Accountant met maatschappelijk besef

Tegen de trend in zoekt Alfa Accountants en Adviseurs de nabijheid van het mkb op. Zowel letterlijk – met kantoren in de buurt – als figuurlijk, door onderdeel te zijn van een lokale en duurzame economie. “We willen niet de beste van, maar voor de wereld zijn.”

Accountant met maatschappelijk besef

Nee, ‘duurzaamste accountant’ zal niet snel een selectiecriterium zijn. Toch is Fou-Khan Tsang (Fouk), voorzitter van de raad van bestuur bij Alfa, overtuigd van de meerwaarde van de ambitie voor 2030 om CO2-neutraal te werken. “Elk bedrijf krijgt ten minste één groot duurzaamheidsvraagstuk op zijn bord dat ook een financiële component heeft. Daarmee raakt het ons werk. Door zelf vooruitstrevend te zijn, voegen we maatschappelijke waarde toe en trekken we tegelijkertijd ondernemers aan die een zelfde doel hebben.”

‘Duurzaam is voor ons groeien zonder dat dit ten koste gaat van iets of iemand anders’

Lange termijn

Voor het bedrijf voelen de stappen en bijpassende ‘B Corp’-certificering heel natuurlijk. Anders dan gebruikelijk in de accountancy is Alfa geen maatschap, maar delen bijna alle duizend medewerkers in het eigenaarschap. Het gevolg: een hoge mate van betrokkenheid en keuzes voor de lange termijn. “We zijn een familiebedrijf van heel veel families. Dat besef wortelt diep. Die houding daagt ons uit om naast de financiële waarden ook oog te hebben voor een toekomstbestendige samenleving. We kijken kritisch naar onszelf en het grotere plaatje.”

Vertrouweling

Behalve dat hierdoor intern het ondernemerschap in de mens wordt aangesproken, zoekt Alfa op eigen wijze de nabijheid van andere mkb’ers. Als landelijk bedrijf wil het met lokale kantoren voeling houden met branches zoals transport, automotive en agri & food, zegt Fouk. “We zijn op ons best wanneer we van dichtbij specialistische kennis opdoen en de positie van ‘trusted advisor’ innemen: als vertrouweling durven we, ook op het vlak van duurzaamheid, te adviseren om iets anders te doen.”

Om invulling te geven aan de koers besteedt Alfa bijzonder veel aandacht aan het werkgeverschap. “Collega’s zijn, zeker door hun eigenaarschap, ons eigen vermogen. We investeren en zoeken dus in het bijzonder medewerkers die groot willen zijn in wat echt telt.” Fouk merkt tevreden de tijdgeest mee te hebben. Nadat hij studenten recent een lezing gaf over de rol van accountants als bewakers van duurzaamheid, kreeg hij spontaan meerdere sollicitaties. “Onze beroepsgroep herontdekt gelukkig de maatschappelijke rol.”

Accountant met maatschappelijk besef

Recente stories