ABN AMRO MeesPierson: bundeling van krachten

Bij de fusie van ABN AMRO en Fortis Bank Nederland ontstond een nieuwe private bank: ABN AMRO MeesPierson. “Klanten van beide banken zullen er vooral de voordelen van gaan ervaren”, is de overtuiging van algemeen directeur Frans van Lanschot.

De fusie tussen de twee banken leidde op 1 juli 2010 ook tot de fusie van twee private banken: ABN AMRO Private Banking en MeesPierson. Juridisch was die samensmelting een formaliteit waar klanten van de twee private banken niets van hebben gemerkt. De technische integratie is een groter traject. “Die is ingewikkelder, maar we willen deze net zo geruisloos volbrengen”, zegt Frans van Lanschot, directeur van het nieuwe ABN AMRO MeesPierson. “Daarom zijn we al ruim een jaar met de voorbereiding bezig. Voor het eind van het jaar hopen we dat proces met een zachte landing te voltooien.”

In de aanloop naar die integratie heeft ABN AMRO MeesPierson de verschillende producten en diensten van de twee fuserende private banken zorgvuldig onder de loep genomen. Daaruit is een nieuw pakket samengesteld dat klanten volgens Van Lanschot ‘the best of both worlds’ biedt.

Persoonlijk

Voor voormalige ABN AMRO Private Banking-klanten zijn de veranderingen gering; zij behouden hun vertrouwde faciliteiten. Voor oud-MeesPierson-klanten zijn de veranderingen groter. Om hen daarop voor te bereiden, inventariseert ABN AMRO MeesPierson welke producten en diensten zij gebruiken. Tijdig stuurt de bank een persoonlijk overzicht met veranderingen die voor hen relevant zijn. Overigens denkt Van Lanschot dat ook de MeesPierson-klanten vooral de voordelen van de integratie zullen merken. “Een voorbeeld? ABN AMRO is volgens de Consumentenbond met voorsprong de beste internetbank. Wij scoren een 9,4 en zijn daar heel trots op. MeesPierson-klanten krijgen die internetfaciliteiten, inclusief effectenoverzichten en analyses, straks ook tot hun beschikking.”

De openheid over de veranderingen is volgens Van Lanschot typerend voor ABN AMRO MeesPierson. “Voor ons als private bank staat het belang van de individuele klant altijd centraal. Daarom willen we de klant goed kennen. Er moet sprake zijn van wederzijds vertrouwen. Onze eigen openheid en transparantie zijn voorwaarden daarvoor.” Optimale financiële advisering en begeleiding in de volle breedte is dan het resultaat.

Om de dienstverlening verder aan te scherpen organiseert ABN AMRO MeesPierson zeer regelmatig klantenpanels. “We nodigen klanten daarbij uit om ons feedback te geven op onze dienstverlening. Luisteren en op klanten reageren versterkt het wederzijdse vertrouwen”, legt Van Lanschot uit. “Klanttevredenheidsonderzoeken leren ons ook dat een proactieve benadering en een hoge klanttevredenheid hand in hand gaan. Bijvoorbeeld bij verandering in fiscale wetgeving, maar zeker in tijden van onzekerheid op de beurzen.”

Teamwork

Door de bundeling van kennis en expertise zijn we nog sterker geworden”, zegt Van Lanschot. “Dankzij de schaalgrootte zijn wij in staat om maatwerk te leveren aan onze klanten. Dit zijn ondernemers, families, instituten en charitatieve instellingen. Maar ook professionals en executives. Stuk voor stuk hebben deze klanten hun eigen financiële vraagstukken.” Van Lanschot benadrukt nogmaals hoe belangrijk hierbij het persoonlijke contact tussen de private banker en de klant is. “Maar tegelijkertijd is het ook teamwork. Iedere klant heeft zijn eigen private banker, maar deze weet zich omringd door een team van specialisten.” Daarbij gaat het niet alleen om de beleggingsadviseur, maar ook om specialisten op het gebied van bijvoorbeeld financial en estateplanning. “De opzet met specialisten past bij uitstek bij de wensen van vermogende klanten”, meent Van Lanschot. “Klanten verwachten niet alleen dat wij meedenken en hen adviseren over beleggingen, maar hebben ook regelmatig behoefte aan adviezen over specifieke financiële zaken waarbij een geïntegreerd advies nodig is.” Neem de aankoop van een tweede huis in Frankrijk als voorbeeld. Hierbij komen juridische, fiscale, financierings- en verzekeringsvraagstukken kijken.

Vernieuwing

Waar mogelijk vertaalt ABN AMRO persoonlijke wensen in nieuwe diensten. Zo hebben veel vermogende klanten de behoefte om hun volwassen kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op de verantwoordelijkheid die zij op termijn krijgen voor een grote som geld. Daaruit is de Generation Next Academy voortgekomen. “Deze organiseert bijvoorbeeld workshops over de fiscale en financiële gevolgen van het kapitaal dat erfgenamen ter beschikking krijgen. Andere workshops zijn gericht op het beheren van een effectenportefeuille”, aldus Van Lanschot. Deelnemers zijn enthousiast over die workshops. De onderlinge uitwisseling van ervaringen en dilemma’s bij overdracht is een mooi neveneffect.

Andere klanten hebben de behoefte om hun vermogen niet alleen te laten renderen, maar bovendien de eigen kennis en expertise in te zetten. “Vooral voormalige ondernemers en topbestuurders willen hun ervaring nog graag gebruiken”, vertelt Van Lanschot. “Hiervoor hebben wij de afdeling Informal Investment Services. Dankzij ons grote netwerk van investeerders kunnen we de vraag naar en het aanbod van risicokapitaal en coaching bij elkaar brengen.”

Voor klanten die zoeken naar een combinatie van sociaal en financieel rendement ontwikkelde ABN AMRO MeesPierson een nieuwe service: Impact Investing. “Klanten kunnen hierbij hun kapitaal aanwenden voor een doel met een maatschappelijk belang, bijvoorbeeld door investeringen in schone energie, schoon water, educatie of gezondheidszorg”, legt Van Lanschot uit.

Door met dit soort ontwikkelingen in te spelen op de wens van de klant toont ABN AMRO MeesPierson niet alleen een nieuwe, maar een vernieuwende private bank te zijn.

ABN AMRO MeesPierson: bundeling van krachten

Recente stories