Accenture bereidt ondernemingen voor op economisch herstel

Vanuit de overtuiging dat er aan de recessie ook weer een eind komt, is Accenture nu al bezig zijn klanten daarop voor te bereiden. Kern van de boodschap is innovatieve IT-technologieën te gebruiken als aanjager van de business, zowel in proces als in organisatie.

“Innovatieve technologieën als SaaS, cloud computing en andere vormen van virtualisatie kunnen in deze tijd enorm bijdragen aan efficiencyverbeteringen”, zegt Ernst-Jan Bergman, managing partner bij Accenture. “De nadruk zou bij ondernemingen dus niet moeten liggen op bezuinigingen in de IT-uitgaven. Uit ons internationaal uitgevoerde, terugkerende onderzoek naar de best presterende organisaties blijkt dat júist die best presterende ondernemingen op tijd hebben geïnvesteerd in écht innovatieve technologieën. Wij helpen onze klanten daarbij en hebben al een aantal grote successen op onze naam staan.”

Best performers

“Er zijn op dit moment drie ontwikkelingen die CIO’s bezighouden”, vult Marc Schuuring, executive partner bij Accenture, aan. “Allereerst zijn organisaties als gevolg van de recessie vanzelfsprekend sterk gefocust op kostenbesparing. Intern wordt er flink gesneden in de budgetten en worden IT-projecten uitgesteld. Extern wordt druk uitgeoefend op de tarieven van toeleveranciers en verdwijnen er gedetacheerden. Deze maatregelen leiden echter niet tot een fundamentele en structurele verlaging van de IT-kosten. De tweede ontwikkeling is de focus op het verkrijgen van betrouwbare data. Business intelligence draagt bij aan betere risicobeheersing, aan compliancy en aan betere, onderbouwde beleidsmatige beslissingen. Dat is uiteraard altijd nodig, maar zeker nu essentieel om sterker dan ooit uit de recessie tevoorschijn te komen. De derde ontwikkeling is dat veel CIO’s deze tijd aangrijpen om ervoor te zorgen dat hun IT-afdeling de juiste middelen krijgt om de organisatie structureel te verbeteren en daadwerkelijk de business te ondersteunen. De praktijk wijst echter uit dat veel CIO’s nog niet helemaal toe zijn aan die laatste ontwikkeling en als het ware blijven steken in de eerste twee. Terwijl wij uit ons onderzoek weten dat juist succesvolle ondernemingen deze economische omstandigheden benutten om vernieuwingen door te voeren.”

Mentale omslag

“Organisaties die vooral naar de opbrengst kijken van hun ITbestedingen, blijken juist de best presterende organisaties te zijn, óók in deze tijd”, vervolgt Schuuring. “Accenture schept daartoe de randvoorwaarden en helpt bedrijven optimaal te profiteren van IT als enabler van de business. Dat vereist een mentale omslag en een totaal andere visie op je IT-praktijk, maar het levert je uiteindelijk wel een basis op waarmee je de organisatie structureel verder helpt en adequaat voorbereidt op betere economische omstandigheden. Concreet helpen wij onze klanten zich beleidsmatig te richten op infrastructuuroptimalisatie. Soms raden we hen zelfs aan om niet meer te investeren in de bestaande infrastructuur, maar er een nieuwe infrastructuur ‘naast’ te zetten. Dat hoeft geen extra investering te zijn, omdat je deze dienstverlening veelal kunt afnemen op basis van een goedkoop abonnement of alleen per gebruik betaalt. Wij hebben alle expertise om onze klanten op het juiste spoor te zetten ten aanzien van deze oplossingen. Vooral omdat ze een duidelijke relatie vertonen met datgene waarin wij goed zijn: de sturing op structurele efficiencyverbetering en winstmaximalisatie. We kunnen aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden laten zien dat een aantal van dergelijke initiatieven al zeer succesvol is verlopen.”

Goed voorbeeld

“Accenture geeft wat dat betreft zelf het goede voorbeeld: wij hebben de afgelopen vijf jaar onze infrastructuurkosten permanent met zestig procent verlaagd”, aldus Ernst-Jan Bergman. “We passen alle technieken die we onze klanten adviseren consequent zelf toe: standaardiseren, rationaliseren, virtualiseren en selfservice faciliteren. We bieden onze medewerkers alle technische mogelijkheden die ze thuis ook hebben, maar uiteraard wel veilig en gecontroleerd. Op die manier hebben we bijvoorbeeld, door gebruik te maken van unified communications, onze telefoon- en reiskosten structureel met zo’n vijftien procent verlaagd. Een meer innovatieve, efficiëntere en effectievere wijze van samenwerken door middel van bijvoorbeeld intelligente documentsharing draagt structureel bij aan een betere bedrijfsvoering. In het algemeen geldt voor het efficiënter laten verlopen van bedrijfsprocessen dat je een groot aantal aspecten daarvan, met name de tijdrovende administratieve, niet meer zelf zou moeten doen. Of het nu gaat om HR, facturatie of zelfs het in eigen huis testen van software; het uitbesteden daarvan scheelt echt heel veel tijd en geld. We beschikken in Almere bijvoorbeeld over een eigen testfaciliteit met aansluiting op ons wereldwijde netwerk. Als je daar je zelf ontwikkelde software laat testen, kun je tot wel veertig procent goedkoper uit zijn én het levert aantoonbaar betere resultaten op dan wanneer je het zelf doet. Accenture kan als specialist in sourcing en offshoring organisaties juist nu helpen om dit soort knopen door te hakken, zodat zij er volledig klaar voor zijn wanneer de economie weer aantrekt!”

Accenture bereidt ondernemingen voor op economisch herstel

Recente stories