Achmea heeft maatschappelijke missie

Als verzekeraar met een ‘springlevende coöperatieve identiteit’ draagt Achmea bij aan een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving. Voor iedereen. Voorzitter van de Raad van Bestuur Willem van Duin: “Onze coöperatieve identiteit is dagelijks zichtbaar in wat we doen voor onze klanten, in wat we doen voor de samenleving en in hoe we dat doen.”

Achmea heeft maatschappelijke missie

De waarde van onze coöperatieve identiteit was de afgelopen periode – waarin Covid-19 een grote rol speelde – duidelijk zichtbaar, vertelt Willem van Duin. “Covid-19 heeft een grote impact op hoe we met elkaar samenleven. De afgelopen maanden hebben we op de eerste plaats met man en macht gewerkt om de dienstverlening aan onze klanten zo goed mogelijk door te laten gaan. Van de ene op de andere dag zijn we met 14.000 collega’s thuis gaan werken. Dankzij een goede IT-infrastructuur en een bedrijfscultuur gebouwd op samenwerking en wederzijds vertrouwen, is dit vrijwel probleemloos verlopen.”

Extra inzet rond Covid-19

Naast de continuïteit van dienstverlening vindt Achmea het belangrijk om in deze onzekere tijden wat extra te doen. Van Duin: “Uiteindelijk zijn we er om elkaar te helpen.” Zo riep Achmea, samen met andere grote beleggers, wereldwijd farmaceuten op om samen te werken in de strijd tegen Covid-19. Ook werd het online platform Buurtkring, waarmee hulpvragen in de buurt bij elkaar worden gebracht, versneld gelanceerd. En konden collega’s met ervaring in de zorg bijspringen in de zorg met behoud van salaris. Van Duin: “Dit soort initiatieven passen bij ons als coöperatieve verzekeraar en geven mij energie. Het is bovendien heel leuk omdat het concreet is”, aldus Van Duin.

Waarde creëren voor klanten én samenleving

Daarmee lijkt geen woord te veel gezegd. Achmea is het moederbedrijf met sterke merken en ieder merk geeft invulling aan de maatschappelijke strategie van de groep. Zo zet Interpolis zich onder meer in voor veiliger verkeer. Samen met rapper Snelle lanceerde Interpolis de succesvolle campagne rondom het nummer Smoorverliefd om jongeren te wijzen op het gevaar van appen op de fiets. Van Duin: “Helaas is het hard nodig om te blijven werken aan veiliger verkeer. Daarom blijven we hier aandacht voor vragen.”

Gezondheid dichterbij voor iedereen

Ook Zilveren Kruis – de grootste zorgverzekeraar van Nederland – geeft actief invulling aan de maatschappelijke missie en strategie van Achmea. Het blijft dé grote uitdaging hoe we met z’n allen de zorg ook in de toekomst voor iedereen ‘beschikbaar en betaalbaar’ houden. Zilveren Kruis streeft daarom naar ‘Gezondheid dichterbij voor iedereen’. Zo brengt het samen(!) met zorgaanbieders de zorg steeds meer bij mensen thuis. Dankzij onder meer videoconsults en apps krijgen patiënten de zorg die ze nodig hebben, waar ze dat willen. Zo wordt ook een besparing gerealiseerd omdat bepaalde zorg minder in het ziekenhuis plaatsvindt.

“Een goede gezondheid is een groot goed voor iedereen. We spelen hier graag een rol in, ook preventief”, aldus Van Duin. “We stimuleren op steeds meer manieren een goede gezondheid, zoals met Actify, een online vitaliteitscoach met app die klanten stap voor stap kleine gezonde gewoontes laat zien. Die app maakt gezonder leven dan gewoon leuk!”

Dienstverlening, preventie én verzekeren

Achmea is klanten steeds breder van dienst; preventie was daarbij altijd al belangrijk. “We werken met klanten en partners samen voor de lange termijn en dan is voorkomen nog altijd beter dan genezen”, aldus Van Duin. De uitbreiding naar diensten is een logische stap. Achmea ontwikkelt diensten op de gebieden mobiliteit, wonen, gezondheid, ondernemen en financiële oplossingen. Zo lanceert Centraal Beheer tal van ‘gemaksdiensten’. Naast de pechhulpdienst RoadGuard biedt Centraal Beheer ook KlusHulp en Duurzaam Woongemak om huizen duurzamer te maken, door bijvoorbeeld zonnepanelen of isolatie. “Achmea is in Nederland meer dan 10 miljoen klanten van dienst. Dat biedt een enorm potentieel om vernieuwende diensten aan te bieden”, aldus Van Duin.

‘De uitbreiding naar diensten is een logische stap’

Inkomen voor nu, straks en later

Behalve in verzekeren, preventie en diensten speelt Achmea ook al jaren een grote rol rond inkomen. Achmea biedt bijvoorbeeld services zoals hypotheken, pensioenadministratie en vermogensbeheer. Achmea Investment Management beheert inmiddels meer dan 200 miljard euro aan assets. Uiteraard met volle aandacht voor maatschappelijk verantwoord beleggen.

Duurzaamheid en langetermijnwaardecreatie

Als coöperatieve verzekeraar is Achmea van nature gericht op langetermijnwaardecreatie. Dan komt al gauw duurzaamheid en klimaat om de hoek kijken. Van Duin: “In een veranderende wereld zien we verschillende grote uitdagingen en risico’s ontstaan. Klimaatverandering staat daarbij hoog op de lijst. We willen onze klanten helpen om hun weerbaarheid tegen klimaatverandering te vergroten.”

De missie van de coöperatieve verzekeraar is en blijft dat de organisatie wil bijdragen aan de toekomst van haar klanten en de samenleving. Een toekomst waarin mensen langer gezond blijven, veilig en gelukkig wonen, slim en zorgeloos reizen, financieel fit zijn, lekker werken en frank en vrij durven ondernemen. Dat doet Achmea tot 2025 vanuit de strategie ‘De Kracht van Samen’. Samen met sterke merken, klanten en partners.

Van Duin sluit af: “Het coöperatieve gedachtegoed vormt voor ons al meer dan tweehonderd jaar de basis van ons handelen. We vertrouwen erop dat we met onze maatschappelijke missie waarde kunnen blijven toevoegen voor onze klanten en de samenleving.”

Recente stories