Innoveren voor een duurzame toekomst

Sinds 1948 ontwikkelt Nederlands familiebedrijf Lely slimme oplossingen die het leven van melkveehouders veraangenamen. Innovaties voor de boerderij van de toekomst combineren lagere milieu-impact met verbeterd dierenwelzijn en een toekomstbestendig verdienmodel voor de boer.

Innoveren voor een duurzame toekomst

Nederland moet innovatie in de agrarische sector durven omarmen, stelt André van Troost, sinds 2020 CEO van Lely. Het bedrijf, in 1948 opgericht door de broers Cornelis en Arij van der Lely, is nog steeds in handen van de familie. Volgens Van Troost is innovatie noodzakelijk om de wereld in de toekomst duurzaam te kunnen voeden. De vraag naar voedsel stijgt met de groei van de wereldbevolking. Naar verwachting is in 2050 50% meer voedsel nodig. En, ja, daar horen zuivelproducten bij. “Wereldwijd groeit de vraag naar zuivel jaarlijks enkele procenten. In Azië en Latijns-Amerika komt men er net pas achter hoe heerlijk een cappuccino en een goed stukje kaas zijn.”

‘Het uitkopen van boeren kost 25 miljard euro; innoveren kost 2 tot 3 miljard euro’

Veel minder stikstof

De uitdaging is te voorzien in de toenemende vraag en tegelijkertijd de milieu-impact van zuivelproductie te verkleinen. Met innovatie kan dat, is de stellige overtuiging van Van Troost. Hij vertelt over het circulaire stalsysteem van Lely, waarmee het mogelijk is om de stikstofemissie in de stal gemiddeld 77% te reduceren, zoals de ervaring met meer dan twintig Lely Sphere-systemen bewijst. Lely kreeg hiervoor dit jaar een Rav-erkenning van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Melkveehouders willen hierin wel investeren, maar zijn terughoudend zolang de overheid geen duidelijkheid geeft over de richting die Nederland inslaat. “Ze weten niet of ze hier over vijf of tien jaar nog wel welkom zijn.”

De focus op het uitkopen van boeren in plaats van op innoveren versterkt de terughoudendheid. Een gemiste kans, meent Van Troost. “Het uitkopen van boeren kost 25 miljard euro; innoveren kost 2 tot 3 miljard euro.” Hopelijk zet het nieuw te vormen kabinet innovatie op de agenda en stelt ’t het geld beschikbaar dat gereserveerd is voor innovatie.

Boerderij van de toekomst

Bij het 75-jarig bestaan dit jaar presenteerde Lely zijn visie op de Boerderij van de Toekomst in 2035. Hierin staan lagere milieu-impact, een toekomstbestendig verdienmodel voor melkveehouders, verbeterd dierenwelzijn, meer draagvlak van consumenten voor boeren en de productie van duurzame en voedingsrijke zuivel centraal. Met zijn slimme innovaties wil Lely eraan bijdragen dat die boerderij er ook komt. Van Troost ziet dat met vertrouwen tegemoet. “Als familiebedrijf denken we op lange termijn en nemen we onze verantwoordelijkheid voor een duurzame toekomst.”

Recente stories