Kamer van Koophandel: succesvol ondernemerschap ondersteunen en stimuleren

“Wat de gemeente is voor de burger, is de Kamer voor de ondernemer.”

De Kamers van Koophandel willen met een breed dienstenportfolio goed ondernemerschap in Nederland bevorderen. Daarnaast zijn zij op velerlei fronten betrokken bij het - vanuit het perspectief van de ondernemer - verbeteren van overheidsmaatregelen en wet- en regelgeving. "De kracht van de Kamers zit 'm in de zeer sterke regionale vertegenwoordiging", zegt Frans van Steenis, algemeen directeur van de koepelorganisatie Kamer van Koophandel Nederland. "Daarmee liggen onze dienstverlening en individueel advies binnen handbereik van iedere ondernemer."

"We verkeren in een periode
dat er veel dynamiek is in ondernemersland. Het aantal ondernemers - van wie een derde vrouw - dat een nieuw bedrijf start, neemt exponentieel toe, terwijl het aantal opheffingen stabiel blijft", constateert Frans van Steenis. "Die dynamiek valt niet alleen terug te voeren op de aantrekkende economie, maar ook op individualisering in de samenleving: een toenemend aantal mensen, jong en minder jong, is oprecht geïnteresseerd in ondernemen, terwijl aan de andere kant de markt veel mogelijkheden biedt. Succes-volle ondernemers vervullen hierin een modelrol. De Kamers van Koophandel in Nederland spelen in op die ontwikkelingen met hun dienstverlening. Doel: het bevorderen van succesvol ondernemerschap. Daartoe reiken wij zowel startende als ook ervaren ondernemers de juiste instrumenten aan."

 

Verminderen lastendruk
"De Kamers zijn er dus voor ondernemers en worden gefinancierd door ondernemers. Ons hoogste belang is dat ondernemers tevreden zijn over onze dienstverlening. Het Ministerie van Economische Zaken is onze toezichthouder en een plezierige sparringpartner."
Het dienstenassortiment is volgens Frans van Steenis breed: de Kamer van Koophandel ondersteunt ondernemers door het organiseren van seminars over onder meer (nieuwe) wet- en regelgeving, Startersdagen, netwerkbijeenkomsten, individueel advies, assistentie bij koop- of verkoopprocessen van ondernemingen, internationale handelsbevordering enzovoort. Daarnaast zijn de Kamers ook partij in gesprekken met de overheid op alle niveaus en met ondernemersorganisaties over talloze kwesties die ondernemers raken. Zoals het signaleren van acquisitiefraude, het verminderen van de heffingendruk, criminaliteitsbestrijding en bedrijfsbeveiliging, de logistieke toegankelijkheid van gemeenten en bedrijventerreinen, evenals het verlagen van de enquêtedruk.
"Het verminderen van de administratieve lastendruk voor ondernemers is een van de kerndossiers voor de Kamers. Zij worden in hun werk voortdurend lastiggevallen door instanties die iets willen weten. Soms is dat verplicht - CBS -, maar vaak ook niet. Met werkgeversorganisaties en CBS gaan wij na wat afgeschaft of samengevoegd kan worden en wat niet. We zijn aantoonbaar bezig met lagere lasten."
Dat is de toegevoegde waarde van de Kamers, wil Van Steenis maar zeggen.

Ondernemerschap in prachtwijken
"Startende ondernemers vormen een bijzondere doelgroep. De Kamers hebben voor hen een starterspakket ontwikkeld, een stappenplan dat inzicht geeft in waar de starter
allemaal mee te maken krijgt. Ook het
modelondernemingsplan is gratis. Actieve
begeleiding, daar draait het om."
"Onder de initiatieven die het ondernemerschap tot bloei moeten brengen, rekenen we ook de overeenkomst met het Ministerie van Financiën die de Kamers toestaat aan ondernemingen btw-nummers uit te geven. Of de betrokkenheid bij de sociale renovatie van zogeheten prachtwijken. Ondernemerschap speelt daarin een cruciale rol, de rol van voortrekker. Het opknappen van de pui om de winkel aantrekkelijker te maken, heeft bijvoorbeeld ook een geweldige impact op de uitstraling en sfeer van een wijk. De Kamers versterken met verschillende initiatieven de rol van ondernemerschap in die wijken en in de rest van het land."
"Let wel, de kracht van de Kamers van Koophandel zit 'm in de regionale vertegenwoordiging", weet Frans van Steenis. "Voor alle ondernemers ligt de dienstverlening van de Kamers bij wijze van spreken om de hoek en voor het oprapen. Kijk, wij verzinnen het niet zelf, we luisteren naar ondernemers. Jaarlijks ontvangen de Kamers 36.000 vragen via e-mail van ondernemers. Die geven een zeer goede indicatie van wat er speelt."

 

Prijs-kwaliteitverhouding
"Wat de gemeente is voor de burger, is de Kamer voor de ondernemer. En we zijn complementair aan de ondernemersorganisaties. De Kamers bevorderen en ondersteunen
succesvol ondernemerschap, de werkgeversorganisaties behartigen onder meer ook nadrukkelijk de belangen van ondernemers."
"Ondernemers klagen wel eens over de hoogte van hun bijdrage aan de Kamer van Koophandel. Het overgrote deel van de ondernemers betaalt echter slechts vijftig euro per jaar. We hebben bovendien de afgelopen jaren veel gedaan aan efficiencymaatregelen, waardoor we meer kunnen doen, terwijl de bijdrage daalt. De afgelopen tien jaar met ruim twintig procent. Onze dienstverlening wordt intussen heel goed gewaardeerd. Het antwoord uit de markt is in alle opzichten duidelijk: de Kamers scoren een 7,5 als het gaat om klanttevredenheid, de website ontvangt maandelijks 1,7 miljoen bezoekers en de thematische seminars trekken 18.000 deelnemers per jaar. Ik weet zeker dat weinig instellingen ons dit nadoen.

Bekijk 2007
Magazine
MT100
Uitgave
2007
Auteur
Paulus Eras
 

CStories.nl is een uitgave van Adformix.
© 2018 cstories.nl - alle rechten voorbehouden.