Achmea heeft een maatschappelijke missie

Achmea wil bijdragen aan een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving. “Onze coöperatieve identiteit ligt aan de basis van onze maatschappelijke missie”, zegt Willem van Duin, voorzitter van de Raad van Bestuur van Achmea.

Achmea heeft een maatschappelijke missie

Waartoe ben je als bedrijf op aarde? Dat die vraag – in al z’n varianten – de laatste jaren steeds luider klinkt in de samenleving, vindt Willem van Duin niet meer dan begrijpelijk. “Het is ongekend wat er allemaal op ons afkomt. Bovenal is er het ontwrichtende effect van Covid-19, maar ook daarvoor was er al volop verandering. Technologie biedt vooruitgang, maar levert ook gevoelens van onzekerheid op. En de gevolgen van klimaatverandering zijn steeds vaker zichtbaar én voelbaar … Wij weten al eeuwen dat we verder komen door samen te werken. We organiseren al vanaf onze oprichting solidariteit of, meer modern, inclusie. En dat blijft ook in deze tijd van grote waarde.”

Concreet van betekenis zijn

Achmea is het coöperatieve moederbedrijf van bekende verzekeraars zoals Zilveren Kruis, Interpolis en Centraal Beheer. Daarmee is het actief op vijf maatschappelijke domeinen: mobiliteit, wonen, gezondheid, ondernemen en ‘(financiële) oplossingen voor nu en straks’. Het toegenomen tempo van verandering onderstreept voor Van Duin het belang van de maatschappelijke missie van Achmea. “Ik vind het heel waardevol dat wij concreet iets kunnen betekenen voor onze klanten én de samenleving. Zo zet Interpolis zich in voor veiliger verkeer en biedt Centraal Beheer een groeiend aantal diensten rond verduurzaming van woningen. En Zilveren Kruis – de grootste zorgverzekeraar van Nederland – werkt samen met zorgaanbieders om zorg dichter bij patiënten thuis te organiseren. Dat gaat verder dan alleen ‘traditioneel verzekeren en uitkeren als het eens misgaat’. We hebben alles in huis om echt een meerwaarde te bieden!”

Pensioendiensten met maatschappelijke meerwaarde

Ook op het terrein van ‘financiële oplossingen, voor nu en straks’ groeit Achmea. De coöperatieve signatuur vertaalt zich hier onder meer in een werkwijze die gericht is op cocreatie met klanten, waaronder grote en kleine pensioenfondsen. “De pensioenmarkt is volop in beweging en Achmea Pensioenservices zit bij alle ontwikkelingen op de eerste rij. We willen voor onze klanten de beste digitale pensioenuitvoerder van Nederland worden. In gesprek met onze klanten horen we geregeld terug dat we ons positief onderscheiden met onze coöperatieve identiteit en maatschappelijke betrokkenheid. Dat is natuurlijk prachtig.” Ook is er het Centraal Beheer APF, dat groeit en samen met pensioenfondsen en werkgevers werkt aan een toekomstbestendig en persoonlijk pensioen.

Als grote institutionele vermogensbeheerder met meer dan 200 miljard euro onder beheer, gaat Achmea ook actief de dialoog aan met bedrijven waarin wordt belegd. Om hen zo te stimuleren hun bedrijfsvoering te verduurzamen. “Zo stemden we recent vóór de aanscherping van de klimaatdoelen van oliebedrijven, waarmee we breder van invloed zijn dan alleen als verzekeraar. Onze klanten, en bijvoorbeeld ook de uiteindelijke pensioendeelnemers, vinden dit steeds belangrijker. Tot slot vult ook onze vastgoedbelegger Syntrus Achmea zijn maatschappelijke profiel duidelijk in met de strategie om te ‘beleggen met betekenis’.”

‘Wij weten al eeuwen dat we verder komen door samen te werken’

Langetermijnwaardecreatie

“We werken dus aan onze maatschappelijke missie vanuit onze coöperatieve identiteit”, zegt Van Duin. “De samenleving en onze klanten zijn bovendien daadwerkelijk vertegenwoordigd in onze manier van werken via de Vereniging Achmea, onze grootste aandeelhouder. Mentaal zijn de Vereniging Achmea en ‘het bedrijf Achmea’ één. We streven dezelfde doelen na vanuit het coöperatieve gedachtegoed. Dat geldt overigens ook voor onze andere grote coöperatieve aandeelhouder Rabobank. Uiteraard kijken we naar ons financiële rendement, maar wel met een langetermijnfocus. Let wel: het zijn van een coöperatie is daarbij voor ons geen legitimatie voor een bedrijfsmatige of financiële underperformance. Het realiseren van een goed resultaat hoort bij een verantwoorde en duurzame bedrijfsvoering.”

Midden in de samenleving

Zo zoekt Achmea – al meer dan twee eeuwen verweven met de samenleving – doorlopend naar oplossingen voor een betere toekomst. Van Duin: “Concreet riepen we recent wereldwijd de farmaceutische sector op om hechter samen te werken in de strijd tegen Covid-19. En ook lanceerden we versneld het online platform Buurtkring, waarmee we (kleine) hulpvragen in een buurt bij elkaar brengen. En konden collega’s met een achtergrond in de zorg bijspringen in de zorg met behoud van salaris. Dit soort initiatieven passen bij ons als coöperatieve verzekeraar die midden in de samenleving staat.”

Recente stories