnen invullen. Vandaar dat we eigen software, add-ons en applicaties ontwikkelen. Maar altijd met Exact als centrale oplossing”, verduidelijkt De Waard.

Het is de branche-ervaring die maakt dat de specialisten van Advisie snel zien in welke fase een klant zit en hoe ze maximaal kunnen ondersteunen. Zo ontwikkelde Advisie voor een verkooporganisatie van medische componenten een op Exact gebaseerd systeem waarbij het hele proces, inclusief declaratie, van patiënt naar producent is afgedekt. De Waard: “Door optimaal gebruik te maken van internettechnologie realiseerde deze klant een mooie groei. Dat bracht een aantrekkelijke return on investment (ROI). Wij zien dat terugverdientijden van bijvoorbeeld acht maanden mogelijk zijn. Vanuit onze ervaring kunnen we daarvoor betrouwbare berekeningen geven.” Eenzelfde positief rendement realiseerde Advisie bij een andere relatie, die onder andere jaarlijks zo’n 14 miljoen melkmonsters onderzoekt en ruim 10.000 beoordelingen, audits en certificeringen uitvoert in de zuivelindustrie en melkvee- en rundveehouderij. Advisie bouwde een oplossing waardoor het proces vanaf de aanvraag van beoordelingen tot aan de terugmelding aan de klant digitaal verloopt. Het betekende een drastische vermindering van het aantal keren registreren van informatie.

“Met minder kosten de bedrijfsvoering doen betekent dat je op exploitatie moet besparen. Dan wordt investeren interessant. Die order moet sneller door het systeem en de klant sneller geïnformeerd. Dan voeg je wat toe. Dat is het voordeel van onze jarenlange focus op specifieke sectoren”, besluit Van Essen.

Advisie | Klaar voor de toekomst!

Recente stories