Adviseurs die het verschil maken

Een gezonde autonome groei en een internationale fusie maken van Ernst & Young Advisory een powerhouse op adviesgebied. Financiële besturing, risicomanagement en prestatieverbetering zijn de overkoepelende vraagstukken waarover de adviseurs zich buigen en waarvoor ze oplossingen aandragen. En ze zijn ook ‘fun to work with’.

Advieswerk is mensenwerk. Het motto bij Ernst & Young Advisory is dan ook ‘fun to work with’, wat je niet automatisch zou verwachten bij een consultancybedrijf dat tot de Big Four behoort. Toch heeft Ernst & Young de reputatie een van de leukste en aantrekkelijkste werkgevers van Nederland te zijn, een reputatie die door onafhankelijk onderzoek wordt ondersteund. De organisatie is ook populair bij bedrijven als ze eenmaal kennis hebben gemaakt met de werkwijze van de consultants. “Onze mensen maken het verschil”, vertelt Gijs de Vries, managing partner bij Ernst & Young Advisory. “Ze zijn klantgericht en steken veel tijd in het onderhouden van een goede relatie. Ze halen alles uit de kast om creatieve oplossingen te vinden voor de klanten. Veel bureaus leveren ontegenzeggelijk kwaliteit, maar onze adviseurs maken het verschil doordat zij zich te allen tijde als ‘partner in crime’ van de klant opstellen. Daarin zijn ze onderscheidend.” Naast deze persoonlijke werkwijze zijn er nog meer redenen dat werken bij Ernst & Young geliefd is. De organisatie geeft de werknemer een grote mate van vrijheid, biedt uitstekende opleidingstrajecten en zorgt voor vele mogelijkheden om carrière te maken. De wereldwijde verspreiding en de bijzondere projecten waaraan kan worden gewerkt, zijn ook waardevolle pluspunten.

Powerhouse

Ernst & Young Advisory is nu alweer ruim twee jaar actief als apart organisatieonderdeel. In die twee jaar is de adviestak gegroeid van driehonderd naar meer dan vijfhonderd adviseurs, en samen met de Belgische vestiging staan de klanten nu zeshonderd consultants ter beschikking. Internationaal is in 2008 een fusie gerealiseerd die heeft geresulteerd in een overkoepelende EMEIA-organisatie (Europe Middle East India Africa) waarin 87 landen gebundeld in 13 subgebieden zijn vertegenwoordigd met 10.000 adviseurs. Wereldwijd zijn 20.000 consultants werkzaam in het bedrijf. “Een regelrecht powerhouse op adviesgebied”, zegt De Vries terecht. “Ik kan met een gerust hart zeggen dat er sprake is van een krachtige kennisclub met een enorm netwerk waarvan onze klanten, maar ook onze eigen adviseurs, mondiaal kunnen profiteren.”

 

Uniforme benadering

Ernst & Young Advisory levert een uitgebreid serviceportfolio dat voor C-executives (CEO, CFO, COO, CIO) van belang is; van financial control tot risk management en performance improvement. De verschillende soorten dienstverlening – door Ernst & Young solutions genoemd – zijn onder andere financiële audits, IT security, CRM-adviezen, enterprise risk management, supply chain assessment, finance transformation en corporate compliancy. IT Advisory is de nieuwe loot aan de stam en omvat ERP-advisering, IT effectiveness en IT programme management. “Wij hanteren een uniforme benadering in onze dienstverlening,” stelt De Vries, “zodat al onze klanten waar dan ook ter wereld op dezelfde wijze worden bediend. Onze adviseurs kennen de methodologie waardoor de kennis gemakkelijker aan klanten is over te brengen. We investeren in kennisdatabases waarin al de expertise en ervaring van de adviseurs zijn opgeslagen en waarvan iedereen tijdens een project gebruik kan maken. Onze adviseurs zijn ook verplicht opleidingen te volgen om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Pas na certificatie hebben zij toestemming om bepaalde services te verlenen.”

In de praktijk

De kennis en ervaring van de adviseurs, de uniforme werkwijze en de schaalgrootte van de onderneming zorgen voor grote, mondiale opdrachten. Gijs de Vries heeft hiervan voorbeelden te over. “Wij hebben onlangs de opdracht verworven om de Thaise mededingingsautoriteit op het gebied van telecommunicatie – zeg maar de Thaise Opta – te ondersteunen bij de voorbereiding van de liberalisering van de nationale telecommarkt. Onze dienstverlening strekt zich uit van de bepaling van kostengeoriënteerde tarieven tot onderhandelingen over regelgeving met de providers. De kennis die wij hier hebben opgedaan bij KPN en British Telecom tijdens eenzelfde proces komt ons in Thailand goed van pas, en was zelfs doorslaggevend bij de verwerving van deze opdracht. Sectorexpertise is cruciaal; we richten ons dan ook op de volgende focussectoren: telecom, utilities, oil & gas, health, public en de financiële sector. Maar ook ons mondiale netwerk, waarin lokale kennis en internationale samenwerking zijn gebundeld, heeft de balans in ons voordeel doen omslaan.”

Hoewel de adviseurs van Ernst & Young Advisory vanzelfsprekend hoogopgeleid zijn, staan ze toch met hun voeten stevig in de klei. “Het zijn doeners”, zegt De Vries, “en dat komt doordat ons wordt gevraagd om werkbare oplossingen te leveren. Onze adviseurs worden ingezet om operationele processen te stroomlijnen, financiële rapportagesystemen op te stellen, shared service centers in te richten, kwaliteitscontroles op IT-gebied uit te voeren en beleidsadviezen te maken. Het gaat ons niet alleen om advisering, maar juist ook om die adviezen uit te voeren, zodat bijvoorbeeld die beloofde kostenreductie daadwerkelijk plaatsheeft. Dat is waar we goed in zijn en waar we plezier aan beleven.”

Adviseurs die het verschil maken

Recente stories