Activiteiten DHL Express reiken verder dan fysiek vervoer

Dat DHL Express dagelijks een immens aantal internationale expresleveringen verzorgt, mag bekend worden verondersteld. Dat daar letterlijk een wereld van zeer uiteenlopende activiteiten achter zit, zal niet iedereen zich realiseren. De constante factor in dat geheel is het streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit.

Met de combinatie van wereldwijde dekking en lokale marktkennis is DHL Express, onderdeel van Deutsche Post DHL, een betrouwbare dienstverlener. Het voortdurend streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit, waaraan ook in economisch minder gunstige omstandigheden geen concessies worden gedaan, maakt DHL Express tot een solide partner die veel waarde hecht aan langdurige relaties.

 

Maatwerk

Wat onderscheidt DHL Express, gezien in het licht van de huidige economie, van andere vervoerders? CEO van DHL Express Benelux Fred Beljaars: “We bieden inderdaad allereerst de hoogst denkbare kwaliteit en daaraan zullen we nooit tornen. Daarnaast biedt DHL Express een zeer breed spectrum van transportmogelijkheden aan, zowel standaard als maatwerk. Voor veel industrieën kunnen we met specifiek maatwerk een groot verschil maken. Juist in deze tijd is het voor ondernemingen van essentieel belang dat ze een bepaalde voorraadgrootte aanhouden om ongewenste kapitaalbelasting te voorkomen. Onze service TimeDefinite, die volgens een bijzonder verfijnd logistiek model functioneert, is volledig ingesteld op het zeer gericht en op vastgestelde tijden afleveren van goederen. Hiermee stellen we ondernemingen in staat veel nauwkeuriger om te gaan met hun voorraden. In dat opzicht speelt DHL een essentiële rol in de huidige economie. Als je kijkt naar het aandeel van het nationaal product dat door ons wordt vervoerd, kun je het volume van onze activiteiten zelfs als een barometer voor de economie zien.”

 

Gehele keten

Hoe ziet het streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit er in de praktijk uit? Beljaars: “Belangrijk is niet alleen het streven naar, maar ook het standaardiseren van kwaliteit. Dat geldt voor álle momenten in het proces waarop wij met de klant in contact komen, en dat zijn er bijzonder veel. We voeren alle activiteiten in eigen beheer uit en beheersen de gehele keten in het vervoerstraject. Om de kwaliteit te waarborgen hebben we specifieke programma’s ontwikkeld, waarmee we aan de hand van key performance indicators continu kunnen meten hoe de dienstverlening door onze klanten wordt ervaren. Daarnaast voert een onafhankelijk instituut jaarlijks een zeer gedegen klanttevredenheidsonderzoek uit, zodat we altijd op de hoogte zijn van de actuele wensen van de klant. Ondanks de huidige economische situatie staan we er als organisatie goed voor, omdat we altijd al gewend waren scherp op onze kosten te letten. We zijn dan ook niet van plan om kostenbesparende maatregelen te nemen die ten koste kunnen gaan van de kwaliteit van onze dienstverlening.”

 

Continuïteit

“We merken dat veel partijen prijs stellen op een partner van wie ze kunnen aannemen dat die er over een aantal jaren nog steeds is. DHL waarborgt juist door zijn schaalgrootte de nodige continuïteit. Omdat het goederenvervoer steeds meer gelieerd is aan kwalitatief hoogwaardige ICTsystemen, zou het voor ondernemingen zeer onvoordelig zijn als ze die systemen steeds aan andere vervoerders zouden moeten aanpassen. We investeren dan ook in langdurige klantrelaties, waarbij het wederzijdse vertrouwen de basis vormt. Een aantal relaties in Nederland dateert al van veertig jaar terug, uit de tijd van onze voorloper Van Gend & Loos. Desalniettemin staan we niet stil: we zijn voortdurend bezig met innovaties en doen dat op grond van onze kennis van de markt. DHL Express kan zich duidelijk onderscheiden door zijn strenge kwaliteitsnormen te combineren met maatwerk. Dat is vooral voor grotere klanten een interessante propositie. Uiteraard biedt DHL Express ook standaardoplossingen, maar zelfs die standaarden zijn ruimer dan die van de meeste concurrenten. We maken daarover duidelijke afspraken met onze klanten, zodat we over onze prestaties altijd op een feitelijk onderbouwde basis verantwoording kunnen afleggen. Van het besef dat het belang van de klant te allen tijde vooropstaat is iedere DHLmedewerker doordrongen en daarop zijn al onze trainingsprogramma’s gebaseerd. Wij besteden daar bijzonder veel aandacht aan, omdat we het als dé garantie beschouwen voor succes op de lange termijn.”

 

Aardgas

Waar staat DHL in de maatschappij? Beljaars: “Wij zijn ons zeer bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en kunnen ons bedrijf, mede door onze schaalgrootte, effectief inzetten voor een leefbare wereld. We werken nauw samen met onder andere Unicef. Vanuit ons moederbedrijf Deutsche Post DHL organiseren we zogeheten Disaster Response Teams, die te hulp schieten zodra zich ergens een natuurramp voordoet. We hadden direct teams ter plaatse na de tsunami in Azië en na de orkaan Katrina in New Orleans. Daarnaast voelen wij ons als vervoerder medeverantwoordelijk voor het milieu. Om die reden rijden er in Nederland nu zestig van onze auto’s op aardgas en zal iedere nieuwe auto die wij bestellen op aardgas gaan rijden. Het streven is om op termijn ook onze vrachtwagens op aardgas te laten rijden. We leggen daartoe binnen een joint venture met aardgasleveranciers een netwerk van aardgastankstations in Nederland aan. Dit is een duidelijke exponent van ons voortdurende kwaliteitsstreven, dat aanzienlijk verder reikt dan het fysieke goederenvervoer en dat juist door onze omvang wereldwijd een groot verschil kan maken.”

Activiteiten DHL Express reiken verder dan fysiek vervoer

Recente stories